Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I/2008
Ostatnio dodane
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Ferie w naszej Gminie

Ferie zimowe to upragniony czas wypoczynku zimowego każdego ucznia. Nie wszystkie dzieci mają możliwość wyjechać na wypoczynek zorganizowany przez rodziców. Wiele z nich pozostaje w rodzinnych domach.

W trosce o te dzieci nasza szkoła stworzyła szeroką gamę zajęć, z których zgodnie z upodobaniami mogło skorzystać każde dziecko. Propozycje naszych nauczycieli cieszyły się dużym powodzeniem, ponieważ skorzystało z nich ponad 50 uczniów.

Z wielką aprobatą spotkała się propozycja wyjazdu na basen, zgłosiło się 30 uczniów chętnych uczniów.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia komputerowe. Uczniowie mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności informatyczne.

Nauczyciele świetlicy potrafili znaleźć sposób na nudę i zorganizowali szereg zajęć pozwalających przyjemnie spędzić wolny czas.

Taniec to czas relaksu i możliwość poprawienia kondycji fizycznej. O tym przekonały się dzieci korzystające z zajęć tanecznych.

Swoje umiejętności artystyczne i aktorskie doskonalili uczniowie na zajęciach plastycznych i teatralnych.

O sprawność fizyczną naszych uczniów zadbali nauczyciele wychowania fizycznego, organizując zajęcia minisiatkówki, piłki nożnej i tenisa stołowego.

Mimo, że ferie to czas wolny od nauki, nasi uczniowie nie pozostają obojętni na nową wiedzę i z chęcią uczestniczyli w zajęciach matematycznych i przyrodniczych.

Szkoła Podstawowa w Żyrzynie


W Szkole Podstawowej w Osinach im. Jana Twardowskiego w pierwszym tygodniu ferii uczniowie pod opieką nauczycieli mieli możliwość spędzenia czasu wolnego w ciekawy sposób. Uczestniczyli oni w zajęciach informatycznych, plastycznych i sportowych. Oprócz tego około 40 osób wyjechało na basen do Puław.

Dzień 17 stycznia był dniem zabawy i radości, gdyż na terenie szkoły odbywała się choinka noworoczna. Następnego dnia, czyli 18 stycznia nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy wsi Osiny uczestniczyli w Mszy Świętej odprawianej przez proboszcza parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski księdza Andrzeja Mizurę w intencji Ks. Jana Twardowskiego, patrona naszej szkoły, w drugą rocznicę Jego śmierci.

Następnie w szkole odbył się konkurs recytatorski poezji "Jana od biedronki", a potem wszyscy zgromadzeni obejrzeli dwa filmy o życiu i twórczości patrona udostępnione przez TVP S.A. Oddział w Białymstoku. Ferie pomimo braku śniegu były miłe i interesujące.

Dyrektor Ewa Dutkiewicz

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015