Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2006
Ostatnio dodane
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Starostwie Powiatowym w Puławach
14.6.2018
Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel'2018"
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
11.6.2018
Zaproszenie na V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Żyrzyn 2018
11.6.2018
Zaproszenie na otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Ogłoszenia o konkursach

Wójt Gminy Żyrzyn ogłasza:

I. Konkurs plastyczny p.t.: "Droga do wolności" adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Żyrzyn.

  1. technika wykonania dowolna,
  2. format nie mniejszy niż A3,
  3. wykonanie indywidualne bądź w grupach nie większych niż 3 osoby,
  4. tematyka: historia polski w latach 1791 - 1989.

Prace należy przygotować i dostarczyć do dnia 26 kwietnia 2006 r. do Gimnazjum w Żyrzynie.


II. Konkurs na prezentację multimedialną adresowany do mieszkańców Gminy Żyrzyn pasjonatów historii. Temat prezentacji: historia Polski w latach 1791 - 1989 ze szczególnym uwzględnieniem działań niepodległościowych na terenie Powiatu Puławskiego i Gminy Żyrzyn. Prezentacje mogą być przygotowane indywidualnie bądź w grupach 5 osób. Prace powinny spełniać następujące kryteria:

  1. w przypadku filmu i animacji - nie dłużej niż 20 minut,
  2. w przypadku pokazu slajdów - nie więcej niż 30 slajdów,
  3. w przypadku serwisu www - nie więcej niż 30 stron.

Projekty należy składać do dnia 26 kwietnia 2006 r. na płytach CD do Urzędu Gminy Żyrzyn.


III. Przegląd pieśni patriotycznej - który odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. do lat 16 - zespoły ze szkół podstawowych i gimnazjum,
  2. powyżej 16 lat - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe (grupy parafialne, zespoły śpiewacze, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, grupy nieformalne, zespoły familijne).

Każdy wykonawca może wykonać maksymalnie dwa utwory o tematyce patriotycznej (maksymalnie 8 minut na występ). Zgłoszenia na piśmie należy składać do 14 kwietnia 2006 r. do Urzędu Gminy Żyrzyn. Przegląd odbędzie się 23 kwietnia 2006 r. w Szkole Podstawowej w Żyrzynie.

Występ laureatów przeglądu pieśni patriotycznej oraz rozstrzygnięcie w/w konkursów nastąpi w dniu 3 maja 2006 r. podczas uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia