Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr IV/2005
Ostatnio dodane
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
11.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
11.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaœnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
8.5.2018
Wyjaœnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
26.4.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
25.4.2018
Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
16.4.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
12.4.2018
Informacja o Internetowej Giełdzie Rolnej
11.4.2018
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach
10.4.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
5.4.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 27 marca 2018 r.
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Spotkanie z Matką

Na Lubelszczyźnie trwa peregrynacja, czyli nawiedzenie Obrazu Matki Bożej w Jasnogórskiej Ikonie. W Żyrzynie Niebieska Królowa gościła 1 i 2 maja. Obraz Królowej Polski przejmowaliśmy od parafii Gołąb. Kolejno Obraz przekazywany był do Parafianki oraz Osin. Przed Nawiedzeniem Obrazu odbyły się misje, mające na celu duchowe przygotowanie wiernych na Nawiedzenie. W czasie misji czuło się, że ktoś się modli, ktoś ofiaruje swój czas, aby czyjeś życie było lepsze, mądrzejsze. Każdy dzień kończył się Apelem Jasnogórskim o godz. 2100. Codziennie Kościół był wypełniony ludźmi i modlitwą.

Uroczystemu przyjęciu Obrazu towarzyszyły także pięknie ubrane drogi, domy oraz bramy witające Maryję. W oknach i na balkonach pojawiły się flagi narodowe i papieskie oraz reprodukcje Jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej.


Licznie zgromadzeni parafianie w procesji po Obraz

W końcu nadszedł dzień najbardziej oczekiwany przez wszystkich. Na godzinę przed przybyciem Obrazu wierni zgromadzili się na wspólną modlitwę, a następnie wyruszyli, aby powitać "Niesamowitego Gościa".

Syreny alarmowe już z daleka zapowiadały przyjazd Obrazu. Po krótkim przywitaniu procesja ruszyła do kościoła. Obraz niesiono według ustalonego wcześniej porządku: strażacy, rada parafialna, Legion Maryi, koła gospodyń wiejskich, młodzież.


Wierni z wielką powagą oczekują na przyjazd samochodu wiozącego Jasnogórski Obraz

Na początku Eucharystii Dostojnego Gościa powitał ks. kan. Eugeniusz Mikita, a po nim delegacje: rady duszpasterskiej, władz samorządowych, młodzieży oraz dzieci. Proboszcz parafii witając Matkę Bożą wyraził wielką radość, że przybyła do "skromnej, żyrzyńskiej parafii", a także wyraził obawę o los wiernych, którzy borykają się z biedą materialną i nędzą duchową, "któż nam pomoże, jeśli nie Ty, o Matko, któż się będzie troszczył o nas, jeśli nie Ty?" Słowa powitania wypowiadane przez ks. kan. Eugeniusza Mikitę głęboko poruszyły wszystkich wiernych, nikt ze zgromadzonych nie krył łez wzruszenia.

"Przybywasz w piękny, majowy dzień, w czasie radości i głębokiej modlitwy. Z pokorą i ufnością stajemy przed Tobą, by przez Twoje ręce przedstawić Bogu nasze trudności, zwycięstwa i słabości. Z naszych serc wyczytaj wszystkie nadzieje, prośby i dziękczynienia (...) Twojej opiece powierzamy nasze rodziny, młodzież i wszystkich potrzebujących. Patrząc w Twoje matczyne oczy z miłością wołamy: Matko prowadź! Matko nie opuszczaj, Matko naucz kochać, co prawdziwe, dobre i piękne" - tymi słowami przedstawiciele rodzin zwrócili się do Maryi.

Wójt Gminy wyraził ufność, że "Pani Jasnogórska dokona dzieła przemiany naszych serc, ożywi życie społeczne i religijne w naszej Gminie". Podkreślił również, że "serca nasze biją nam coraz mocniej, a w oczach mamy łzy szczęścia i radości".

Młodzież z wielką radością witała Maryję, powierzyła Jej "tajemnicę rozwoju i pragnienie budowania codzienności". "Maryjo! Jesteś z nami to pewność. Gdzie miłość jesteś blisko. Gdzie prawda słyszę Cię. Gdzie piękno widzę Cię. Jesteś prawdziwą radością mojego serca i będziesz jego ratunkiem. Jesteś gwiazdą przewodnią dla młodych, którzy pielgrzymując doświadczają zwątpień i pokus".

Najmłodsi parafianie witali Matkę słowami wiersza: "My z Tobą być chcemy na zawsze, na co dzień, by śpiewać litanie i pieśni nabożne, i z wielką miłością idziemy do Ciebie, otocz nas opieką, byśmy byli w niebie".

W kościele Obraz ustawiony był na wyznaczonym miejscu. Liturgię Eucharystyczną celebrował, przy współudziale zebranych kapłanów, bp Ryszard Karpiński. Świątynia całkowicie wypełniła się wiernymi. Wszędzie było tłoczno i ciasno. Każdy chciał zobaczyć i przeżyć wyjątkową w swoim rodzaju uroczystość. Po skończonej mszy świętej wierni czuwali oraz adorowali Obraz Matki Bożej. Poszczególne stany oraz wsie miały wyznaczoną godzinę adoracji, która trwała przez całą noc. O godz. 2100 odbył się Apel Jasnogórski, w czasie którego dziękowano Maryi za otrzymane łaski i proszono o dalsze.


Pożegnanie Maryi w Jej Jasnogórskiej Ikonie

Kiedy nadeszła godzina pożegnania się z Matką czuło się, że Ktoś bliski odchodzi. Tak powitanie, jak i pożegnanie było dla wiernych wielkim wzruszeniem. Wyczuwało się doniosłość tej wielkiej chwili.

Samochód-kaplica w towarzystwie policji i Ochotniczej Straży Pożarnej odjechał do kolejnej parafii.

Chociaż żegnaliśmy Obraz Matki Bożej ze łzami w oczach, to jednak wiemy, że Maryja jest z nami zawsze.

To wydarzenie długo pozostanie w naszej pamięci, a przede wszystkim w naszych sercach.

A.G., T.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia