Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I/2008
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Gminne Przedszkole w Żyrzynie

... to przedszkole w którym zawsze jest wesoło, ciekawie i bezpiecznie.

Nauczycielki w pracy z dziećmi preferują metody aktywne i twórcze, zapewniają dzieciom przyjazne i różnorodne środowisko edukacyjne uwzględniające rozwój fizyczny i wielozmysłowe poznawanie świata w kręgu ludzi, sztuki, techniki i przyrody. Dzieci uczą się przez odkrywanie, przeżywanie, poszukiwanie, praktyczne działanie i zabawę. Nauczycielki prowadzą zajęcia otwarte w których mogą uczestniczyć rodzice.

Nasze przedszkole to przede wszystkim:

-zapewniona opieka dziecku w czasie pracy rodziców;
-kontynuacja wychowania rodzinnego;
-przygotowanie dziecka do szkoły;
-miejsce gdzie dziecko:
-wspólnie z innymi może się bawić,
-uczy się zachowań społecznych,
-zdobywa wiedzę, umiejętności i doświadczenia,
-uczy się samodzielności,
-uczy się rozwiązywania konfliktów,
-uczestniczy w organizowaniu uroczystości i spotkań okolicznościowych zarówno wewnątrz placówki jak i w środowisku,
-ma możliwość kontaktu ze sztuką (przedstawienia teatralne, cyrkowe, filharmonia, spotkania z ciekawymi ludźmi naszego regionu),
-może rozwijać swe zainteresowania i zdolności (wielokrotnie dzieci z naszego przedszkola odnosiły sukcesy w konkursach na szczeblu gminy i powiatu),
-może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych takich jak: religia, rytmika, język angielski.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Żyrzyn. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Lublinie. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Placówka czynna jest od godz. 630 do 1600. Przedszkole ma własną kuchnię, dzieci jedzą dwa posiłki: śniadanie i obiad (w bieżącym roku szkolnym opłata za wyżywienie wynosi 3 zł 20 gr dziennie). Rada Gminy ustaliła miesięczną opłatę (tzw. opłatę stałą) za pobyt dziecka w przedszkolu. Opłata ustalona jest na okres jednego roku kalendarzowego i w roku 2008 wynosi 50 zł od dziecka.

Marzec i kwiecień są to miesiące w których dokonujemy zapisu dzieci do przedszkola na rok szkolny 2008/2009. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przedszkola celem dokonania zapisu swojego dziecka.

Uwaga Rodzice!

Do 15 kwietnia trwają zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2008/2009.

Rodziców noszących się z zamiarem zapisu dziecka do naszego przedszkola prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia (kancelaria przedszkola).

Gminne Przedszkole w Żyrzynie

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015