Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr IV/2005
Ostatnio dodane
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Zamknięta księga

Tak się złożyło, że od dawna już nie ukazywał się "Gościniec Żyrzyński", a w tym czasie byliśmy świadkami różnych wydarzeń, które nas poruszały i zajmowały. Ponad wszelką wątpliwość jedno z nich, pomimo, że nie miało ono miejsca w naszej społeczności, to jednak dotyczyło każdego z nas osobiście i miało wpływ na naszą lokalną wspólnotę i dlatego warto je na naszych łamach przypomnieć.

To wydarzenie to choroba i śmierć papieża Jana Pawła II. Wspominamy to też dlatego, bo przecież jesteśmy przekonani, że nie codziennie narodowi polskiemu zdarzają się chwile, w których wspólnie przeżywa skupienie swoich serc, myśli i uczuć wokół jednego umierającego człowieka.

Tak jak wokół chorego i umierającego ojca gromadzi się cała rodzina, tak Jan Paweł II umierając skupił wokół siebie całą Polskę, a ponieważ był ojcem całego świata, to również i cały świat. W tym czasie prawie zapomnieliśmy o codzienności i duchowo łączyliśmy się w bólu i współczuciu biorąc udział w modlitwach za zdrowie i lekką śmierć naszego ukochanego Ojca Świętego.

I stało się to, co się stać kiedyś musiało, papież Jan Paweł II zamieszkał w domu Pana. Wtedy odczuliśmy to jako wielką stratę, poczuliśmy się opuszczeni i towarzyszyło nam przekonanie o nie oczekiwanej i nie chcianej zmianie w naszym życiu. Już nigdy przecież nie pojedziemy z pielgrzymką do polskiego papieża, już nigdy On nie przyjedzie do nas ze słowami miłości i prawdy dla swojego narodu, już nigdy nie usłyszymy jego celnych dowcipów, już nigdy nie będziemy krzyczeć "zostań z nami", już nigdy nie zaśpiewamy z Nim jego ukochanej "Barki". Poczucie straty wyrównywała nam jednak wiara, że on żyje w Niebie u boku Najwyższego i dlatego nadal trwaliśmy w zbiorowych modlitwach za jego Świętą Duszę.

O pontyfikacie Jana Pawła napisano i powiedziano już bardzo wiele i tylko można przypomnieć, że to On był sprawcą i uczestnikiem wielu jakże pozytywnych zmian w naszym polskim domu, w Europie i na świecie, ale najważniejsze jest to, co pozostawił i zmienił nasz Wielki Rodak w nas samych. Niewątpliwie był nam niezwykle bliski, był dla wielu prawie członkiem rodziny, bo dzięki jego wielkim umiejętnościom wykorzystania telewizji, radia i prasy, a nawet Internetu, do głoszenia Słowa Bożego, potrafił zbliżyć się do wszystkich ludzi na całym świecie, a zwłaszcza do młodych i zafascynować ich wiarą w Boga i oczarować miłością Jezusa Chrystusa.

Wszyscy czuliśmy się zawsze dumni z tego, że papieżem jest Polak ukształtowany przez polską kulturę, polski Kościół i jakże trudną polską historię. Dzięki Niemu to, co w Polsce najcenniejsze, zostało przekazane całemu światu, a my mieliśmy przekonanie i zaufanie do niego, że nigdy o nas i o Polsce nie zapomni i nie oderwie się od własnych korzeni. Jakże pięknie mu się to udało, gdyż papież Jan Paweł II był zarówno polski, europejski i światowy zarazem, wszystko w nim się łączyło w jedną doskonałą całość, był dla wszystkich ludzi tym samym Ojcem. Wielkie narody europejskie miały w swojej historii postacie powszechnie znane na całym świecie, Francuzi - Napoleona, Niemcy - Hitlera, Rosjanie - Stalina, a teraz możemy już powiedzieć, że Polacy mają w swojej historii Jana Pawła II - tego, który powiedział światu, że Dekalog jest prawem, a z wiary w Boga płynie wszelkie dobro, że narody muszą żyć w pokoju, że osoba ludzka ma prawo do poszanowania jego godności i wolności.

W trakcie pogrzebu na trumnie z Janem Pawłem II rozłożono otwartą księgę Pisma Świętego. Oglądając to w telewizji wszyscy mieliśmy wrażenie, że przewracane przez wiatr strony Pisma, są w istocie przekładane przez Ducha Świętego, a jej ostateczne i gwałtowne zamknięcie symbolizuje zakończenie życia i pontyfikatu Jana Pawła II. Teraz my musimy otworzyć nową księgę mianowicie taką, która pokaże, że to co pozostawił nam Nasz Papież jest dalej ważne dla nas, że się tym przejmujemy i codziennie będziemy uważnie korzystać z Jego nauk i stosować je w życiu. Dobrym tego początkiem może być dla naszej społeczności, inicjatywa środowiska Gimnazjum w Żyrzynie zmierzająca do nadania mu imienia Jana Pawła II. Proces przygotowania się Gimnazjum, a zwłaszcza jego nauczycieli i uczniów, do tego ważnego wydarzenia już został rozpoczęty i mamy nadzieję, że Jego wielkie imię pozostanie wśród nas na zawsze.

L.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015