Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2007
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Pieczony ziemniak jednoczy społeczność

Już po raz czwarty w Kośminie obchodzono Święto Pieczonego Ziemniaka.

Organizatorami byli Urząd Gminy w Żyrzynie, Gminna Biblioteka Publiczna, Ochotnicza Straż Pożarna w Kośminie, Rady Sołeckie Kośmina i Strzyżowic, Stowarzyszenia Mieszkańców Pradoliny Wieprza "Kossakówka", Stowarzyszenie Ekologiczne Kośmin "Stawy Neptuna".

W programie uroczystości były gry i zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, występ zespołu tanecznego ze Szkoły Podstawowej w Kośminie, ognisko i wspólne biesiadowanie przy śpiewie "Kapeli Pośpiechów z Ryk". Festyn prowadził społecznie i przygotował oprawę muzyczną pan Stanisław Wilczak z Kośmina. Imprezę uświetniła obecność harlejowców. Ich udziałem w festynie bardzo interesowała się młodzież. Największą atrakcją był lot balonem, który udostępnił nieodpłatnie Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach. Szczególne podziękowania należą się prezesom: Panu Grzegorzowi Kapuście i Panu Jerzemu Pyzie. Duży wkład w organizację tej imprezy wniósł mieszkaniec Kośmina Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach Pan Adam Chachaj.

Zainteresowaniem cieszyło się stoisko Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach. Sery były pyszne! Pracownikom dziękujemy za poświęcenie czasu.

Organizację festynu wsparli finansowo: OSM Ryki, Urząd Gminy w Żyrzynie, państwo: M. i W. Milczarczykowie, A. i J. Milczarczykowie, L. i K. Kowalczykowie, M. Chojak, L. i A. Kamola, K. i B. Rułka.

Pyszny bigos zasponsorowali państwo Rzetelscy właściciele baru Belweder w Parafiance. W organizację festynu włączyli się pracownicy UG w Żyrzynie i lokalna społeczność.

Dyżur przy ognisku trzymali Strażacy z OSP w Kośminie.

Atrakcji było wiele my wspominamy tylko o kilku:

- pięknie tańczyły i śpiewały dzieci, które przygotowały Panie Anna Wójcik i Ewa Szymanek - nauczycielki SP w Kośminie. Dzieci miały też możliwość wykazać się talentami artystycznymi w konkursach przeprowadzonych przez Panie Jolantę Wąsik i Barbarę Bujek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie. - wielką siłą i precyzją musieli wykazać się dorośli i młodzież w konkursach. Największym zainteresowaniem cieszyło się przeciąganie liny.

Przy tańcu, muzyce i śpiewie biesiadowaliśmy do późnych godzin nocnych.

Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem społecznym. Cieszymy się, że bawili się Państwo z nami.

Zapraszamy w przyszłym roku, po wykopkach ziemniaków.

Organizatorzy

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015