Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr IV/2005
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Najlepsi w naszej Gminie

Doroczne nagradzanie najlepszych uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej i klas trzecich Gimnazjum Nagrodą Wójta, należy już do żyrzyńskiej tradycji. Również w tym roku uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, odbiorą z rąk Wójta Gminy Żyrzyn nagrody za bardzo dobrze wykonaną pracę.

Jak mówią nauczyciele, ta forma motywowania dzieci zdała egzamin, gdyż uczniowie wiedząc na początku roku szkolnego, że za swoją pracę mogą być nagrodzeni, starają się zdobywać jak najlepsze oceny. Regulamin przyznawania takiej nagrody wymagał średniej powyżej 5,0, wzorowego zachowania oraz dodatkowych osiągnięć w nauce, reprezentowania szkoły na szczeu gminnym, powiatowym w konkursach i olimpiadach. Z całej naszej gminy taką nagrodą zostało wyróżnionych 38 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Żyrzynie:
Jowita Wawer5,60
Olga Bogusz5,30
Martyna Długosz5,20
Klaudia Chabros5,00
Joanna Kłopot5,00
Martyna Skrzypiec5,00
Joanna Leśko5,40
Emilia Mikos5,00
Adrianna Furtak5,00
Ewelina Goluch5,30
Adam Rułka5,20
Michał Nakonieczny5,10
Patrycja Dudek5,00
Katarzyna Wałach5,00

Szkoła Podstawowa w Skrudkach:
Grzegorz Abramek5,00
Radek Kamola5,10
Natalia Kołodyńska5,30
Agnieszka Trąbińska5,30

Szkoła Podstawowa w Kośminie:
Małgorzata Gągała5,20
Ewelina Rybak5,10

Szkoła Podstawowa w Osinach:
Aleksandra Kuta5,66
Justyna Wiejak5,20
Paweł Cygan5,20

Gimnazjum w Żyrzynie:
Karolina Gąsowska5,07
Maksymilian Kozłowski5,29
Łucja Mizura5,07
Damian Pietrasiak5,14
Małgorzata Wydra5,29
Magdalena Rokita5,36
Justyna Pękala5,14
Ilona Marek5,07
Katarzyna Kamola5,00
Beata Stalęga5,29
Magdalena Olszewska5,21
Ewa Zarzeka5,07
Małgorzata Kozdrój5,00
Justyna Zabiegła5,00
Anna Szaniawska5,00

Duża ilość nagrodzonych uczniów naszych szkół, świadczy o poziomie posiadanej i przyswojonej wiedzy i pielęgnowanych zdolnościach.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym oraz ich rodzicom i rodzinom gratulujemy osiągniętych wyników oraz satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.

Przed nami wakacje, które podobno w tym roku będą słoneczne. Dla tych, którzy awansowali klasę wyżej to rutyna, dla tych co skończyli dany typ szkoły - nowe wyzwanie.

Życzymy wszystkim uczniom, aby mieli odwagę marzyć
i żeby starczyło im umiejętności i wytrwałości,
aby sięgnąć do gwiazd.
Nauczycielom życzymy satysfakcji z efektów swojej pracy
i dobrych warunków pracy.

(red.)

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015