Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2007
Ostatnio dodane
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

"Pan pobłogosławił ziemia plon wydała"

Dożynki - święto polskiej wsi, dla tych wszystkich, którzy przez cały rok w deszczu i w promieniach słońca, w trudzie i znoju ciężkiej pracy wyrywają Matce Ziemi to co dla człowieka bardzo ważne pożywienie.

Bez harówki rolnika, nie byłoby życia, a każdy z nas korzysta z owoców Jego pracy. Dlatego powinniśmy zarówno pracę rolnika, jak i Jego samego szanować.

Dnia 02.09.2007 (niedziela) w Kościele Parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żyrzynie dziękowano za osiągnięte tegoroczne plony. Choć rok nie należał do bardzo łaskawych, to i tak wszyscy zebrani w Świątyni radowali się, a panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Żyrzyn dumnie prezentowały swoje dziękczynne dzieła.

Uroczystą Mszę w intencji rolników celebrowali ks. Kanonik Tadeusz Siwkiewicz Proboszcz Parafii w Żyrzynie i ks. Stefan Kloza Proboszcz z Parafianki, który wygłosił homilię. Nie zabrakło również dotychczasowego gospodarza parafii Żyrzyńskiej ks. Kanonika Eugeniusza Mikity, który swoją posługę niósł w konfesjonale. Na Mszy Świętej obecny był także misjonarz ks. Wojciech, który przybył do Żyrzyna, aż z odległej amerykańskiej ziemi. Czynnie do Mszy włączyli się również jej uczestnicy, którzy uświetnili ją czytaniami, a byli to: Wójt Gminy Pan Andrzej Bujek oraz sołtys wsi Borysów Pani Monika Szaruga, zaś modlitwę wiernych Pani Ewa Szymczak i Pan Jan Trybuła sołtys wsi Osiny.

Kościół pełen wiernych, zapach chleba, program artystyczny przygotowany przez dzieci pod okiem Pani Marii Mizury, dekoracja wykonana pod fachowym okiem Pań: Elżbiety Kałkowskiej, Aleksandry Kozak i Jadwigi Kubackiej, piękna oprawa muzyczna Mszy Świętej, to wszystko zebrało się na niepowtarzalną świąteczną atmosferę panującą w kościele.

Na uroczystości dożynkowe w gminie przybyli goście - m.in. Pan Włodzimierz Karpiński Poseł na Sejm RP z rodziną oraz Pan Andrzej Pruszkowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego z małżonką. Goście w swych króciutkich wystąpieniach doceniali trud pracy rolnika i dziękowali zarówno samym rolnikom jak i ich rodzinom za kultywowanie tradycji naszych dziadków.

Starostami dożynek w tym roku byli: Pani Grażyna Raczyńska ze Skrudek i Pan Stanisław Wiśniewski z Żyrzyna, którzy ofiarowali do ołtarza chleb z tegorocznej mąki. Pozostałe dary bardzo dumnie do ołtarza zanieśli: świecę - delegacja strażaków z Żyrzyna, kwiaty - Kozak Karolina z Osin, płody rolne - delegacja wsi Borysów, patenę z Hostią - Aleksandra Kozak z Borysowa, a ampułki - Stefan Wiśniewski sołtys z Zagród.

Po Mszy Świętej kapłani, goście i Wójt naszej Gminy Andrzej Bujek podzielili się ze wszystkimi tradycyjnym chlebem wykonanym przez gospodynie z Kośmina i Żerdzi oraz przez pracowników piekarni Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Żyrzynie.

Wójt życzył wszystkim przybyłym na niedzielne uroczystości, oby w naszej gminie nigdy nikomu chleba nie zabrakło.

Po uroczystościach komisja konkursowa powołana do wyłonienia laureatów w konkursie na wieniec dożynkowy miała niełatwe zadanie. Spośród wszystkich wieńców, a było ich 10, musiała wybrać po trzy w kategoriach: wieniec współczesny i tradycyjny, a nagrodą był udział tych wieńców na Dożynkach Powiatowych w Końskowoli w dniu 09.09.2007.

Po długich obradach postanowiono wyróżnić wieńce tradycyjne ze wsi Kotliny, Żyrzyn i Kośmin, zaś z wieńców współczesnych Komisja wyróżniła sołectwa: Borysów, Wola Osińska i Żerdź.

Komisja podkreślała, że wszystkie były naprawdę piękne i oryginalne, dlatego też Wójt Gminy dla wszystkich wykonawców ufundował nagrody w takiej samej wysokości, aby się o tym przekonać zapraszamy do obejrzenia zdjęć tych wieńców i całej uroczystości w galerii fotografii.

Iwona Matysiak-Borucka

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015