Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2006
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

"Spójrz na mnie i podążaj za mną"

"Spójrz na mnie i podążaj za mną" to tytuł projektu jaki dostał dofinansowanie w wysokości 12400 zł z Fundacji J.A. Komeńskiego, o którym pisaliśmy w ostatnim wydaniu Gościńca Żyrzyńskiego.

W ramach tego projektu w naszej gminie zostaną przeprowadzone różne przedsięwzięcia na rzecz dzieci i z udziałem dzieci m.in.: warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i rodziców oraz spotkania rodziców, nauczycieli i dzieci z psychologiem i logopedą. Koordynatorem tego projektu jest Społeczne Towarzystwo Oświatowo Kulturalne Gminy Żyrzyn (STOK).

Pierwsze warsztaty teatralne już się odbyły w dniach 7 i 8 kwietnia 2006 r. w Szkole Podstawowej w Żyrzynie. Udział w nich wzięło 18 osób: nauczyciele ze wszystkich szkół z terenu Gminy Żyrzyn, opiekunowie świetlic wiejskich oraz rodzice.


Prowadzący warsztaty pan Michał Stanowski razem z grupą uczestników

Celem warsztatów było przekazanie uczestnikom podstawowych umiejętności warsztatowych niezbędnych do prowadzenia działań artystycznych z dziećmi.

Zajęcia prowadzili przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA z Lublina. PSPiA KLANZA prowadzi działalność szkoleniową dla dorosłych, promuje aktywujące metody pracy z grupą, tworzy warunki do rozwoju różnych grup dzieci, młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem metod aktywnych.


Uczestnicy warsztatów podczas ćwiczeń praktycznych - swobodna ekspresja twórcza

Zajęcia warsztatowe obejmują różne metody pracy m.in.: wykład, praca w grupach, etiudy teatralne, warsztat lalkowy, choreoterapia, improwizacja ruchowa, ekspresja ciała i inne.

Kolejne spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniach 28 i 29 kwietnia 2006 r., również w Szkole Podstawowej w Żyrzynie.


Choreoterapia - ruch, taniec, wyobraźnia ruchowa, ekspresja przy muzyce

T.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015