Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2006
Ostatnio dodane
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Starostwie Powiatowym w Puławach
14.6.2018
Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel'2018"
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
11.6.2018
Zaproszenie na V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Żyrzyn 2018
11.6.2018
Zaproszenie na otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Rocznica

"Kiedy odchodził dopiero przyszliśmy
Niepewni, skryci. I wciąż małej myśli
Ale idziemy za Nim
Choć tak bardzo sami
Matko Jego nadziei, bądź Ty w drodze z nami
On idzie z nami bośmy się ruszyli
Jest przy nas bo nareszcie razem iść pragniemy"
Ernest Bryll

Mija właśnie pierwsza rocznica od śmierci Papieża Jana Pawła II. Wydaje się, że rok minął bardzo szybko - tak szybko, że nie mieliśmy czasami czasu na pomyślenie o Nim, na modlitwę za Niego. Gdy jednak zbliżał się ten dzień Polska, ale nie tyko Polska, przypomniała sobie o tej już wyrytej w naszej pamięci chwili 2 kwietnia godz. 2137. Wróciła nam pamięć tamtych dni cierpienia, czuwania, nieskrywanych wzruszeń, żalu i nadziei na to, że nie umrze wraz z nim to co w nas zmienił. Wróciły też pytania i próby znalezienia odpowiedzi o Jego wielkość, rolę w naszej niedawnej historii, o Jego świętość.

Co znaczy dla nas, że Papież był z nami, co to znaczy dla nas, że Papież odszedł "do domu Pana" na naszych oczach?

Poszukując odpowiedzi na takie pytanie nie sposób nie wspominać tego, co nas osobiście w Nim zafascynowało, co takiego powiedział lub zrobił, że zmieniło lub wpłynęło na nasze życie, że wpływało na moje postępowanie, pracę, stosunek do ludzi i do Boga. Wydaje się, że każdy z nas ma takie wspomnienie o papieżu, które może uznać za moment, od którego "wszystko się zaczęło", często w sposób nie do końca świadomy, zaczęliśmy coś robić lub postępować idąc za Jego przykładem czy pod wpływem wypowiedzianego słowa.

Jeśli czytający te słowa mają takie wspomnienie Papieża, czy to z Jego działań z początków pontyfikatu, czy z późniejszego okresu to są bogate Jego bogactwem, którym się z nami dzielił. Wydaje się też, że nie ma osoby, która nie zapamiętała choćby jednego gestu czy słowa, które jakoś przez te lata zapadło nam w pamięć, a często jest to coś czego inni mogą już nie pamiętać, a my jesteśmy przekonani, że na pewno to się wydarzyło i przez to, że jest to we mnie będzie wpływało na mnie już zawsze. Dla wielu będzie to obraz Papieża, który pochyla się nad dziećmi, cierpiącymi i chorymi, błogosławiący zarówno ich jak ich opiekunów. Dla innych będą to spotkania z młodzieżą, którą raz wzruszał, raz rozśmieszał, a innym razem stawiał zadania wydawałoby się zbyt ambitne dla nich.

To Ciekawe, że to Papież "nas szukał", chociaż chyba lepiej powiedzieć, że szukał dostępu do naszych serc, używał do tego tak wielu sposobów, z których jakiś, ten właściwy, trafiał właśnie do nas. Można się o tym przekonać kiedy bardzo intensywnie zaczniemy wspominać nasze utrwalone w pamięci obrazy i słowa, które wypowiedział, zadając sobie jednocześnie pytanie, jeśli ja to pamiętam to czy to właśnie nie było skierowane do mnie? Jak to się dzieje, że właśnie tak tego doświadczamy, tego nie wiemy. Ważne, że są takie obrazy i Jego słowa, które tylko na nas oddziałują, zmuszając do ciągłego odnoszenia się do tego co zapadło nam głęboko w duszę.

W tym momencie przychodzi ochota przypomnienia i opisania jego gestów, zachowań czy może podzielenia się zapamiętanymi słowami, którymi zwracał się do nas podczas pielgrzymek, ale byłoby to zbyt prywatne, przynależne piszącemu te słowa, ważne dla niego i jego drogi życiowej, a nie dla czytelników.

I na koniec trzeba zwrócić jeszcze uwagę na to, co podczas pogrzebu Ojca Świętego wypowiedzieli włoscy katolicy: "Santo Subito" ("Święty natychmiast") - oczekując od Jego następcy szybkiego wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II. Oczekiwanie świętości natychmiastowej, to niewątpliwie brzmi dziwnie, ale jednak włoscy katolicy wypowiedzieli tylko to co wszyscy, zarówno Polacy jak i wszystkie narody wierzące, odczuwały już od dawna, mianowicie świętość Jego osoby poprzez to jak wpływał na ludzi i co poprzez swoje uczynki w nich powodował.

Osobiste przeżywanie Jego życia, chociaż dla każdego może to być drobne zdarzenie czy krótkie zdanie przez niego wypowiedziane, przez bardzo wielu ludzi na świecie, a także zbiorowe przekonanie, że to wszystko co czynił dla nas i z nami, poprowadziło nas do Boga i spowodowało, że już jesteśmy przekonani i świadomi Jego świętości, a akt kanonizacji będzie tylko dopełnieniem wiary powszechnej.

L.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia