Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2006
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Informacje

Opóźnienia w wysyłaniu wniosków.
Termin składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie płatności bezpośrednich i z tytułu wsparcia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania rozpoczął się 15 marca jednak jak do tej pory większość rolników, także w naszej Gminie, nie otrzymała wniosków. Wiąże się to z tym, iż w rtoku 2006 rolnicy oprócz wniosku już częściowo wypełnionego (spersonalizowanego) mają również otrzymać załączniki graficzne tzn. fragmenty map ewidencyjnych, zdjęcie lotnicze lub satelitarne przetworzone na mapę. ARiMR zleciła wydrukowanie i dostarczenie tych dokumentów producentom rolnym firmie - Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Niestety ta, tak dużemu zamówieniu nie sprostała i nie wywiązała się z terminu realizacji zadania (do 2 kwietnia 2006 r.). Zobowiązała się natomiast na doręczenie rolnikom wszystkich dotychczas nie wydrukowanych częściowo wypełnionych wniosków w terminie do 20 kwietnia 2006 r., a pozostałych załączników graficznych do 20 maja 2006 r.

Według przepisów rolnik powinien w wymaganym terminie (do 15 maja) złożyć spersonalizowany wniosek natomiast dostarczenie załączników graficznych po wymaganym terminie jest dopuszczalne. Tak więc trzeba będzie dwa razy pofatygować się do biura ARiMR. Niewykluczone, że terminy te zostaną wydłużone, gdyż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do Komisji Europejskiej o przedłużenie dla Polski składania wniosków z tego programu. Na decyzję czekamy, a rolnicy niestety muszą uzbroić się w cierpliwość. Tym, którzy czekają na wpłynięcie pieniędzy na konta bankowe za rok 2005 z w/w programu przypominamy, że ARiMR ma czas do 30 czerwca 2006 r.

W tym roku również GCI pomaga rolnikom w wypełnianiu wniosków.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015