Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2006
Ostatnio dodane
20.7.2018
Zaproszenie na Dożynki Gminne i I Wojewódzką Biesiadę Muzyczną "COVER SHOW"
18.7.2018
Zaproszenie na Dożynki Powiatowe w Nałęczowie
18.7.2018
Galeria fotografii: Obchody 75. rocznicy pacyfikacji wsi Bałtów
17.7.2018
Zebranie dla uczestników projektu: "Zielona energia w Gminie Żyrzyn"
13.7.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
9.7.2018
Żyrzyński bieg dla Niepodległej
9.7.2018
75. rocznica pacyfikacji wsi Bałtów
6.7.2018
Przyjmowanie oświadczeń dotyczących strat spowodowanych suszą w 2018 roku
5.7.2018
Informacja o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.7.2018
Program stypendiów pomostowych
28.6.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
22.6.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
21.6.2018
Uzupełniające nabory wniosków o powierzenie grantów na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
20.6.2018
Postępowanie przetargowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Skrudkach"
20.6.2018
Wydarzenia: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych i Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel 2018"
19.6.2018
Galeria fotografii: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: Festyn w Osinach z okazji Dnia Dziecka
19.6.2018
Informacja o finansowaniu zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Warsztaty w przedszkolu

Gmina Żyrzyn jest jedną spośród siedmiu gmin wiejskich i wiejsko miejskich wzolbranych do uczestnictwa w eksperymentalnym programie prowadzonym przez Fundację J.A.Komeńskiego pt. "Lokalny program podnoszenia jakości edukacji elementarnej".

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 0 do 10 lat z terenów wsi i małych miasteczek poprzez tworzenie jak najlepszego środowiska rozwojowego.

Jak ważna jest wczesna edukacja dzieci pisaliśmy już niejednokrotnie w Gościńcu Żyrzyńskim - ostatnio w Nr 8-2005 "Program Dla Dzieci". Specjaliści, psychologowie, doświadczeni pedagodzy przekonują nas, że wczesny wiek przedszkolny w dużej mierze decyduje o późniejszych sukcesach dziecka w szkole, o jego kreatywności, ciekawości świata, umiejętności samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji.

Program pt. "Lokalny program podnoszenia jakości edukacji elementarnej" będzie trwał do końca czerwca 2006 r. i zawiera m.in. takie przedsięwzięcia jak przeprowadzenie warsztatów dla instytucji i środowisk, które zajmują się edukacją dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W naszej gminie takie warsztaty pt. "Gminna koncepcja zarządzania edukacją elementarną", odbyły się w dniach od 16 lutego do 18 lutego 2006 r. w Gminnym Przedszkolu w Żyrzynie. Warsztaty prowadziła pani Zofia Ptasznik z Fundacji J.A.Komeńskiego.


Prowadząca warsztaty p. Zofia Ptasznik z wielkim zaangażowaniem przekazywała obecnym swoją wiedzę

Udział w nich wzięli przedstawiciele: Urzędu Gminy, Biblioteki Publicznej, dyrektorzy Szkół Podstawowych Gminy Żyrzyn, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, członkowie Społecznego Towarzystwa Oświatowo Kulturalnego, rodzice, nauczyciele oraz aktywni mieszkańcy gminy.

Celem warsztatów było wypracowanie projektu gminnej strategii rozwoju edukacji elementarnej, która zostanie przedstawiona Radzie Gminy.

Uczestnicy warsztatów w ciągu trzech dni, wymieniając się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami pracowali nad stworzeniem koncepcji rozwoju edukacji elementarnej.


W drugim dniu warsztatów praca odbywała się w grupach tematycznych

Wypracowane zostały cztery kluczowe obszary, które zdaniem uczestników należy usprawnić i rozwijać w naszej gminie. Są to:

 • zapewnienie dostępu do specjalistycznych usług edukacyjnych,
 • tworzenie sieci placówek kulturalno oświatowo wychowawczych,
 • aktywizowanie i edukacja rodziców i społeczności lokalnych,
 • rozwój bazy sportowo rekreacyjnej dla dzieci.

Uczestnicy warsztatów zobowiązali się też do napisania w całości dokumentu, "Gminna strategia edukacji elementarnej" i przedłożenia go Radzie Gminy do uchwalenia.

W ramach tego programu gmina mogła się również ubiegać o środki finansowe na zorganizowanie przedsięwzięć dla dzieci. Na potrzeby w/w programu powstało konsorcjum instytucji w gminie, które wyraziły chęć ubiegania się o te środki.


Na zakończenie warsztatów wszyscy dzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami

Z radością informujemy, że konsorcjum złożone z Gminnej Biblioteki, Gminnego Przedszkola w Żyrzynie, Szkoły Podstawowej w Skrudkach oraz Społecznego Towarzystwa Oświatowo Kulturalnego Gminy Żyrzyn (STOK) przygotowało projekt pt. "Spójrz na mnie i podążaj za mną", który uzyskał dofinansowanie w wysokości 12400 zł na zajęcia dla dzieci i przygotowanie nauczycieli, rodziców i mieszkańców gminy do pracy z dziećmi.

W Żyrzynie projekt będzie realizowany w miesiącach od marca do końca czerwca i obejmuje następujące zadania:

 1. zajęcia plastyczne pod kierunkiem malarzy zawodowych w Skrudkach i w Żyrzynie,
 2. zajęcia muzyczno-ruchowe w Skrudkach i w Żyrzynie,
 3. zajęcia teatralne w Skrudkach i w Żyrzynie,
 4. naukę rękodzieła ludowego dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 5. utworzenie Grupy Zabawowej w Osinach dla dzieci w wieku 2 lat i ich rodziców,
 6. warsztaty szkoleniowe dla młodych rodziców z terenu gminy pt. "Jak pomóc swojemu dziecku w rozwoju",
 7. spotkania rodziców w Skrudkach i w Żyrzynie z logopedą i psychologiem,
 8. warsztaty teatralne dla nauczycieli i chętnych mieszkańców z naszej Gminy, którzy chcą tworzyć szkolne i wiejskie dziecięce grupy teatralne,
 9. warsztaty dla nauczycieli, rodziców i osób zainteresowanych pt. "Organizacja czasu wolnego dzieci",
 10. zorganizowanie wystawy prac plastycznych,
 11. zorganizowanie końcowego festynu prezentującego efekty pracy w programie.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem dzieci lub osobistym zaangażowaniem się w pracę z dziećmi serdecznie zapraszamy do kontaktowania się z organizatorami poszczególnych zadań, które będą ogłaszane w przedszkolach, szkołach i na plakatach informacyjnych na terenie poszczególnych wsi. Koordynatorem projektu jest Społeczne Towarzystwo Oświatowo Kulturalne (STOK) - organizacja powstała w ubiegłym roku, której celem jest rozwój edukacji i kultury w naszej gminie.

Mamy nadzieję, że po zakończeniu tego programu i naszego projektu o znamiennym tytule "Spójrz na mnie i podążaj za mną", więcej dorosłych będzie "podążało" za swoimi dziećmi, co zaowocuje dla nich wieloma zajęciami pozaszkolnymi, placami zabaw, świetlicami edukacyjno-kulturalnymi, a tym samym zwiększeniem ich szans rozwojowych i edukacyjnych.

T.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia