Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr II/2006
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13


Biuletyn Gminnego Centrum Informacji NR II/2006

Karnawał, okres zabaw, bali i pochodów noworocznych trwający od Trzech Króli do Środy Popielcowej jest już za nami, a o feriach zimowych przypomina dzieciom tylko panująca za oknem pogoda. Z uwagi na późniejsze wydanie Gościńca Żyrzyńskiego, chcielibyśmy wrócić jeszcze do tego okresu i przypomnieć na stronach naszego biuletynu niektóre wydarzenia, jakie miały miejsce w naszej Gminie - a wydarzeń, nawet jak na tę porę roku, było szczególnie dużo. Niewątpliwie do największych można zaliczyć organizowany już po raz trzeci bal charytatywny, z którego dochód został przeznaczony na budowę Hospicjum w Puławach.

Jak co roku, także emeryci i renciści spotkali się w Remizie Strażackiej, aby złożyć sobie życzenia noworoczne, porozmawiać i zgodnie z tradycją karnawału potańczyć i poswawolić.

Wykorzystując okres karnawału i odpoczynku od zajęć lekcyjnych bawili się też najmłodsi mieszkańcy naszej gminy. Nauczyciele, opiekunowie i rodzice zorganizowali dla nich wiele zabaw i bali karnawałowych w świetlicach wiejskich i szkołach.

Karnawał to czas radości, zabawy, wspólnego spotykania się i odwiedzania. Karnawał, i to obojętnie gdzie, jest po to, byśmy zapomnieli, że świat na którym żyjemy tak do końca nie jest idealny. Dlatego lubimy choć przez parę dni stać się kimś innym, pomarzyć, wyzwolić się z granych przez cały rok ról.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015