Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2006
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Ogłoszenia o konkursach

Wójt Gminy Żyrzyn ogłasza:

I. Konkurs plastyczny p.t.: "Droga do wolności" adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Żyrzyn.

  1. technika wykonania dowolna,
  2. format nie mniejszy niż A3,
  3. wykonanie indywidualne bądź w grupach nie większych niż 3 osoby,
  4. tematyka: historia polski w latach 1791 - 1989.

Prace należy przygotować i dostarczyć do dnia 26 kwietnia 2006 r. do Gimnazjum w Żyrzynie.


II. Konkurs na prezentację multimedialną adresowany do mieszkańców Gminy Żyrzyn pasjonatów historii. Temat prezentacji: historia Polski w latach 1791 - 1989 ze szczególnym uwzględnieniem działań niepodległościowych na terenie Powiatu Puławskiego i Gminy Żyrzyn. Prezentacje mogą być przygotowane indywidualnie bądź w grupach 5 osób. Prace powinny spełniać następujące kryteria:

  1. w przypadku filmu i animacji - nie dłużej niż 20 minut,
  2. w przypadku pokazu slajdów - nie więcej niż 30 slajdów,
  3. w przypadku serwisu www - nie więcej niż 30 stron.

Projekty należy składać do dnia 26 kwietnia 2006 r. na płytach CD do Urzędu Gminy Żyrzyn.


III. Przegląd pieśni patriotycznej - który odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. do lat 16 - zespoły ze szkół podstawowych i gimnazjum,
  2. powyżej 16 lat - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe (grupy parafialne, zespoły śpiewacze, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, grupy nieformalne, zespoły familijne).

Każdy wykonawca może wykonać maksymalnie dwa utwory o tematyce patriotycznej (maksymalnie 8 minut na występ). Zgłoszenia na piśmie należy składać do 14 kwietnia 2006 r. do Urzędu Gminy Żyrzyn. Przegląd odbędzie się 23 kwietnia 2006 r. w Szkole Podstawowej w Żyrzynie.

Występ laureatów przeglądu pieśni patriotycznej oraz rozstrzygnięcie w/w konkursów nastąpi w dniu 3 maja 2006 r. podczas uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015