Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr IV/2005
Ostatnio dodane
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Spotkanie z Matką

Na Lubelszczyźnie trwa peregrynacja, czyli nawiedzenie Obrazu Matki Bożej w Jasnogórskiej Ikonie. W Żyrzynie Niebieska Królowa gościła 1 i 2 maja. Obraz Królowej Polski przejmowaliśmy od parafii Gołąb. Kolejno Obraz przekazywany był do Parafianki oraz Osin. Przed Nawiedzeniem Obrazu odbyły się misje, mające na celu duchowe przygotowanie wiernych na Nawiedzenie. W czasie misji czuło się, że ktoś się modli, ktoś ofiaruje swój czas, aby czyjeś życie było lepsze, mądrzejsze. Każdy dzień kończył się Apelem Jasnogórskim o godz. 2100. Codziennie Kościół był wypełniony ludźmi i modlitwą.

Uroczystemu przyjęciu Obrazu towarzyszyły także pięknie ubrane drogi, domy oraz bramy witające Maryję. W oknach i na balkonach pojawiły się flagi narodowe i papieskie oraz reprodukcje Jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej.


Licznie zgromadzeni parafianie w procesji po Obraz

W końcu nadszedł dzień najbardziej oczekiwany przez wszystkich. Na godzinę przed przybyciem Obrazu wierni zgromadzili się na wspólną modlitwę, a następnie wyruszyli, aby powitać "Niesamowitego Gościa".

Syreny alarmowe już z daleka zapowiadały przyjazd Obrazu. Po krótkim przywitaniu procesja ruszyła do kościoła. Obraz niesiono według ustalonego wcześniej porządku: strażacy, rada parafialna, Legion Maryi, koła gospodyń wiejskich, młodzież.


Wierni z wielką powagą oczekują na przyjazd samochodu wiozącego Jasnogórski Obraz

Na początku Eucharystii Dostojnego Gościa powitał ks. kan. Eugeniusz Mikita, a po nim delegacje: rady duszpasterskiej, władz samorządowych, młodzieży oraz dzieci. Proboszcz parafii witając Matkę Bożą wyraził wielką radość, że przybyła do "skromnej, żyrzyńskiej parafii", a także wyraził obawę o los wiernych, którzy borykają się z biedą materialną i nędzą duchową, "któż nam pomoże, jeśli nie Ty, o Matko, któż się będzie troszczył o nas, jeśli nie Ty?" Słowa powitania wypowiadane przez ks. kan. Eugeniusza Mikitę głęboko poruszyły wszystkich wiernych, nikt ze zgromadzonych nie krył łez wzruszenia.

"Przybywasz w piękny, majowy dzień, w czasie radości i głębokiej modlitwy. Z pokorą i ufnością stajemy przed Tobą, by przez Twoje ręce przedstawić Bogu nasze trudności, zwycięstwa i słabości. Z naszych serc wyczytaj wszystkie nadzieje, prośby i dziękczynienia (...) Twojej opiece powierzamy nasze rodziny, młodzież i wszystkich potrzebujących. Patrząc w Twoje matczyne oczy z miłością wołamy: Matko prowadź! Matko nie opuszczaj, Matko naucz kochać, co prawdziwe, dobre i piękne" - tymi słowami przedstawiciele rodzin zwrócili się do Maryi.

Wójt Gminy wyraził ufność, że "Pani Jasnogórska dokona dzieła przemiany naszych serc, ożywi życie społeczne i religijne w naszej Gminie". Podkreślił również, że "serca nasze biją nam coraz mocniej, a w oczach mamy łzy szczęścia i radości".

Młodzież z wielką radością witała Maryję, powierzyła Jej "tajemnicę rozwoju i pragnienie budowania codzienności". "Maryjo! Jesteś z nami to pewność. Gdzie miłość jesteś blisko. Gdzie prawda słyszę Cię. Gdzie piękno widzę Cię. Jesteś prawdziwą radością mojego serca i będziesz jego ratunkiem. Jesteś gwiazdą przewodnią dla młodych, którzy pielgrzymując doświadczają zwątpień i pokus".

Najmłodsi parafianie witali Matkę słowami wiersza: "My z Tobą być chcemy na zawsze, na co dzień, by śpiewać litanie i pieśni nabożne, i z wielką miłością idziemy do Ciebie, otocz nas opieką, byśmy byli w niebie".

W kościele Obraz ustawiony był na wyznaczonym miejscu. Liturgię Eucharystyczną celebrował, przy współudziale zebranych kapłanów, bp Ryszard Karpiński. Świątynia całkowicie wypełniła się wiernymi. Wszędzie było tłoczno i ciasno. Każdy chciał zobaczyć i przeżyć wyjątkową w swoim rodzaju uroczystość. Po skończonej mszy świętej wierni czuwali oraz adorowali Obraz Matki Bożej. Poszczególne stany oraz wsie miały wyznaczoną godzinę adoracji, która trwała przez całą noc. O godz. 2100 odbył się Apel Jasnogórski, w czasie którego dziękowano Maryi za otrzymane łaski i proszono o dalsze.


Pożegnanie Maryi w Jej Jasnogórskiej Ikonie

Kiedy nadeszła godzina pożegnania się z Matką czuło się, że Ktoś bliski odchodzi. Tak powitanie, jak i pożegnanie było dla wiernych wielkim wzruszeniem. Wyczuwało się doniosłość tej wielkiej chwili.

Samochód-kaplica w towarzystwie policji i Ochotniczej Straży Pożarnej odjechał do kolejnej parafii.

Chociaż żegnaliśmy Obraz Matki Bożej ze łzami w oczach, to jednak wiemy, że Maryja jest z nami zawsze.

To wydarzenie długo pozostanie w naszej pamięci, a przede wszystkim w naszych sercach.

A.G., T.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015