Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2006
Ostatnio dodane
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Starostwie Powiatowym w Puławach
14.6.2018
Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel'2018"
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
11.6.2018
Zaproszenie na V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Żyrzyn 2018
11.6.2018
Zaproszenie na otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Informacje

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Żyrzyn ogłasza, iż otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych ogłoszony 11 stycznia 2006 r. na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) został rozstrzygnięty.
Zostały przyznane dotacje na realizację zadania publicznego z zakresu:

1."Upowszechniania kultury fizycznej i sportu"
a)Uczniowski Klub Sportowy "BUMERANG" w Żyrzynie:10340 zł
b)Uczniowski Klub Sportowy "TEMPO" w Osinach:3350 zł
c)Uczniowski Klub Sportowy "AWANS" w Żyrzynie:24240 zł
d)Gminy Ludowy Klub Sportowy "ŻYRZYNIAK" w Żyrzynie:37850 zł
2."Opieka nad dziećmi w okresie wakacji"
a)Uczniowski Klub Sportowy "AWANS" w Żyrzynie:2288 zł
b)Uczniowski Klub Sportowy "TEMPO" w Osinach:2860 zł
c)Uczniowski Klub Sportowy "BUMERANG" w Żyrzynie:2152 zł
d)Gminy Ludowy Klub Sportowy "ŻYRZYNIAK" w Żyrzynie:5324 zł
3."Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom"
a)Uczniowski Klub Sportowy "BUMERANG" w Żyrzynie:6000 zł
b)Uczniowski Klub Sportowy "AWANS" w Żyrzynie:3340 zł

Dopłaty rolnośrodowiskowe

Chociaż jeszcze nie wszyscy rolnicy otrzymali dopłaty do ziemi za poprzedni rok, już mogą ubiegać się o pieniądze za 2006 rok.

Od 1 marca do końca kwietnia rolnicy, którzy w 2005 r. ubiegali się o dopłaty w ramach programów rolno-środowiskowych powinni składać wnioski o dopłaty za 2006 r. Termin ten nie obowiązuje rolników, którzy występują o dopłaty rolnośrodowiskowe po raz pierwszy (będą składać wnioski od 1 sierpnia do 31 grudnia br.) i tych, którzy złożyli wnioski o dopłaty do końca 2005 roku (była to deklaracja na 2006 rok, a wypłata pieniędzy nastąpi w 2007 roku).


Od 15 marca do 15 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o obszarowe dopłaty bezpośrednie. Termin ten obowiązuje wszystkich rolników.
Rolnicy, którzy złożą wnioski po terminie zostaną ukarani. Za każdy dzień zwłoki agencja potrąci 1 procent sumy przyznanych dopłat.

Od marca wyższe renty strukturalne

Od 1 marca br. wysokość najniższej renty strukturalnej wypłacanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzrośnie z 1181,42 zł do 1254,67 zł, czyli o 73,25 zł.

Renty strukturalne finansowane są z dwóch źródeł: w 80 procentach z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFRiGR) oraz w 20 procentach z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, renty strukturalne podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Zmiana w przepisach dotyczących identyfikacji i rejestracji świń

Komisja Europejska na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodziła się by rolnicy, którzy posiadają tylko jedną świnię, zostali zwolnieni z obowiązku jej identyfikacji i rejestracji.

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, każdy posiadacz trzody chlewnej niezależnie od tego ile miał świń i na co zamierzał je przeznaczyć (na własne potrzeby lub na sprzedaż) miał obowiązek uzyskania numeru producenta, numeru siedziby stada, oznakowania świń i zgłaszania wszystkich zdarzeń (np. przemieszczenia lub uboju) do rejestru prowadzonego przez ARiMR. Decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że jeżeli rolnik posiada tylko jedną świnię, nie musi dokonywać tych czynności.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia