Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2007
Ostatnio dodane
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
11.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
11.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaœnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
8.5.2018
Wyjaœnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
26.4.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
25.4.2018
Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
16.4.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
12.4.2018
Informacja o Internetowej Giełdzie Rolnej
11.4.2018
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach
10.4.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
5.4.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 27 marca 2018 r.
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Pieczony ziemniak jednoczy społeczność

Już po raz czwarty w Kośminie obchodzono Święto Pieczonego Ziemniaka.

Organizatorami byli Urząd Gminy w Żyrzynie, Gminna Biblioteka Publiczna, Ochotnicza Straż Pożarna w Kośminie, Rady Sołeckie Kośmina i Strzyżowic, Stowarzyszenia Mieszkańców Pradoliny Wieprza "Kossakówka", Stowarzyszenie Ekologiczne Kośmin "Stawy Neptuna".

W programie uroczystości były gry i zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, występ zespołu tanecznego ze Szkoły Podstawowej w Kośminie, ognisko i wspólne biesiadowanie przy śpiewie "Kapeli Pośpiechów z Ryk". Festyn prowadził społecznie i przygotował oprawę muzyczną pan Stanisław Wilczak z Kośmina. Imprezę uświetniła obecność harlejowców. Ich udziałem w festynie bardzo interesowała się młodzież. Największą atrakcją był lot balonem, który udostępnił nieodpłatnie Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach. Szczególne podziękowania należą się prezesom: Panu Grzegorzowi Kapuście i Panu Jerzemu Pyzie. Duży wkład w organizację tej imprezy wniósł mieszkaniec Kośmina Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach Pan Adam Chachaj.

Zainteresowaniem cieszyło się stoisko Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach. Sery były pyszne! Pracownikom dziękujemy za poświęcenie czasu.

Organizację festynu wsparli finansowo: OSM Ryki, Urząd Gminy w Żyrzynie, państwo: M. i W. Milczarczykowie, A. i J. Milczarczykowie, L. i K. Kowalczykowie, M. Chojak, L. i A. Kamola, K. i B. Rułka.

Pyszny bigos zasponsorowali państwo Rzetelscy właściciele baru Belweder w Parafiance. W organizację festynu włączyli się pracownicy UG w Żyrzynie i lokalna społeczność.

Dyżur przy ognisku trzymali Strażacy z OSP w Kośminie.

Atrakcji było wiele my wspominamy tylko o kilku:

- pięknie tańczyły i śpiewały dzieci, które przygotowały Panie Anna Wójcik i Ewa Szymanek - nauczycielki SP w Kośminie. Dzieci miały też możliwość wykazać się talentami artystycznymi w konkursach przeprowadzonych przez Panie Jolantę Wąsik i Barbarę Bujek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie. - wielką siłą i precyzją musieli wykazać się dorośli i młodzież w konkursach. Największym zainteresowaniem cieszyło się przeciąganie liny.

Przy tańcu, muzyce i śpiewie biesiadowaliśmy do późnych godzin nocnych.

Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem społecznym. Cieszymy się, że bawili się Państwo z nami.

Zapraszamy w przyszłym roku, po wykopkach ziemniaków.

Organizatorzy

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia