Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr IV/2006
Ostatnio dodane
19.6.2018
Galeria fotografii: V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych i Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel 2018"
19.6.2018
Galeria fotografii: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: Festyn w Osinach z okazji Dnia Dziecka
19.6.2018
Informacja o finansowaniu zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

"Jak budować ten dom, któremu na imię życie?"

Każdy z nas oczekiwał wizyty Papieża Benedykta XVI w naszej ojczyźnie po tylu spotkaniach z Janem Pawłem II, które w jakiś piękny sposób łączyły ludzi i otwierały na życzliwość i dobro. Czekaliśmy i teraz na te szczególne chwile choć już nie na Jana Pawła II i to mogło w nas rodzić pytanie jaki jest nowy Papież?. W dniach 27-28 maja 2006 r. odbyła się pielgrzymka do Krakowa na spotkanie z Papieżem Benedyktem XVI. Wzięła w niej udział młodzież z Żyrzyna w przeważającej ilości, choć było też kilka osób spoza naszej parafii. W grupie były też osoby starsze, które razem z młodzieżą uczestniczyły w spotkaniu. W sobotę rano wyruszyliśmy z Żyrzyna w atmosferze modlitwy i śpiewu, aby spotkać się wieczorem na Krakowskich Błoniach z Ojcem Świętym.

Droga upłynęła nam szybko i przed czternastą dotarliśmy do Krakowa. Wysiadając z autokaru zauważyliśmy wiele grup zmierzających w kierunku Błoni i poczuliśmy już atmosferę tego spotkania. Młodzi ludzie zmierzali w kierunku sektorów niosąc ze sobą podręczne bagaże ze śpiewem na ustach. Wejście do sektorów było utrudnione, ale młodzi ludzie już tu tworzyli klimat radosnego oczekiwania przed spotkaniem z Papieżem. W tłumie ludzi oczekujących na wejście do swoich sektorów można było łatwo się zgubić. Nasza grupa niestety też się rozłączyła, choć dzięki temu mogła z bliska zobaczyć przejeżdżającego Papieża. W sektorze przez kilka godzin trwało przygotowanie do spotkania z Benedyktem XVI przez modlitwę i śpiew zebranej młodzieży.

Sam wjazd papieża na Błonia był momentem wielkiej radości i szczęścia młodych ludzi, którzy okazywali to poprzez swoją postawę. Oczekiwało tam na Papieża ok. 700 tys. młodych ludzi z całej Polski. Przedstawiciele młodzieży poprosili Ojca Świętego, by był przewodnikiem młodych w szukaniu ścieżek Chrystusa. Młodzi przedstawili nękające ich problemy i patologie, które niszczą życie młodego człowieka. Słowa Ojca Świętego skierowane do młodych ludzi zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza mówiły o domu zbudowanym na skale. Ten prosty obraz miał uświadomić młodym ludziom podstawową wartość, jaką powinna stanowić dla nas rodzina jako wspólnota oparta na Chrystusie i Jego przykazaniach. Papież wezwał młodych ludzi, aby każdego dnia starali się stawiać sobie pytanie w swoim sercu "Jak budować dom, któremu na imię życie?". Jedynym właściwym jego fundamentem jest Chrystus jako nasza skała. Tyko wtedy dom nie może runąć. Młodzi często przerywali Papieżowi oklaskami i skandowaniem "Benedetto!" i "Dziękujemy!". Nie zrażali się trudnymi warunkami nocy, aby trwać do rana na kolejne spotkanie z Ojcem Świętym. Papież daje im nadzieję, która pozwala im patrzeć na swoje życie bez lęku i odnajdywać w nim żywego Chrystusa. Młodzież wracała szczęśliwa i to słowo, które zostało zasiane w ich sercach będzie z czasem dawało plon w ich życiu.

Ks. Tomasz Surma

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia