Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr IV/2005
Ostatnio dodane
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Starostwie Powiatowym w Puławach
14.6.2018
Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel'2018"
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
11.6.2018
Zaproszenie na V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Żyrzyn 2018
11.6.2018
Zaproszenie na otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Zamknięta księga

Tak się złożyło, że od dawna już nie ukazywał się "Gościniec Żyrzyński", a w tym czasie byliśmy świadkami różnych wydarzeń, które nas poruszały i zajmowały. Ponad wszelką wątpliwość jedno z nich, pomimo, że nie miało ono miejsca w naszej społeczności, to jednak dotyczyło każdego z nas osobiście i miało wpływ na naszą lokalną wspólnotę i dlatego warto je na naszych łamach przypomnieć.

To wydarzenie to choroba i śmierć papieża Jana Pawła II. Wspominamy to też dlatego, bo przecież jesteśmy przekonani, że nie codziennie narodowi polskiemu zdarzają się chwile, w których wspólnie przeżywa skupienie swoich serc, myśli i uczuć wokół jednego umierającego człowieka.

Tak jak wokół chorego i umierającego ojca gromadzi się cała rodzina, tak Jan Paweł II umierając skupił wokół siebie całą Polskę, a ponieważ był ojcem całego świata, to również i cały świat. W tym czasie prawie zapomnieliśmy o codzienności i duchowo łączyliśmy się w bólu i współczuciu biorąc udział w modlitwach za zdrowie i lekką śmierć naszego ukochanego Ojca Świętego.

I stało się to, co się stać kiedyś musiało, papież Jan Paweł II zamieszkał w domu Pana. Wtedy odczuliśmy to jako wielką stratę, poczuliśmy się opuszczeni i towarzyszyło nam przekonanie o nie oczekiwanej i nie chcianej zmianie w naszym życiu. Już nigdy przecież nie pojedziemy z pielgrzymką do polskiego papieża, już nigdy On nie przyjedzie do nas ze słowami miłości i prawdy dla swojego narodu, już nigdy nie usłyszymy jego celnych dowcipów, już nigdy nie będziemy krzyczeć "zostań z nami", już nigdy nie zaśpiewamy z Nim jego ukochanej "Barki". Poczucie straty wyrównywała nam jednak wiara, że on żyje w Niebie u boku Najwyższego i dlatego nadal trwaliśmy w zbiorowych modlitwach za jego Świętą Duszę.

O pontyfikacie Jana Pawła napisano i powiedziano już bardzo wiele i tylko można przypomnieć, że to On był sprawcą i uczestnikiem wielu jakże pozytywnych zmian w naszym polskim domu, w Europie i na świecie, ale najważniejsze jest to, co pozostawił i zmienił nasz Wielki Rodak w nas samych. Niewątpliwie był nam niezwykle bliski, był dla wielu prawie członkiem rodziny, bo dzięki jego wielkim umiejętnościom wykorzystania telewizji, radia i prasy, a nawet Internetu, do głoszenia Słowa Bożego, potrafił zbliżyć się do wszystkich ludzi na całym świecie, a zwłaszcza do młodych i zafascynować ich wiarą w Boga i oczarować miłością Jezusa Chrystusa.

Wszyscy czuliśmy się zawsze dumni z tego, że papieżem jest Polak ukształtowany przez polską kulturę, polski Kościół i jakże trudną polską historię. Dzięki Niemu to, co w Polsce najcenniejsze, zostało przekazane całemu światu, a my mieliśmy przekonanie i zaufanie do niego, że nigdy o nas i o Polsce nie zapomni i nie oderwie się od własnych korzeni. Jakże pięknie mu się to udało, gdyż papież Jan Paweł II był zarówno polski, europejski i światowy zarazem, wszystko w nim się łączyło w jedną doskonałą całość, był dla wszystkich ludzi tym samym Ojcem. Wielkie narody europejskie miały w swojej historii postacie powszechnie znane na całym świecie, Francuzi - Napoleona, Niemcy - Hitlera, Rosjanie - Stalina, a teraz możemy już powiedzieć, że Polacy mają w swojej historii Jana Pawła II - tego, który powiedział światu, że Dekalog jest prawem, a z wiary w Boga płynie wszelkie dobro, że narody muszą żyć w pokoju, że osoba ludzka ma prawo do poszanowania jego godności i wolności.

W trakcie pogrzebu na trumnie z Janem Pawłem II rozłożono otwartą księgę Pisma Świętego. Oglądając to w telewizji wszyscy mieliśmy wrażenie, że przewracane przez wiatr strony Pisma, są w istocie przekładane przez Ducha Świętego, a jej ostateczne i gwałtowne zamknięcie symbolizuje zakończenie życia i pontyfikatu Jana Pawła II. Teraz my musimy otworzyć nową księgę mianowicie taką, która pokaże, że to co pozostawił nam Nasz Papież jest dalej ważne dla nas, że się tym przejmujemy i codziennie będziemy uważnie korzystać z Jego nauk i stosować je w życiu. Dobrym tego początkiem może być dla naszej społeczności, inicjatywa środowiska Gimnazjum w Żyrzynie zmierzająca do nadania mu imienia Jana Pawła II. Proces przygotowania się Gimnazjum, a zwłaszcza jego nauczycieli i uczniów, do tego ważnego wydarzenia już został rozpoczęty i mamy nadzieję, że Jego wielkie imię pozostanie wśród nas na zawsze.

L.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia