Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr IV/2005
Ostatnio dodane
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Najlepsi w naszej Gminie

Doroczne nagradzanie najlepszych uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej i klas trzecich Gimnazjum Nagrodą Wójta, należy już do żyrzyńskiej tradycji. Również w tym roku uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, odbiorą z rąk Wójta Gminy Żyrzyn nagrody za bardzo dobrze wykonaną pracę.

Jak mówią nauczyciele, ta forma motywowania dzieci zdała egzamin, gdyż uczniowie wiedząc na początku roku szkolnego, że za swoją pracę mogą być nagrodzeni, starają się zdobywać jak najlepsze oceny. Regulamin przyznawania takiej nagrody wymagał średniej powyżej 5,0, wzorowego zachowania oraz dodatkowych osiągnięć w nauce, reprezentowania szkoły na szczeu gminnym, powiatowym w konkursach i olimpiadach. Z całej naszej gminy taką nagrodą zostało wyróżnionych 38 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Żyrzynie:
Jowita Wawer5,60
Olga Bogusz5,30
Martyna Długosz5,20
Klaudia Chabros5,00
Joanna Kłopot5,00
Martyna Skrzypiec5,00
Joanna Leśko5,40
Emilia Mikos5,00
Adrianna Furtak5,00
Ewelina Goluch5,30
Adam Rułka5,20
Michał Nakonieczny5,10
Patrycja Dudek5,00
Katarzyna Wałach5,00

Szkoła Podstawowa w Skrudkach:
Grzegorz Abramek5,00
Radek Kamola5,10
Natalia Kołodyńska5,30
Agnieszka Trąbińska5,30

Szkoła Podstawowa w Kośminie:
Małgorzata Gągała5,20
Ewelina Rybak5,10

Szkoła Podstawowa w Osinach:
Aleksandra Kuta5,66
Justyna Wiejak5,20
Paweł Cygan5,20

Gimnazjum w Żyrzynie:
Karolina Gąsowska5,07
Maksymilian Kozłowski5,29
Łucja Mizura5,07
Damian Pietrasiak5,14
Małgorzata Wydra5,29
Magdalena Rokita5,36
Justyna Pękala5,14
Ilona Marek5,07
Katarzyna Kamola5,00
Beata Stalęga5,29
Magdalena Olszewska5,21
Ewa Zarzeka5,07
Małgorzata Kozdrój5,00
Justyna Zabiegła5,00
Anna Szaniawska5,00

Duża ilość nagrodzonych uczniów naszych szkół, świadczy o poziomie posiadanej i przyswojonej wiedzy i pielęgnowanych zdolnościach.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym oraz ich rodzicom i rodzinom gratulujemy osiągniętych wyników oraz satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.

Przed nami wakacje, które podobno w tym roku będą słoneczne. Dla tych, którzy awansowali klasę wyżej to rutyna, dla tych co skończyli dany typ szkoły - nowe wyzwanie.

Życzymy wszystkim uczniom, aby mieli odwagę marzyć
i żeby starczyło im umiejętności i wytrwałości,
aby sięgnąć do gwiazd.
Nauczycielom życzymy satysfakcji z efektów swojej pracy
i dobrych warunków pracy.

(red.)

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015