Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr IV/2005
Ostatnio dodane
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Starostwie Powiatowym w Puławach
14.6.2018
Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel'2018"
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
11.6.2018
Zaproszenie na V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Żyrzyn 2018
11.6.2018
Zaproszenie na otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Spotkanie z Matką

Na Lubelszczyźnie trwa peregrynacja, czyli nawiedzenie Obrazu Matki Bożej w Jasnogórskiej Ikonie. W Żyrzynie Niebieska Królowa gościła 1 i 2 maja. Obraz Królowej Polski przejmowaliśmy od parafii Gołąb. Kolejno Obraz przekazywany był do Parafianki oraz Osin. Przed Nawiedzeniem Obrazu odbyły się misje, mające na celu duchowe przygotowanie wiernych na Nawiedzenie. W czasie misji czuło się, że ktoś się modli, ktoś ofiaruje swój czas, aby czyjeś życie było lepsze, mądrzejsze. Każdy dzień kończył się Apelem Jasnogórskim o godz. 2100. Codziennie Kościół był wypełniony ludźmi i modlitwą.

Uroczystemu przyjęciu Obrazu towarzyszyły także pięknie ubrane drogi, domy oraz bramy witające Maryję. W oknach i na balkonach pojawiły się flagi narodowe i papieskie oraz reprodukcje Jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej.


Licznie zgromadzeni parafianie w procesji po Obraz

W końcu nadszedł dzień najbardziej oczekiwany przez wszystkich. Na godzinę przed przybyciem Obrazu wierni zgromadzili się na wspólną modlitwę, a następnie wyruszyli, aby powitać "Niesamowitego Gościa".

Syreny alarmowe już z daleka zapowiadały przyjazd Obrazu. Po krótkim przywitaniu procesja ruszyła do kościoła. Obraz niesiono według ustalonego wcześniej porządku: strażacy, rada parafialna, Legion Maryi, koła gospodyń wiejskich, młodzież.


Wierni z wielką powagą oczekują na przyjazd samochodu wiozącego Jasnogórski Obraz

Na początku Eucharystii Dostojnego Gościa powitał ks. kan. Eugeniusz Mikita, a po nim delegacje: rady duszpasterskiej, władz samorządowych, młodzieży oraz dzieci. Proboszcz parafii witając Matkę Bożą wyraził wielką radość, że przybyła do "skromnej, żyrzyńskiej parafii", a także wyraził obawę o los wiernych, którzy borykają się z biedą materialną i nędzą duchową, "któż nam pomoże, jeśli nie Ty, o Matko, któż się będzie troszczył o nas, jeśli nie Ty?" Słowa powitania wypowiadane przez ks. kan. Eugeniusza Mikitę głęboko poruszyły wszystkich wiernych, nikt ze zgromadzonych nie krył łez wzruszenia.

"Przybywasz w piękny, majowy dzień, w czasie radości i głębokiej modlitwy. Z pokorą i ufnością stajemy przed Tobą, by przez Twoje ręce przedstawić Bogu nasze trudności, zwycięstwa i słabości. Z naszych serc wyczytaj wszystkie nadzieje, prośby i dziękczynienia (...) Twojej opiece powierzamy nasze rodziny, młodzież i wszystkich potrzebujących. Patrząc w Twoje matczyne oczy z miłością wołamy: Matko prowadź! Matko nie opuszczaj, Matko naucz kochać, co prawdziwe, dobre i piękne" - tymi słowami przedstawiciele rodzin zwrócili się do Maryi.

Wójt Gminy wyraził ufność, że "Pani Jasnogórska dokona dzieła przemiany naszych serc, ożywi życie społeczne i religijne w naszej Gminie". Podkreślił również, że "serca nasze biją nam coraz mocniej, a w oczach mamy łzy szczęścia i radości".

Młodzież z wielką radością witała Maryję, powierzyła Jej "tajemnicę rozwoju i pragnienie budowania codzienności". "Maryjo! Jesteś z nami to pewność. Gdzie miłość jesteś blisko. Gdzie prawda słyszę Cię. Gdzie piękno widzę Cię. Jesteś prawdziwą radością mojego serca i będziesz jego ratunkiem. Jesteś gwiazdą przewodnią dla młodych, którzy pielgrzymując doświadczają zwątpień i pokus".

Najmłodsi parafianie witali Matkę słowami wiersza: "My z Tobą być chcemy na zawsze, na co dzień, by śpiewać litanie i pieśni nabożne, i z wielką miłością idziemy do Ciebie, otocz nas opieką, byśmy byli w niebie".

W kościele Obraz ustawiony był na wyznaczonym miejscu. Liturgię Eucharystyczną celebrował, przy współudziale zebranych kapłanów, bp Ryszard Karpiński. Świątynia całkowicie wypełniła się wiernymi. Wszędzie było tłoczno i ciasno. Każdy chciał zobaczyć i przeżyć wyjątkową w swoim rodzaju uroczystość. Po skończonej mszy świętej wierni czuwali oraz adorowali Obraz Matki Bożej. Poszczególne stany oraz wsie miały wyznaczoną godzinę adoracji, która trwała przez całą noc. O godz. 2100 odbył się Apel Jasnogórski, w czasie którego dziękowano Maryi za otrzymane łaski i proszono o dalsze.


Pożegnanie Maryi w Jej Jasnogórskiej Ikonie

Kiedy nadeszła godzina pożegnania się z Matką czuło się, że Ktoś bliski odchodzi. Tak powitanie, jak i pożegnanie było dla wiernych wielkim wzruszeniem. Wyczuwało się doniosłość tej wielkiej chwili.

Samochód-kaplica w towarzystwie policji i Ochotniczej Straży Pożarnej odjechał do kolejnej parafii.

Chociaż żegnaliśmy Obraz Matki Bożej ze łzami w oczach, to jednak wiemy, że Maryja jest z nami zawsze.

To wydarzenie długo pozostanie w naszej pamięci, a przede wszystkim w naszych sercach.

A.G., T.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia