Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I/2008
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Gminne Przedszkole w Żyrzynie

... to przedszkole w którym zawsze jest wesoło, ciekawie i bezpiecznie.

Nauczycielki w pracy z dziećmi preferują metody aktywne i twórcze, zapewniają dzieciom przyjazne i różnorodne środowisko edukacyjne uwzględniające rozwój fizyczny i wielozmysłowe poznawanie świata w kręgu ludzi, sztuki, techniki i przyrody. Dzieci uczą się przez odkrywanie, przeżywanie, poszukiwanie, praktyczne działanie i zabawę. Nauczycielki prowadzą zajęcia otwarte w których mogą uczestniczyć rodzice.

Nasze przedszkole to przede wszystkim:

-zapewniona opieka dziecku w czasie pracy rodziców;
-kontynuacja wychowania rodzinnego;
-przygotowanie dziecka do szkoły;
-miejsce gdzie dziecko:
-wspólnie z innymi może się bawić,
-uczy się zachowań społecznych,
-zdobywa wiedzę, umiejętności i doświadczenia,
-uczy się samodzielności,
-uczy się rozwiązywania konfliktów,
-uczestniczy w organizowaniu uroczystości i spotkań okolicznościowych zarówno wewnątrz placówki jak i w środowisku,
-ma możliwość kontaktu ze sztuką (przedstawienia teatralne, cyrkowe, filharmonia, spotkania z ciekawymi ludźmi naszego regionu),
-może rozwijać swe zainteresowania i zdolności (wielokrotnie dzieci z naszego przedszkola odnosiły sukcesy w konkursach na szczeblu gminy i powiatu),
-może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych takich jak: religia, rytmika, język angielski.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Żyrzyn. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Lublinie. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Placówka czynna jest od godz. 630 do 1600. Przedszkole ma własną kuchnię, dzieci jedzą dwa posiłki: śniadanie i obiad (w bieżącym roku szkolnym opłata za wyżywienie wynosi 3 zł 20 gr dziennie). Rada Gminy ustaliła miesięczną opłatę (tzw. opłatę stałą) za pobyt dziecka w przedszkolu. Opłata ustalona jest na okres jednego roku kalendarzowego i w roku 2008 wynosi 50 zł od dziecka.

Marzec i kwiecień są to miesiące w których dokonujemy zapisu dzieci do przedszkola na rok szkolny 2008/2009. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przedszkola celem dokonania zapisu swojego dziecka.

Uwaga Rodzice!

Do 15 kwietnia trwają zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2008/2009.

Rodziców noszących się z zamiarem zapisu dziecka do naszego przedszkola prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia (kancelaria przedszkola).

Gminne Przedszkole w Żyrzynie

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015