Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2006
Ostatnio dodane
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaœnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
5.4.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 27 marca 2018 r.
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Społeczne Budowanie w Osinach

W roku 2002 na zebraniu wiejskim w Osinach zaakceptowano rozbudowę strażnicy o sanitariaty i pomieszczenie kuchni. Powołany został Społeczny Komitet Rozbudowy Strażnicy w Osinach. Wraz z dobudową sanitariatów przeprojektowana została część starego budynku OSP, powiększając powierzchnię o jedną kondygnację tzn. poddasze użytkowe.


Część strażnicy powiększona o poddasze

W wyniku przeprojektowania dodatkowo powstała sala zebrań, pomieszczenie dla Zarządu OSP Osiny, łazienka oraz dwa pomieszczenia dla Koła Gospodyń Wiejskich.


Kuchnia w trakcie remontu

Prace budowlane rozpoczęto wspólnymi siłami druhów OSP oraz społeczeństwa Osin. Zebrano darowizny pieniężne z miejscowości ok. 4000 zł co pozwoliło pokryć koszty projektu oraz opłaty prac murarskich. Również Zarząd OSP wsparł finansowo budowę z wynajmu chłodni.

W ciągu 3 lat rozbudowy Budżet Gminy Żyrzyn przeznaczył na ten cel kwotę 75756 zł.

Spośród prac społecznych na podkreślenie zasługuje wykonanie konstrukcji dachowej na budynku przez Pana Tadeusza Mrozka na wartość ponad 2500 zł. W obniżeniu kosztów budowy pomogły instytucje: Nadleśnictwa Puławy oraz IUNG Puławy w darowiźnie drewna tartacznego na konstrukcję dachową.


Sanitariaty

W budżecie 2006 r. Gminy Żyrzyn na wykończenie strażnicy przeznaczono 10000 zł. Do wykonania pozostało: przyłącze gazu, montaż drzwi wewnętrznych, wykonanie tynków zewnętrznych, docieplenie sufitu poddasza i inne drobne wykończenia.

Przewiduje się oddanie nowobudowanej części strażnicy w bieżącym roku, by służyła społeczeństwu Osin pod wynajem na okolicznościowe imprezy, a także organizacjom OSP, KGW i młodzieży.

Społeczny Komitet Budowy Remizy

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia