Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2006
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Informacje

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Żyrzyn ogłasza, iż otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych ogłoszony 11 stycznia 2006 r. na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) został rozstrzygnięty.
Zostały przyznane dotacje na realizację zadania publicznego z zakresu:

1."Upowszechniania kultury fizycznej i sportu"
a)Uczniowski Klub Sportowy "BUMERANG" w Żyrzynie:10340 zł
b)Uczniowski Klub Sportowy "TEMPO" w Osinach:3350 zł
c)Uczniowski Klub Sportowy "AWANS" w Żyrzynie:24240 zł
d)Gminy Ludowy Klub Sportowy "ŻYRZYNIAK" w Żyrzynie:37850 zł
2."Opieka nad dziećmi w okresie wakacji"
a)Uczniowski Klub Sportowy "AWANS" w Żyrzynie:2288 zł
b)Uczniowski Klub Sportowy "TEMPO" w Osinach:2860 zł
c)Uczniowski Klub Sportowy "BUMERANG" w Żyrzynie:2152 zł
d)Gminy Ludowy Klub Sportowy "ŻYRZYNIAK" w Żyrzynie:5324 zł
3."Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom"
a)Uczniowski Klub Sportowy "BUMERANG" w Żyrzynie:6000 zł
b)Uczniowski Klub Sportowy "AWANS" w Żyrzynie:3340 zł

Dopłaty rolnośrodowiskowe

Chociaż jeszcze nie wszyscy rolnicy otrzymali dopłaty do ziemi za poprzedni rok, już mogą ubiegać się o pieniądze za 2006 rok.

Od 1 marca do końca kwietnia rolnicy, którzy w 2005 r. ubiegali się o dopłaty w ramach programów rolno-środowiskowych powinni składać wnioski o dopłaty za 2006 r. Termin ten nie obowiązuje rolników, którzy występują o dopłaty rolnośrodowiskowe po raz pierwszy (będą składać wnioski od 1 sierpnia do 31 grudnia br.) i tych, którzy złożyli wnioski o dopłaty do końca 2005 roku (była to deklaracja na 2006 rok, a wypłata pieniędzy nastąpi w 2007 roku).


Od 15 marca do 15 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o obszarowe dopłaty bezpośrednie. Termin ten obowiązuje wszystkich rolników.
Rolnicy, którzy złożą wnioski po terminie zostaną ukarani. Za każdy dzień zwłoki agencja potrąci 1 procent sumy przyznanych dopłat.

Od marca wyższe renty strukturalne

Od 1 marca br. wysokość najniższej renty strukturalnej wypłacanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzrośnie z 1181,42 zł do 1254,67 zł, czyli o 73,25 zł.

Renty strukturalne finansowane są z dwóch źródeł: w 80 procentach z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFRiGR) oraz w 20 procentach z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, renty strukturalne podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Zmiana w przepisach dotyczących identyfikacji i rejestracji świń

Komisja Europejska na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodziła się by rolnicy, którzy posiadają tylko jedną świnię, zostali zwolnieni z obowiązku jej identyfikacji i rejestracji.

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, każdy posiadacz trzody chlewnej niezależnie od tego ile miał świń i na co zamierzał je przeznaczyć (na własne potrzeby lub na sprzedaż) miał obowiązek uzyskania numeru producenta, numeru siedziby stada, oznakowania świń i zgłaszania wszystkich zdarzeń (np. przemieszczenia lub uboju) do rejestru prowadzonego przez ARiMR. Decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że jeżeli rolnik posiada tylko jedną świnię, nie musi dokonywać tych czynności.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015