Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr IV/2005
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Jest stowarzyszenie

Już po raz kolejny w Gminnym Przedszkolu w Żyrzynie odbyło się spotkanie Lokalnego Partnerstwa Na Rzecz Dzieci. Spotkanie odbyło się 20 maja 2005 r. i było uwieńczeniem pewnego etapu działań, jakie podejmowali uczestnicy kolejnych spotkań. Dzięki decyzji wszystkich zebranych powstało stowarzyszenie: Społeczne Towarzystwo Oświatowo - Kulturalne Gminy Żyrzyn (STOK). Na zebraniu wzolbrany został Komitet założycielski oraz władze STOK. Prezesem Społecznego Towarzystwa Oświatowo Kulturalnego Gminy Żyrzyn został Leszek Gorgol, a Wiceprezesem Beata Osiak.

"Stowarzyszenie będzie miało na celu podejmowanie działań zmierzających do stworzenia najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży Gminy Żyrzyn. Przedmiotem prac Stowarzyszenia będą zagadnienia pomagające w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko lokalne" - czytamy w Statucie STOK.

Realizacja głównego celu odbywać się będzie poprzez:

  • działalność kulturalno - oświatową oraz integracyjną na rzecz środowiska lokalnego,
  • działania wspierające rozwój, odnowę wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego Gminy Żyrzyn,
  • zakładanie i prowadzenie szkół, przedszkoli i świetlic wiejskich,
  • organizację imprez turystycznych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz środowiska lokalnego,
  • organizowanie letniego i zimowego wypoczynku oraz wycieczek i wyjazdów plenerowych dla dzieci i młodzieży,
  • pomoc w nauce oraz pomoc stypendialną,
  • działania na rzecz tworzenia placów zabaw, boisk, sal sportowych,
  • edukację rodziców.

To są tylko przykłady tego, czym w przyszłości będzie zajmować się Towarzystwo. Zapraszamy i zachęcamy pozostałych mieszkańców naszej gminy i nie tylko, do włączenia się we wspólne działania na rzecz najmłodszych mieszkańców naszego terenu.

(red.)

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015