Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2005
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Czas na zmiany

Proces unowocześniania wsi powinien odbywać się na wszystkich szczeblach, w każdym gospodarstwie, w każdej wsi i w każdej gminie.

"Unijny" wiatr w żagle złapali rolnicy z terenu gminy Żyrzyn, zaczynając masowo korzystać z przysługujących im dopłat. Tylko niewielka grupa rolników zrezygnowała z unijnej pomocy. Właściciele dużych gospodarstw większą część otrzymanych pieniędzy przeznaczają na inwestycje, modernizują swoje gospodarstwa, kupują nowe maszyny rolnicze, stosują coraz nowocześniejsze metody produkcji. Taka wiadomość cieszy nie tylko samych rolników. Jednak część otrzymanych dopłat zostanie skonsumowana, czyli wydana na telewizory, samochody i remonty obejść. Na rolniczym boomie gospodarczym korzysta wiele firm zakładów produkujących i sprzedających maszyny rolnicze, zakładów chemicznych produkujących nawozy, a także firm oferujących rozmaite usługi dla rolników, w szczególności banków. Aby skorzystać z unijnej pomocy, rolnicy musieli otworzyć rachunki bankowe. W sumie skorzysta cała gospodarka, czyli wszyscy.

Dużym zainteresowaniem, oprócz dopłat bezpośrednich, cieszyły się inne programy skierowane dla mniejszych i większych producentów rolnych. Z oferty Sektorowego Programu Operacyjnego skorzystali młodzi rolnicy, dla których skierowane było działanie ułatwienie startu Młodym Rolnikom. Wielu rolników prowadzących produkcję zwierzęcą interesowało się działaniem dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej. ARiMR wstrzymała już przyjmowanie wniosków na wymienione działania.

Natomiast rolnicy produkujący na własne potrzeby mogli składać wnioski na pomoc dla gospodarstw niskotowarowych. Miała ona ułatwić wejście takich gospodarstw na rynek, poprzez poprawę ich konkurencyjności i zwiększenie dochodowości. O tym działaniu pisaliśmy w ostatnim numerze biuletynu. Zyskali ci, którzy się zdecydowali i działali szybko, gdyż jak na wszystkie działania suma środków była ograniczona.

W roku bieżącym planowane jest scalenie gruntów w Strzyżowicach. Zachęcamy mieszkańców innych wiosek do scalania gruntów na swoich terenach. Często narzekamy na rozdrobnienie działek rolnych, może więc warto skorzystać z tego programu, tym bardziej że koszty w całości pokrywa Unia Europejska. Ponadto przy scalaniu gruntów powstaną nowe, utwardzone drogi dojazdowe do pól.

Niektóre programy się kończą, na ich miejsca wchodzą inne, więc warto śledzić na bieżąco to, co proponują nam programy pomocowe Unii Europejskiej.

Zmiany na polskiej wsi mogą tylko cieszyć. Obecnie przeważają małe, niskowydajne gospodarstwa rodzinne. Zachodzące dziś dynamiczne zmiany pozwolą niektórym rolnikom włączyć się do nowoczesnej gospodarki. Jednak nie wszyscy chcą zmian czy to ze strachu, czy ze zwykłej przekory.

Bardziej sentymentalnych, zmiany na wsi mogą zmartwić, oznaczają one koniec typowej polskiej wsi, gdzie po zagrodzie chodzi pięć kur, trzy świnki, dwie krowy i jeden pies. Takie miejsca odchodzą już do historii.

T.G., A.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015