Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2006
Ostatnio dodane
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
19.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Przekaż 1% swojego podatku

Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazania 1% należnego podatku do organizacji pożytku publicznego zamiast do Urzędu Skarbowego. Redakcja jak i środowiska związane z edukacją naszych małych dzieci zachęcają do przekazania nawet drobnych kwot na rzecz Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego w Warszawie. Fundacja ta już od trzech lat współpracy z Gminą Żyrzyn wspomaga nas w otworzeniu i prowadzeniu sześciu Klubów Przedszkolaka, finansuje ze środków unijnych utrzymanie dwóch z nich, a ostatnio przeznacza na szkolenia naszych nauczycieli i innych liderów pracy społecznej znaczne pieniądze na poprawienie kształcenia małych dzieci. Gmina współpracując z Fundacją realizuje w tym roku trzy programy. W ubiegłym roku Fundacja dochody z 1% przeznaczyła na zakup książeczek i zabawek edukacyjnych dla 48 Klubów Przedszkolaka w całej Polsce, w tym również dla naszych dzieci, a w tym roku postanawia postąpić podobnie.

Jak widać Fundacja wiele robi dla rozwoju i edukacji naszych dzieci i jest autentyczną, wiarygodną organizacją, która potrafi zrobić coś dla wsi i dlatego nasza wdzięczność dla Fundacji może wyrazić się również w postaci odpisu 1% podatku. Wszelkie informacje jak przekazać 1% swojego podatku na rzecz Fundacji im. J.A.Komeńskiego można uzyskać na jej stronie internetowej lub w Gminnym Centrum Informacji w Żyrzynie.

L.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015