Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I/2008
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Spotkanie przy Betlejemskim Światełku

Już siedemnasty raz skautowy łańcuch serc i rąk przywiózł do Polski z Groty Narodzenia Chrystusa z Betlejem Światło Pokoju. Po raz kolejny ten jasny płomyk powędrował do polskich domów, kościołów, szpitali i wszystkich tych miejsc, gdzie jego moc rozprasza samotność, cierpienie, wątpliwości. W małej grocie w Betlejem ponad 2000 lat temu narodził się Bóg-Człowiek, który zmienił oblicze Ziemi. Narodził się jako bezbronne dziecko, a przed nim stało wielkie wyzwanie - zmiany ludzkich serc.

Betlejemskie Światło Pokoju zostało zapalone w Grocie Narodzenia w Betlejem. W niedzielę 16.12.2007 harcerze Hufca Puławy odebrali je od skautów słowackich na Łysej Polanie. Byli wśród nich również harcerze naszej drużyny istniejącej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Przywieźli je, by jak co roku trafiło do naszych domów, by pomogło nam stawiać sobie wyzwania i realizować je.

17.12.2007 pod patronatem Wójta Gminy Żyrzyn Pana Andrzeja Bujka, odbyło się w Gimnazjum spotkanie przy Betlejemskim Światełku. Było ono okazją do podsumowania całorocznej pracy drużyny i zaprezentowania jej rezultatów.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi Pan Marszałek Marek Flasiński, Pan Marek Błaszczak - Lubelski Kurator Oświaty, Pani Zdzisława Ziubrynowicz - Wizytator Lubelskiego Kuratorium i wiele wspaniałych osób, dzięki którym Ci młodzi ludzie realizować mogą swoje zamierzenia.

Harcerze zaprezentowali pokazem slajdów cały rok swojej pracy. Zaproszeni goście byli zaskoczeni tym, jak wiele udało się osiągnąć.

Wielkim wyróżnieniem dla nas była propozycja Pana Kuratora, zaprezentowania szkoły na spotkaniu dyrektorów szkół Kuratorium Lubelskiego jako "Przykładu dobrych praktyk".

Podczas spotkania harcerze nagrodzili tytułem Honorowego Członka Rady Przyjaciół Drużyny osoby, które w tym roku pomagały drużynie we wszystkich podejmowanych przedsięwzięciach. Byli wśród nich: Pan Poseł Włodzimierz Karpiński (sprawujący honorowy patronat nad wymianą drużyny ze skautami francuskimi), Pan Marszałek Marek Flasiński, Pan Wójt Andrzej Bujek, Pani Sekretarz Iwona Góźdź, Pan Dyrektor Gimnazjum Stanisław Odzioba, Pani Dyrektor Banku Marianna Kęsik, Pan Nadleśniczy Ryszard Płecha, Druh Komendant Bogdan Cybula, Pan Dyrektor Wiesław Chajduk i Pan Prezes Jerzy Pyza.

To prawdziwi przyjaciele tych młodych ludzi. Sami mogą oni niewiele, ale mając takich przyjaciół mogą wszystko. Przed nami kolejny rok pracy, nowe wyzwania. Wiemy już, ze razem możemy zrobić wiele dobrego dla Naszej Małej Ojczyzny.

Jeszcze raz za wszystko dziękujemy.

Z harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj!

Harcerze 9 DSH "Gordon"
przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015