Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr IV/2006
Ostatnio dodane
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Starostwie Powiatowym w Puławach
14.6.2018
Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel'2018"
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
11.6.2018
Zaproszenie na V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Żyrzyn 2018
11.6.2018
Zaproszenie na otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Wielkie święto w Gimnazjum

W dniu urodzin Jana Pawła II - 18 maja 2006 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Gimnazjum w Żyrzynie. Zostali na nią zaproszeni ks. Biskup Ryszard Karpiński, posłowie na Sejm RP Małgorzata Sadurska i Włodzimierz Karpiński, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Mirosław Grzęda - prezes BIOWET-u, Kierownik Oddziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Marian Kawałko, wicekurator Lubelskiego Kuratorium Oświaty Marek Błaszczak i starszy wizytator Zdzisława Ziubrynowicz, starosta Powiatu Puławskiego - Marian Żaba i wicestarosta Tomasz Jaremek, księża, radni Gminy Żyrzyn, Wójt Gminy - Andrzej Bujek i jego zastępca Waldemar Gędek oraz pracownicy samorządowi Gminy Żyrzyn, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych, sponsorzy, przedstawiciele organizacji społecznych, przewodniczący Rady Rodziców 6-letniej historii szkoły oraz obecni, rodzice i mieszkańcy gminy, nauczyciele i pracownicy, uczniowie, delegacje z pocztami sztandarowymi ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie, Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak w Kośminie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie i Osinach oraz Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Żyrzynie.


Uroczyste zawieszenie sztandaru na drzewcu

Wielkie święto rozpoczęło się o godzinie 900 Mszą Świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Żyrzynie, którą koncelebrował biskup Diecezji Lubelskiej Ryszard Karpiński z udziałem ks. Dziekana Józefa Brodaczewskiego, ks. Kanonika Eugeniusza Mikity, ks. Kanonika Henryka Józefko i ks. Tomasza Surmy. Podczas mszy poświęcono sztandar wniesiony przez przedstawicieli fundatorów: Zenobię Krzowską - Dyrektora Banku Spółdzielczego w Żyrzynie, Andrzeja Bujka - Wójta Gminy Żyrzyn, Tomasza Jaremka - wicestarostę Powiatu Puławskiego. W homilii biskup nawiązał do Patrona i Jego pielgrzymowania, na szlaku którego znalazł się Lublin.


Dekoracja pełna wyrazu i symboliki (fotel, z którego korzystał Jan Paweł II podczas mszy świętej w Lublinie w 1987 roku)

Następnie w kościele odbyła się część artystyczna przygotowana przez nauczycieli Gimnazjum Beatę Matyjankę, Iwonę Szulikowską-Tomaszewską, Bożenę Madoń. Recytacjom uczniowskim towarzyszyła prezentacja multimedialna autorstwa Roberta Biskupa oraz chóru szkolnego pod kierunkiem Małgorzaty Bary. Montaż rozpoczynało oratorium "Tu es Petrus" - Ty jesteś skała. Ten cytat z Ewangelii to nawiązanie do postaci Papieża Polaka, do Jego postawy naśladującej pierwszego następcę Chrystusa na ziemi. Młodzież zaprezentowała sylwetkę swego Patrona. Chwilą refleksji, zadumy i wspomnień stało się przywołanie Jego biografii, twórczości, fragmentów kazań, zaś towarzysząca prezentacja przywracała wciąż żywe wspomnienia o Janie Pawle II. Wielu uczestników nie kryło wzruszenia wspominając Ojca Świętego.

Scenografię uroczystości stanowił napis tytułowy umieszczony nad ołtarzem, zaś na schodach prowadzących do ołtarza został rozłożony świeży, zielony mech z bielejącymi gdzieniegdzie konwaliami. Wśród nich znajdował się fotel, przywieziony specjalnie na tę okazję z Katedry Lubelskiej, na którym siedział Papież, odprawiając Mszę Świętą podczas pobytu w Lublinie na Czubach. Ten symbol uczestnictwa naszego Wielkiego Rodaka w uroczystościach był szczególnie wzruszający.


Część oficjalna odbyła się na placu przy Gimnazjum

Dalsza część uroczystości, którą prowadził wicedyrektor Zbigniew Marzec odbyła się na placu przed budynkiem Gimnazjum. Dyrektor Stanisław Odzioba w oficjalnym wystąpieniu powitał gości, a w przemówieniu zwrócił szczególną uwagę na brak ideałów wśród współczesnej młodzieży, wyraził nadzieję, że dla naszego Gimnazjum człowiekiem wskazującym drogę stanie się Patron, którego życie dostarcza wielu przykładów godnych naśladowania. Następnie przewodniczący Rady Gminy Jacek Furtak odczytał akt nadania imienia Gimnazjum i przekazał go Dyrektorowi Szkoły.

Kolejny uroczysty punkt programu to przekazanie sztandaru Gimnazjum im. Jana Pawła II. Od przedstawicieli sponsorów przejął go dyrektor Stanisław Odzioba, a następnie przekazał w ręce uczniów z posłannictwem takich wartości jak miłość, tolerancja, poszanowanie godności, otwarcie na drugiego człowieka - wartości bliskich naszemu Patronowi. Goście w swoich wystąpieniach gratulowali społeczności Gimnazjum wyboru i wyrazili nadzieję, że nauczanie Wielkiego Polaka będzie rzutowało na postawy młodzieży. Na ręce dyrektora złożyli pamiątkowe upominki.


Odsłonięcie tablicy pamiątkowej i obrazu z wizerunkiem Patrona

Ważnym momentem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej z napisem "Jan Paweł II 1918 - 2005" oraz obrazu przedstawiającego wizerunek Patrona, tego uroczystego aktu dokonali posłowie na Sejm RP Małgorzata Sadurska i Włodzimierz Karpiński oraz wicekurator Marek Błaszczak, po czym Biskup Ryszard Karpiński dokonał ich poświęcenia.

Dyrektor Stanisław Odzioba na zakończenie podziękował wszystkim sponsorom: Radzie Gminy Żyrzyn, BIOWET-owi, Tomaszowi Jaremkowi, Bankowi Spółdzielczemu w Cycowie i oddziałowi w Żyrzynie, Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach, przedsiębiorstwu "Wiki" - Gorzelnia w Żyrzynie, państwu Agnieszce i Jarosławowi Milczarczykom sklep spożywczy "Nasze sklepy" w Żyrzynie, Radzie Rodziców Gimnazjum, Radzie Pedagogicznej oraz pracownikom administracji i obsługi, Marcie Andale - autorce obrazu z wizerunkiem Patrona, Szkolnemu Kołu PCK, uczniom Gimnazjum i na ich ręce złożył pamiątkowe dyplomy. Następnie wszystkich gości zaprosił na wystawę fotograficzną pt. "Jesteśmy Twoją spuścizną, nie damy Ci umrzeć". Wystawa była okazją do prezentacji takich wartości jak: miłość, Ojczyzna, pokój, tolerancja, praca, radość. Goście zwiedzali wystawę, a refleksjami z uroczystości podzielili się dokonując wpisu do Księgi Pamiątkowej.

Dzień ten był ważnym momentem dla społeczności naszej Gminy. Dla wielu okazją wspomnień i wzruszeń. A nauka zawarta w słowach "Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" - drogowskazem do samodoskonalenia i bycia lepszymi ludźmi.

B. Madoń

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia