Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I/2006
Ostatnio dodane
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Jak spędzić ferie zimowe?

Zamiast siedzieć w fotelu wygodnie
Włóż bluzę i dresowe spodnie
Zamiast spoglądać w telewizję bez liku
Przyjedź do nas do (Żyrzyna, Osin, Skrudek,...) psotniku!
Czekają tu na Ciebie liczne gry i zabawy
Pomogą Ci one nabrać poprawnej postawy
Czekają tu na Ciebie Twoi koledzy i nauczyciele
Z nimi na pewno czas Ci minie, weselej!
A każdy dzień to nowa przygoda
Gwarantujemy: radości ci doda!

Do rozpoczęcia ferii pozostały niecałe dwa tygodnie. Warto już teraz zastanowić się jak nasze pociechy mogłyby pożytecznie wykorzystać ten czas na odpoczynek. Odpoczynek od zajęć lekcyjnych, ale też odpoczynek od komputera i telewizora. Dla tych, którzy ten czas zamierzają spędzać w domu - szkoły, jak się dowiedzieliśmy, przygotowują pewne propozycje.

Szkoła Podstawowa w Żyrzynie dla swoich uczniów proponuje przez cały okres ferii zajęcia sportowe. Ponadto przewiduje zajęcia plastyczne, przyrodnicze, teatralne, zajęcia "Ruch przy muzyce" oraz informatyczne. Zaplanowany jest również wyjazd do kina i na basen.

Szkoła Podstawowa w Osinach dla swoich podopiecznych przygotowuje 3 lub 4-dniowe zajęcia kulturalno - rekreacyjno - sportowe. 28 stycznia 2006 r. zaplanowana jest zabawa karnawałowa. Następnie planowany jest Dzień Sportu z wyjazdem na basen. Podczas Dnia Filmowego dzieci będą mogły oglądać ulubione filmy na DVD (szkoła posiada swój projektor multimedialny). Planowany jest również Dzień Internetu i gier planszowych.

Propozycje na ferie zimowe ma też Szkoła Podstawowa w Skrudkach. Przez okres 4 dni nauczyciele będą prowadzili zajęcia plastyczne, teatralne, internetowe, a przede wszystkim sportowe. Przewidziany jest wyjazd do kina.

Gimnazjum dla swojej młodzieży też przygotowało pewne propozycje na aktywne i pożyteczne spędzenie wolnego czasu podczas ferii zimowych, między innymi: wyjazd do Rąblowa na "białą szkółkę narciarską", na basen, do kina, udział w zajęciach w pracowni informatyki i w zajęciach plastycznych. Pod okiem nauczycieli kontynuowane będą prace związane z nadaniem szkole imienia Jana Pawła II (spotkanie z poezją Ojca Świętego, opracowanie mapy pielgrzymek Papieża).

Ciekawe propozycje dla dzieci na spędzenie wolnego czasu ma świetlica wiejska w Zagrodach. Opiekun świetlicy Łukasz Kapusta wraz z rodzicami i młodzieżą napisali wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi do programu "Pożyteczne Ferie 2006" pt. "Dokarmiamy zwierzęta w Zagrodzkiej Dolinie". Mimo, że projekt nie otrzymał dofinansowania to wszyscy już się tak bardzo zaangażowali, że będzie on realizowany z własnych funduszy. Gratulujemy pomysłu, a o przebiegu ferii poinformujemy w następnym wydaniu Gościńca Żyrzyńskiego.

T.G., A.K.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015