Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2007
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Sztandar dla Szkoły Podstawowej w Osinach

W Szkole Podstawowej w Osinach w dniu 1 czerwca 2007 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia księdza Jana Twardowskiego.

Przygotowania do tego dnia trwały od stycznia 2006 roku Rada Pedagogiczna po rozmowach z uczniami zaproponowała na patrona szkoły księdza Jana Twardowskiego. 20 marca 2006 r. na zebraniu z rodzicami przestawiliśmy prezentację multimedialną postaci księdza Jana Twardowskiego, uczniowie recytowali wiersze poety. Rodzice uczniów w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowali księdza Jana Twardowskiego na patrona naszej szkoły.

Rada Pedagogiczna w dniu 28 marca 2006 r., mając akceptację rodziców i uczniów, oficjalnie przyjęła program zmierzający do nadania szkole imienia księdza Jana Twardowskiego. Dyrektor szkoły wystosowała listy do Wójta Gminy i Proboszcza Parafii w Osinach z prośbą o ustosunkowanie się do naszego wyboru. Odpowiedzi były zadawalające i popierające nas w tym wyborze.

Dyrektor szkoły wystosowała pismo do ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego z prośbą o wyrażenie zgody, by Szkoła Podstawowa w Osinach nosiła imię ks. Jana Twardowskiego.

Z poezją i biografią księdza Jana Twardowskiego uczniowie zapoznali się na lekcjach języka polskiego i innych przedmiotach. Jego wiersze pełne ciepła oraz życzliwości uczą dzieci miłości do ludzi, przyrody i Boga. Bardzo często dedykuje poeta swoje utwory właśnie najmłodszym czytelnikom. Nasi uczniowie pokochali je za niezwykłą prostotę i piękno. W nich mogli znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytania dotyczące wiary, miłości i życia.

Życie księdza Jana Twardowskiego, w którym był czas walki o wolność Ojczyzny, naukę, pracę z dziećmi niepełnosprawnymi, poezję oraz kapłaństwo, budzi podziw i szacunek.

Wspólnie z rodzicami, uczniami i nauczycielami pracowaliśmy nad lepszym poznaniem życia, działalności i twórczości poety.

W dniu 1 czerwca 2007 roku uroczyście najpierw w kościele parafialnym, później w szkole odbyły się uroczystości poświęcenia sztandaru i nadania szkole imienia Księdza Jana Twardowskiego.

Mszę Świętą celebrował arcybiskup Józef Życiński, dziekan ks. Józef Brodaczewski i proboszcz parafii osińskiej ks. Andrzej Mizura. Ksiądz arcybiskup również poświęcił sztandar szkoły.

Uroczystość uświetnili przedstawiciele lubelskiego kuratorium, starostwa powiatowego, urzędu gminy, szkół i placówek oświatowych, mieszkańcy Osin i rodzice uczniów.

Uczniowie pod kierownictwem pani Marioli Rzeźnikiewicz przygotowali część artystyczną poświęconą życiu i twórczości patrona. Oprawą muzyczną kierował pan Krzysztof Dąbrowski, a stroną plastyczną zajęła się pani Zofia Kruza.

Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły, a także rodzice uczniów włożyli wiele wysiłku, aby to święto zapisało się wszystkim w pamięci.

Mariola Rzeźnikiewicz

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015