Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr IV/2005
Ostatnio dodane
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Jest stowarzyszenie

Już po raz kolejny w Gminnym Przedszkolu w Żyrzynie odbyło się spotkanie Lokalnego Partnerstwa Na Rzecz Dzieci. Spotkanie odbyło się 20 maja 2005 r. i było uwieńczeniem pewnego etapu działań, jakie podejmowali uczestnicy kolejnych spotkań. Dzięki decyzji wszystkich zebranych powstało stowarzyszenie: Społeczne Towarzystwo Oświatowo - Kulturalne Gminy Żyrzyn (STOK). Na zebraniu wzolbrany został Komitet założycielski oraz władze STOK. Prezesem Społecznego Towarzystwa Oświatowo Kulturalnego Gminy Żyrzyn został Leszek Gorgol, a Wiceprezesem Beata Osiak.

"Stowarzyszenie będzie miało na celu podejmowanie działań zmierzających do stworzenia najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży Gminy Żyrzyn. Przedmiotem prac Stowarzyszenia będą zagadnienia pomagające w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko lokalne" - czytamy w Statucie STOK.

Realizacja głównego celu odbywać się będzie poprzez:

  • działalność kulturalno - oświatową oraz integracyjną na rzecz środowiska lokalnego,
  • działania wspierające rozwój, odnowę wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego Gminy Żyrzyn,
  • zakładanie i prowadzenie szkół, przedszkoli i świetlic wiejskich,
  • organizację imprez turystycznych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz środowiska lokalnego,
  • organizowanie letniego i zimowego wypoczynku oraz wycieczek i wyjazdów plenerowych dla dzieci i młodzieży,
  • pomoc w nauce oraz pomoc stypendialną,
  • działania na rzecz tworzenia placów zabaw, boisk, sal sportowych,
  • edukację rodziców.

To są tylko przykłady tego, czym w przyszłości będzie zajmować się Towarzystwo. Zapraszamy i zachęcamy pozostałych mieszkańców naszej gminy i nie tylko, do włączenia się we wspólne działania na rzecz najmłodszych mieszkańców naszego terenu.

(red.)

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015