Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr IV/2006
Ostatnio dodane
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
11.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
11.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaœnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
8.5.2018
Wyjaœnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
26.4.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
25.4.2018
Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
16.4.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
12.4.2018
Informacja o Internetowej Giełdzie Rolnej
11.4.2018
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach
10.4.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
5.4.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 27 marca 2018 r.
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

"Jak budować ten dom, któremu na imię życie?"

Każdy z nas oczekiwał wizyty Papieża Benedykta XVI w naszej ojczyźnie po tylu spotkaniach z Janem Pawłem II, które w jakiś piękny sposób łączyły ludzi i otwierały na życzliwość i dobro. Czekaliśmy i teraz na te szczególne chwile choć już nie na Jana Pawła II i to mogło w nas rodzić pytanie jaki jest nowy Papież?. W dniach 27-28 maja 2006 r. odbyła się pielgrzymka do Krakowa na spotkanie z Papieżem Benedyktem XVI. Wzięła w niej udział młodzież z Żyrzyna w przeważającej ilości, choć było też kilka osób spoza naszej parafii. W grupie były też osoby starsze, które razem z młodzieżą uczestniczyły w spotkaniu. W sobotę rano wyruszyliśmy z Żyrzyna w atmosferze modlitwy i śpiewu, aby spotkać się wieczorem na Krakowskich Błoniach z Ojcem Świętym.

Droga upłynęła nam szybko i przed czternastą dotarliśmy do Krakowa. Wysiadając z autokaru zauważyliśmy wiele grup zmierzających w kierunku Błoni i poczuliśmy już atmosferę tego spotkania. Młodzi ludzie zmierzali w kierunku sektorów niosąc ze sobą podręczne bagaże ze śpiewem na ustach. Wejście do sektorów było utrudnione, ale młodzi ludzie już tu tworzyli klimat radosnego oczekiwania przed spotkaniem z Papieżem. W tłumie ludzi oczekujących na wejście do swoich sektorów można było łatwo się zgubić. Nasza grupa niestety też się rozłączyła, choć dzięki temu mogła z bliska zobaczyć przejeżdżającego Papieża. W sektorze przez kilka godzin trwało przygotowanie do spotkania z Benedyktem XVI przez modlitwę i śpiew zebranej młodzieży.

Sam wjazd papieża na Błonia był momentem wielkiej radości i szczęścia młodych ludzi, którzy okazywali to poprzez swoją postawę. Oczekiwało tam na Papieża ok. 700 tys. młodych ludzi z całej Polski. Przedstawiciele młodzieży poprosili Ojca Świętego, by był przewodnikiem młodych w szukaniu ścieżek Chrystusa. Młodzi przedstawili nękające ich problemy i patologie, które niszczą życie młodego człowieka. Słowa Ojca Świętego skierowane do młodych ludzi zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza mówiły o domu zbudowanym na skale. Ten prosty obraz miał uświadomić młodym ludziom podstawową wartość, jaką powinna stanowić dla nas rodzina jako wspólnota oparta na Chrystusie i Jego przykazaniach. Papież wezwał młodych ludzi, aby każdego dnia starali się stawiać sobie pytanie w swoim sercu "Jak budować dom, któremu na imię życie?". Jedynym właściwym jego fundamentem jest Chrystus jako nasza skała. Tyko wtedy dom nie może runąć. Młodzi często przerywali Papieżowi oklaskami i skandowaniem "Benedetto!" i "Dziękujemy!". Nie zrażali się trudnymi warunkami nocy, aby trwać do rana na kolejne spotkanie z Ojcem Świętym. Papież daje im nadzieję, która pozwala im patrzeć na swoje życie bez lęku i odnajdywać w nim żywego Chrystusa. Młodzież wracała szczęśliwa i to słowo, które zostało zasiane w ich sercach będzie z czasem dawało plon w ich życiu.

Ks. Tomasz Surma

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia