Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I/2006
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

"Ojczyzna to dziejów ojców naszych wspomnienie"

Pomysł założenia grupy rekonstrukcyjnej powstał wiosną 2005 roku. Inicjatorem pomysłu był proboszcz parafii osińskiej ks. Andrzej Mizura. Grupa liczy 11 osób w różnym wieku, wzoruje się na różnych formacjach wojska polskiego z września 1939 roku (kawaleria, piechota, ułani).

Wzbudzają zainteresowanie, podziw i pozytywne uczucia. Dziewczyny zapewne jak kiedyś wzdychają do "malowanych dzieci", na wiosnę pewnie ukradkiem wręczać im będą białe róże. Taka sytuacja jest nie opisem jakiegoś sentymentalnego obrazu Kossaka, ale faktem bardzo bliskim niemalże na wyciągnięcie ręki. Wszystko zaczęło się jesienią 2004 roku akademią patriotyczną upamiętniającą rocznicę ostatniej bitwy Armii Polskiej w 1939 roku pod Kockiem. Po kilkumiesięcznych przygotowaniach, pracach i nauce zorganizowana w pełni Grupa Rekonstrukcji Historycznych stanęła na polu rekonstrukcji największej w Europie, bitwy partyzanckiej pod Osuchami w Puszczy Solskiej. Potem była replika bitwy pod Janowem Lubelskim, Święto Niepodległości w Żyrzynie i prawie jak z filmu "Hubal" pasterka w Osinach.


Grupa rekonstrukcji historycznych "Mała Armia" z Osin

Grupa rekonstrukcyjna gromadzi nie tylko młodych chłopców żądnych zabawy w wojnę, ale i dorosłych pragnących rozwinąć swoje zainteresowania historyczne i pasję przygody. 15 stycznia tego roku podczas Mszy Świętej w kościele w Osinach odbyła się szczególna uroczystość. Miejscowi "żołnierze" zostali oficjalnie włączeni do "Związku Strzeleckiego" stowarzyszenia patriotycznego o prawie stuletniej tradycji.

Dokonał tego Komendant Oddziału Puławskiego "Strzelca" Pan Grzegorz Filipek. Gratulując nowym członkom patriotycznej postawy, przypomniał tradycje i zasługi Związku w odzyskiwaniu niepodległości i jej utrwalaniu. Wspomniał tu na działalność "Strzelca" i jego wychowanków w okresie międzywojennym w latach okupacji niemieckiej na terenie gminy Żyrzyn.


Udział w rekonstrukcji bitwy w Dzwoli

Mundury na Mszy Świętej i stukot podkutych butów zawsze ściskały wzruszeniem za gardło i wyciskały łzy. Musi więc być coś we krwi Polaka, że takie sytuacje są pożądane i mile widziane. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy okazali młodym żołnierzom swoją pomoc w kompletowaniu mundurów, ekwipunku czy zbieraniu finansów. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie przejawy życzliwości, dobra i myślimy, że będą one nadal trwały. W zamian obiecujemy godne reprezentowanie Osin i całej naszej gminy na rozmaitych imprezach historycznych, na których mamy zamiar być w najbliższej przyszłości. W naszym kalendarzu już zostały zapisane rekonstrukcje następujących bitew: pod Osuchami, Kockiem, Janowem Lubelskim czy nad Bzurą. Pragniemy także odwiedzić w Warszawie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Wojska Polskiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnych zajęć rekonstrukcyjnych, poszukiwań historycznych, a mogącym nas wesprzeć do inwestycji w naszą młodość.

Sztab Dowódczy

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015