Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2006
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Warsztaty w przedszkolu

Gmina Żyrzyn jest jedną spośród siedmiu gmin wiejskich i wiejsko miejskich wzolbranych do uczestnictwa w eksperymentalnym programie prowadzonym przez Fundację J.A.Komeńskiego pt. "Lokalny program podnoszenia jakości edukacji elementarnej".

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 0 do 10 lat z terenów wsi i małych miasteczek poprzez tworzenie jak najlepszego środowiska rozwojowego.

Jak ważna jest wczesna edukacja dzieci pisaliśmy już niejednokrotnie w Gościńcu Żyrzyńskim - ostatnio w Nr 8-2005 "Program Dla Dzieci". Specjaliści, psychologowie, doświadczeni pedagodzy przekonują nas, że wczesny wiek przedszkolny w dużej mierze decyduje o późniejszych sukcesach dziecka w szkole, o jego kreatywności, ciekawości świata, umiejętności samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji.

Program pt. "Lokalny program podnoszenia jakości edukacji elementarnej" będzie trwał do końca czerwca 2006 r. i zawiera m.in. takie przedsięwzięcia jak przeprowadzenie warsztatów dla instytucji i środowisk, które zajmują się edukacją dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W naszej gminie takie warsztaty pt. "Gminna koncepcja zarządzania edukacją elementarną", odbyły się w dniach od 16 lutego do 18 lutego 2006 r. w Gminnym Przedszkolu w Żyrzynie. Warsztaty prowadziła pani Zofia Ptasznik z Fundacji J.A.Komeńskiego.


Prowadząca warsztaty p. Zofia Ptasznik z wielkim zaangażowaniem przekazywała obecnym swoją wiedzę

Udział w nich wzięli przedstawiciele: Urzędu Gminy, Biblioteki Publicznej, dyrektorzy Szkół Podstawowych Gminy Żyrzyn, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, członkowie Społecznego Towarzystwa Oświatowo Kulturalnego, rodzice, nauczyciele oraz aktywni mieszkańcy gminy.

Celem warsztatów było wypracowanie projektu gminnej strategii rozwoju edukacji elementarnej, która zostanie przedstawiona Radzie Gminy.

Uczestnicy warsztatów w ciągu trzech dni, wymieniając się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami pracowali nad stworzeniem koncepcji rozwoju edukacji elementarnej.


W drugim dniu warsztatów praca odbywała się w grupach tematycznych

Wypracowane zostały cztery kluczowe obszary, które zdaniem uczestników należy usprawnić i rozwijać w naszej gminie. Są to:

 • zapewnienie dostępu do specjalistycznych usług edukacyjnych,
 • tworzenie sieci placówek kulturalno oświatowo wychowawczych,
 • aktywizowanie i edukacja rodziców i społeczności lokalnych,
 • rozwój bazy sportowo rekreacyjnej dla dzieci.

Uczestnicy warsztatów zobowiązali się też do napisania w całości dokumentu, "Gminna strategia edukacji elementarnej" i przedłożenia go Radzie Gminy do uchwalenia.

W ramach tego programu gmina mogła się również ubiegać o środki finansowe na zorganizowanie przedsięwzięć dla dzieci. Na potrzeby w/w programu powstało konsorcjum instytucji w gminie, które wyraziły chęć ubiegania się o te środki.


Na zakończenie warsztatów wszyscy dzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami

Z radością informujemy, że konsorcjum złożone z Gminnej Biblioteki, Gminnego Przedszkola w Żyrzynie, Szkoły Podstawowej w Skrudkach oraz Społecznego Towarzystwa Oświatowo Kulturalnego Gminy Żyrzyn (STOK) przygotowało projekt pt. "Spójrz na mnie i podążaj za mną", który uzyskał dofinansowanie w wysokości 12400 zł na zajęcia dla dzieci i przygotowanie nauczycieli, rodziców i mieszkańców gminy do pracy z dziećmi.

W Żyrzynie projekt będzie realizowany w miesiącach od marca do końca czerwca i obejmuje następujące zadania:

 1. zajęcia plastyczne pod kierunkiem malarzy zawodowych w Skrudkach i w Żyrzynie,
 2. zajęcia muzyczno-ruchowe w Skrudkach i w Żyrzynie,
 3. zajęcia teatralne w Skrudkach i w Żyrzynie,
 4. naukę rękodzieła ludowego dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 5. utworzenie Grupy Zabawowej w Osinach dla dzieci w wieku 2 lat i ich rodziców,
 6. warsztaty szkoleniowe dla młodych rodziców z terenu gminy pt. "Jak pomóc swojemu dziecku w rozwoju",
 7. spotkania rodziców w Skrudkach i w Żyrzynie z logopedą i psychologiem,
 8. warsztaty teatralne dla nauczycieli i chętnych mieszkańców z naszej Gminy, którzy chcą tworzyć szkolne i wiejskie dziecięce grupy teatralne,
 9. warsztaty dla nauczycieli, rodziców i osób zainteresowanych pt. "Organizacja czasu wolnego dzieci",
 10. zorganizowanie wystawy prac plastycznych,
 11. zorganizowanie końcowego festynu prezentującego efekty pracy w programie.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem dzieci lub osobistym zaangażowaniem się w pracę z dziećmi serdecznie zapraszamy do kontaktowania się z organizatorami poszczególnych zadań, które będą ogłaszane w przedszkolach, szkołach i na plakatach informacyjnych na terenie poszczególnych wsi. Koordynatorem projektu jest Społeczne Towarzystwo Oświatowo Kulturalne (STOK) - organizacja powstała w ubiegłym roku, której celem jest rozwój edukacji i kultury w naszej gminie.

Mamy nadzieję, że po zakończeniu tego programu i naszego projektu o znamiennym tytule "Spójrz na mnie i podążaj za mną", więcej dorosłych będzie "podążało" za swoimi dziećmi, co zaowocuje dla nich wieloma zajęciami pozaszkolnymi, placami zabaw, świetlicami edukacyjno-kulturalnymi, a tym samym zwiększeniem ich szans rozwojowych i edukacyjnych.

T.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015