Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr IV/2006
Ostatnio dodane
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

40-lecie Koła Gospodyń Wiejskich Zagrody

3 czerwca br. w świetlicy wiejskiej w Zagrodach miała miejsce doniosła uroczystość - obchody 40 lat istnienia Koła Gospodyń Wiejskich. "Jestem bardzo wzruszona i ogromnie się cieszę, że w imieniu wszystkich Pań zrzeszonych w naszym kole mam zaszczyt powitać dziś na naszych uroczystościach obchodów 40-lecia istnienia KGW w Zagrodach przybyłych gości" - przemawiała do zebranych przewodnicząca Zespołu Śpiewaczego "Zagrodzianki" Zofia Grzegorzak.


Dziesięć pań ubrało się w galowe stroje, czyli gorsety, białe bluzki nakryte kolorowymi chustami, spod których wyzierały czerwone korale oraz bordowe spódnice ozdobione wstążkami

Przed częścią artystyczną w wykonaniu dzieci z Zagród nastąpiły przemówienia, gratulacje i podziękowania od władz gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich za trud i pracę na rzecz koła.

Na uroczystość przybył Marszałek Województwa Lubelskiego Edward Wojtas, który zwracając się do członkiń KGW powiedział m.in.: "Chciałbym wyrazić słowa najwyższego uznania za aktywność na rzecz środowiska. Takie organizacje jak wasza są tymi, które pielęgnują i kultywują tradycje, umacniają poczucie tożsamości ze środowiskiem, umacniają także poczucie naszej narodowej tożsamości. Za ten ogromny wkład i wysiłek przyjmijcie panie podziękowanie i wyrazy uznania i chciałbym żebyście nie ustawały w swoich wysiłkach i oby wasza tutaj działalność znajdowała również naśladowców. Do podziękowań i życzeń chciałbym również dołączyć listy i dyplomy uznania".


Pani Janina Biegalska i Pan Edward Wojtas składają serdeczne gratulacje i podziękowania

"Jesteście pogodne, energiczne, niestrudzone. Od lat działacie na rzecz swojego środowiska, a i nam niesiecie radość, pogodę i zawsze z przyjemnością witamy was na wszystkich przeglądach i spotkaniach. Śpiewajcie, twórzcie bo bez was nasza wieś byłaby smutna" - tymi słowami zwróciła się do pań z zespołu śpiewaczego "Zagrodzianki" Janina Biegalska zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury.

W spotkaniu uczestniczyli również: ksiądz kanonik Eugeniusz Mikita, wicestarosta Powiatu Puławskiego Tomasz Jaremek, Wójt Gminy Żyrzyn Andrzej Bujek, Przewodniczący Rady Gminy Żyrzyn Jacek Furtak, dyrektor Banku Spółdzielczego w Żyrzynie Zenobia Krzowska, przedstawicielki Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Końskowoli i inni zaproszeni goście. Na spotkaniu nie zabrakło także przedstawicielek z kół gospodyń i zespołów śpiewaczych z terenu naszej gminy z: Bałtowa, Kotlin, Osin i Żyrzyna.

Jubileuszowa impreza przeplatana była różnymi niespodziankami. Goście na stojąco oklaskami wyrazili wdzięczność jubilatkom za pracę i wytrwałość. Było wesoło i miło - wielokrotnie śpiewano najpiękniejsze STO LAT. Było też bardzo słodko. Jubileuszowy tort osłodził smakoszom ten przemiły, niezapomniany dzień z kobietami z Zagród. A słowa piosenki:

"Jaki tu spokój
Nic się nie dzieje
Nikt się nie bawi
Wszyscy się nudzą"

z całą pewnością są nieprawdziwe.


Przy kawie i domowych wypiekach oraz wyśmienitych potrawach zasiadły także jubilatki

"Koło Gospodyń Wiejskich chętnie uczestniczy w różnych imprezach kulturalnych, artystycznych i prezentuje własne wyroby rękodzieła ludowego. Jesteśmy tam, gdzie nas zapraszają, ale i tam, gdzie widzimy taką potrzebę. W roku 1996 wybrano mnie na przewodniczącą Koła, które liczyło wówczas 21 członkiń. Staramy się kontynuować to, co dobre, to, co przynosi zadowolenie i pomoc innym" - mówiła Zofia Grzegorzak.

Koło Gospodyń Wiejskich istnieje od 1966 roku. Od samego początku włączało się w życie społeczności lokalnej organizując m.in.: zabawy taneczne, kursy szycia, gotowania, układania suchych bukietów, robótek ręcznych, a także szkolenia rolnicze. Z zarobionych pieniędzy zakupione zostały naczynia, które stopniowo były kompletowane.


Dzieci swoim występem wzruszyły dostojne jubilatki

Pierwszą przewodniczącą KGW była Marianna Kapusta, później zastąpiła ją Wanda Kozak, następnie koło "przejęła" Lucyna Stachyra, płóźniej została wybrana Teodora Pastuszka, a kolejną przewodniczącą została Krystyna Grzegorzak. Od 10 lat KGW Zagrody kieruje Zofia Grzegorzak. Obecnie Koło liczy 14 członkiń.

"Jakby nie było koła, nie byłoby strojów, naczyń, kursów. Dobrze nam się pracuje, wyjeżdżamy na imprezy kulturalne, organizujemy Dzień Kobiet, opłatek, święcone jajko. I tak mijają lata, zostają wspomnienia" - ze łzą w oku opowiadają najstarsze członkinie Koła Gospodyń Wiejskich.

A.K.

Koło Gospodyń Wiejskich w Zagrodach składa serdeczne podziękowanie za pamięć, uczestnictwo w uroczystości i okazane serce przedstawicielom: Kościoła, Gminy, Powiatu, Województwa i koleżankom z Kół Gospodyń Wiejskich. Pragniemy również wyrazić szczere podziękowanie sponsorom, którzy finansowo pomogli w zorganizowaniu uroczystości z okazji obchodzonego przez nasze koło 40-lecia działalności.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015