Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2006
Ostatnio dodane
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
19.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 23 lutego 2018 r.
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Społeczne Budowanie w Osinach

W roku 2002 na zebraniu wiejskim w Osinach zaakceptowano rozbudowę strażnicy o sanitariaty i pomieszczenie kuchni. Powołany został Społeczny Komitet Rozbudowy Strażnicy w Osinach. Wraz z dobudową sanitariatów przeprojektowana została część starego budynku OSP, powiększając powierzchnię o jedną kondygnację tzn. poddasze użytkowe.


Część strażnicy powiększona o poddasze

W wyniku przeprojektowania dodatkowo powstała sala zebrań, pomieszczenie dla Zarządu OSP Osiny, łazienka oraz dwa pomieszczenia dla Koła Gospodyń Wiejskich.


Kuchnia w trakcie remontu

Prace budowlane rozpoczęto wspólnymi siłami druhów OSP oraz społeczeństwa Osin. Zebrano darowizny pieniężne z miejscowości ok. 4000 zł co pozwoliło pokryć koszty projektu oraz opłaty prac murarskich. Również Zarząd OSP wsparł finansowo budowę z wynajmu chłodni.

W ciągu 3 lat rozbudowy Budżet Gminy Żyrzyn przeznaczył na ten cel kwotę 75756 zł.

Spośród prac społecznych na podkreślenie zasługuje wykonanie konstrukcji dachowej na budynku przez Pana Tadeusza Mrozka na wartość ponad 2500 zł. W obniżeniu kosztów budowy pomogły instytucje: Nadleśnictwa Puławy oraz IUNG Puławy w darowiźnie drewna tartacznego na konstrukcję dachową.


Sanitariaty

W budżecie 2006 r. Gminy Żyrzyn na wykończenie strażnicy przeznaczono 10000 zł. Do wykonania pozostało: przyłącze gazu, montaż drzwi wewnętrznych, wykonanie tynków zewnętrznych, docieplenie sufitu poddasza i inne drobne wykończenia.

Przewiduje się oddanie nowobudowanej części strażnicy w bieżącym roku, by służyła społeczeństwu Osin pod wynajem na okolicznościowe imprezy, a także organizacjom OSP, KGW i młodzieży.

Społeczny Komitet Budowy Remizy

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015