Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2006
Ostatnio dodane
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Ogłoszenia o konkursach

Wójt Gminy Żyrzyn ogłasza:

I. Konkurs plastyczny p.t.: "Droga do wolności" adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Żyrzyn.

  1. technika wykonania dowolna,
  2. format nie mniejszy niż A3,
  3. wykonanie indywidualne bądź w grupach nie większych niż 3 osoby,
  4. tematyka: historia polski w latach 1791 - 1989.

Prace należy przygotować i dostarczyć do dnia 26 kwietnia 2006 r. do Gimnazjum w Żyrzynie.


II. Konkurs na prezentację multimedialną adresowany do mieszkańców Gminy Żyrzyn pasjonatów historii. Temat prezentacji: historia Polski w latach 1791 - 1989 ze szczególnym uwzględnieniem działań niepodległościowych na terenie Powiatu Puławskiego i Gminy Żyrzyn. Prezentacje mogą być przygotowane indywidualnie bądź w grupach 5 osób. Prace powinny spełniać następujące kryteria:

  1. w przypadku filmu i animacji - nie dłużej niż 20 minut,
  2. w przypadku pokazu slajdów - nie więcej niż 30 slajdów,
  3. w przypadku serwisu www - nie więcej niż 30 stron.

Projekty należy składać do dnia 26 kwietnia 2006 r. na płytach CD do Urzędu Gminy Żyrzyn.


III. Przegląd pieśni patriotycznej - który odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. do lat 16 - zespoły ze szkół podstawowych i gimnazjum,
  2. powyżej 16 lat - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe (grupy parafialne, zespoły śpiewacze, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, grupy nieformalne, zespoły familijne).

Każdy wykonawca może wykonać maksymalnie dwa utwory o tematyce patriotycznej (maksymalnie 8 minut na występ). Zgłoszenia na piśmie należy składać do 14 kwietnia 2006 r. do Urzędu Gminy Żyrzyn. Przegląd odbędzie się 23 kwietnia 2006 r. w Szkole Podstawowej w Żyrzynie.

Występ laureatów przeglądu pieśni patriotycznej oraz rozstrzygnięcie w/w konkursów nastąpi w dniu 3 maja 2006 r. podczas uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015