Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2006
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Informacja o konkursach

Fundacja Wspomagania Wsi, Program Małych Dotacji GEF/SGP UNDP oraz Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych
ogłaszają trzy konkursy grantowe realizowane we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców

I. "Ochrona różnorodności biologicznej szansą dla wsi"

czyli sposoby na rozwój gospodarczy terenów wiejskich w oparciu o zrównoważone wykorzystanie rodzimych ras zwierząt gospodarskich i rodzimych gatunków roślin uprawnych i ozdobnych.

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek połączona z ochroną i zrównoważonym wykorzystaniem rodzimych ras zwierząt gospodarskich i rodzimych gatunków roślin uprawnych i ozdobnych.

W działaniach tych należy wykorzystać lokalne zasoby kulturowe, organizacyjne i materialne i przyrodnicze (rodzime rasy zwierząt gospodarskich i rodzime gatunki roślin uprawnych i ozdobnych).

Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10000 złotych, minimalna 4000 złotych.

Wniosek należy przesłać do Fundacji Wspomagania Wsi do dnia 3 kwietnia 2006 roku.


II. "Kultura bliska" - chrońmy nasze dziedzictwo kulturowe

Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, którego istotą będzie troska o zasoby kultury lokalnej chęć jej pielęgnowania, ocalenia lub odtworzenia, uczenia dbania o nią, a jednocześnie wykorzystywanie jej w rozwoju gospodarczym gminy czy wsi. Za szczególnie wartościowe uznawane będą projekty integrujące społeczność danej miejscowości i angażujące różne pokolenia.

Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10000 złotych.

Wniosek należy przesłać do Fundacji Wspomagania Wsi do dnia 21 kwietnia 2006 roku.


III. Nasza Świetlica II

Celem konkursu jest ożywienie (zmiana profilu działalności) lub utworzenie świetlic/klubów/centrów informacyjnych, które nie są siedzibami gmin. Świetlice mają być miejscem, które (lub w których):

  • będą publicznym dostępem do Internetu,
  • będą miejscem, w którym uczniowie będą mogli uczyć się i odrabiać lekcje,
  • organizowane będą zajęcia dla wszystkich mieszkańców wsi, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi od 5000 do 20000 złotych.

Wniosek należy przesłać do Fundacji Wspomagania Wsi do dnia 31 maja 2006 roku.


W przedstawionych wyżej konkursach mogą wziąć udział: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, komitety społeczne, organizacje/grupy młodzieżowe (formalne i nieformalne), organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, rady sołeckie, parafie, ochotnicze straże pożarne i koła gospodyń wiejskich.

Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.

Więcej informacji otrzymacie Państwo na stronie internetowej www.witrynawiejska.org.pl lub w Gminnym Centrum Informacji w Żyrzynie.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015