Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr IV/2006
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

"Jak budować ten dom, któremu na imię życie?"

Każdy z nas oczekiwał wizyty Papieża Benedykta XVI w naszej ojczyźnie po tylu spotkaniach z Janem Pawłem II, które w jakiś piękny sposób łączyły ludzi i otwierały na życzliwość i dobro. Czekaliśmy i teraz na te szczególne chwile choć już nie na Jana Pawła II i to mogło w nas rodzić pytanie jaki jest nowy Papież?. W dniach 27-28 maja 2006 r. odbyła się pielgrzymka do Krakowa na spotkanie z Papieżem Benedyktem XVI. Wzięła w niej udział młodzież z Żyrzyna w przeważającej ilości, choć było też kilka osób spoza naszej parafii. W grupie były też osoby starsze, które razem z młodzieżą uczestniczyły w spotkaniu. W sobotę rano wyruszyliśmy z Żyrzyna w atmosferze modlitwy i śpiewu, aby spotkać się wieczorem na Krakowskich Błoniach z Ojcem Świętym.

Droga upłynęła nam szybko i przed czternastą dotarliśmy do Krakowa. Wysiadając z autokaru zauważyliśmy wiele grup zmierzających w kierunku Błoni i poczuliśmy już atmosferę tego spotkania. Młodzi ludzie zmierzali w kierunku sektorów niosąc ze sobą podręczne bagaże ze śpiewem na ustach. Wejście do sektorów było utrudnione, ale młodzi ludzie już tu tworzyli klimat radosnego oczekiwania przed spotkaniem z Papieżem. W tłumie ludzi oczekujących na wejście do swoich sektorów można było łatwo się zgubić. Nasza grupa niestety też się rozłączyła, choć dzięki temu mogła z bliska zobaczyć przejeżdżającego Papieża. W sektorze przez kilka godzin trwało przygotowanie do spotkania z Benedyktem XVI przez modlitwę i śpiew zebranej młodzieży.

Sam wjazd papieża na Błonia był momentem wielkiej radości i szczęścia młodych ludzi, którzy okazywali to poprzez swoją postawę. Oczekiwało tam na Papieża ok. 700 tys. młodych ludzi z całej Polski. Przedstawiciele młodzieży poprosili Ojca Świętego, by był przewodnikiem młodych w szukaniu ścieżek Chrystusa. Młodzi przedstawili nękające ich problemy i patologie, które niszczą życie młodego człowieka. Słowa Ojca Świętego skierowane do młodych ludzi zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza mówiły o domu zbudowanym na skale. Ten prosty obraz miał uświadomić młodym ludziom podstawową wartość, jaką powinna stanowić dla nas rodzina jako wspólnota oparta na Chrystusie i Jego przykazaniach. Papież wezwał młodych ludzi, aby każdego dnia starali się stawiać sobie pytanie w swoim sercu "Jak budować dom, któremu na imię życie?". Jedynym właściwym jego fundamentem jest Chrystus jako nasza skała. Tyko wtedy dom nie może runąć. Młodzi często przerywali Papieżowi oklaskami i skandowaniem "Benedetto!" i "Dziękujemy!". Nie zrażali się trudnymi warunkami nocy, aby trwać do rana na kolejne spotkanie z Ojcem Świętym. Papież daje im nadzieję, która pozwala im patrzeć na swoje życie bez lęku i odnajdywać w nim żywego Chrystusa. Młodzież wracała szczęśliwa i to słowo, które zostało zasiane w ich sercach będzie z czasem dawało plon w ich życiu.

Ks. Tomasz Surma

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015