Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2006
Ostatnio dodane
16.4.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
12.4.2018
Informacja o Internetowej Giełdzie Rolnej
11.4.2018
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach
11.4.2018
Informacja o badaniach mammograficznych w Żyrzynie
10.4.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
5.4.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 27 marca 2018 r.
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
30.3.2018
Wydarzenia: II Gminno-Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych "Parafianka 2018"
30.3.2018
Galeria fotografii: II Gminno-Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych "Parafianka 2018"
30.3.2018
Galeria fotografii: Spotkanie autorskie z Panią Barbarą Miluską "Odwiedzaj swoje wspomnienia"
30.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
29.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
28.3.2018
Przyjmowanie wniosków na usuwanie odpadów zawierających azbest
28.3.2018
Galeria fotografii: Dzień Kobiet w świetlicy w Żyrzynie
28.3.2018
Galeria fotografii: Ferie w świetlicy w Żyrzynie
23.3.2018
Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Informacja o konkursach

Fundacja Wspomagania Wsi, Program Małych Dotacji GEF/SGP UNDP oraz Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych
ogłaszają trzy konkursy grantowe realizowane we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców

I. "Ochrona różnorodności biologicznej szansą dla wsi"

czyli sposoby na rozwój gospodarczy terenów wiejskich w oparciu o zrównoważone wykorzystanie rodzimych ras zwierząt gospodarskich i rodzimych gatunków roślin uprawnych i ozdobnych.

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek połączona z ochroną i zrównoważonym wykorzystaniem rodzimych ras zwierząt gospodarskich i rodzimych gatunków roślin uprawnych i ozdobnych.

W działaniach tych należy wykorzystać lokalne zasoby kulturowe, organizacyjne i materialne i przyrodnicze (rodzime rasy zwierząt gospodarskich i rodzime gatunki roślin uprawnych i ozdobnych).

Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10000 złotych, minimalna 4000 złotych.

Wniosek należy przesłać do Fundacji Wspomagania Wsi do dnia 3 kwietnia 2006 roku.


II. "Kultura bliska" - chrońmy nasze dziedzictwo kulturowe

Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, którego istotą będzie troska o zasoby kultury lokalnej chęć jej pielęgnowania, ocalenia lub odtworzenia, uczenia dbania o nią, a jednocześnie wykorzystywanie jej w rozwoju gospodarczym gminy czy wsi. Za szczególnie wartościowe uznawane będą projekty integrujące społeczność danej miejscowości i angażujące różne pokolenia.

Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10000 złotych.

Wniosek należy przesłać do Fundacji Wspomagania Wsi do dnia 21 kwietnia 2006 roku.


III. Nasza Świetlica II

Celem konkursu jest ożywienie (zmiana profilu działalności) lub utworzenie świetlic/klubów/centrów informacyjnych, które nie są siedzibami gmin. Świetlice mają być miejscem, które (lub w których):

  • będą publicznym dostępem do Internetu,
  • będą miejscem, w którym uczniowie będą mogli uczyć się i odrabiać lekcje,
  • organizowane będą zajęcia dla wszystkich mieszkańców wsi, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi od 5000 do 20000 złotych.

Wniosek należy przesłać do Fundacji Wspomagania Wsi do dnia 31 maja 2006 roku.


W przedstawionych wyżej konkursach mogą wziąć udział: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, komitety społeczne, organizacje/grupy młodzieżowe (formalne i nieformalne), organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, rady sołeckie, parafie, ochotnicze straże pożarne i koła gospodyń wiejskich.

Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.

Więcej informacji otrzymacie Państwo na stronie internetowej www.witrynawiejska.org.pl lub w Gminnym Centrum Informacji w Żyrzynie.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015