Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2005
Ostatnio dodane
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Historia i wieś. Zabytki wokół nas.

Słowa niniejszego artykułu i zarazem apelu, zilustrowano fotografiami ukazującymi dwa dworki, które niegdyś stały na terenie Gminy, a których już nie ma.

Redakcja "Gościńca Żyrzyńskiego" zwraca się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie losów przedstawionych budowli. W miarę możliwości prosimy o historię tych dworków przedstawioną na piśmie. Będziemy też wdzięczni o przekazanie nam starych fotografii obrazujących życie i świetność tych domów.

Tak jak prezentowane na zdjęciach dworki - wieś, którą znali nasi dziadkowie szybko znika z naszego krajobrazu, a jej malowniczość zostanie zapomniana przez następne pokolenia jej mieszkańców.


Dworek nr 1

Te stare domy były niegdyś pełne życia, życia wyznaczanego rytmem pór roku, świąt i pracy. Tętniły przecież śpiewem weselnym i modlitwą za zmarłych, spotkaniami sąsiedzkimi i świąteczną biesiadą, urodzinami i śmiercią naszych bliskich. Te nasze domy w otoczeniu kwiatowego ogródka grodzonego sztachetami, z podwórzem zamkniętym stodołą, oborą i sadem z wiśniami, gruszami i jabłoniami, są nam jeszcze bardzo bliskie. Kochamy je, chociaż nie były one szczytem wygód cywilizacyjnych. To są przecież nasze zabytki, to jest nasz "Rzym"!

Może jednak warto utrwalić, zachować i ocalić od zapomnienia starą wieś. Warto też zastanowić się nad ocaleniem ostatnich starych domostw czy innych budowli. Teraz wydaje się to bardziej wykonalne z uwagi na możliwości sfinansowania tego rodzaju przedsięwzięć ze środków UE przeznaczonych na zachowanie dziedzictwa narodowego wsi. Może warto zachować starą chałupę z jej piecem i okapem, zapieckiem, drewnianą podłogą, duchówką, łóżkami ze słomianymi siennikami, świętymi obrazami i lipką w oknie, okiennicami, komorą i strychem.

Ratujmy je i zachowajmy dla naszych dzieci i wnuków, po to, aby tam odtwarzać tradycje ludowe bo to są skarby naszej kultury, a innych nie mamy!


Dworek nr 2

Korzystając z okazji zwracamy się z prośbą o dostarczenie do siedziby GCI starych zdjęć przedstawiających nasze wsie (domy, ulice), ludzi w trakcie zajęć (np. młocki, żniw, sianokosów, orki), święta i uroczystości (wesela, korowody, procesje, modlitwy) tradycje świąteczne, inne takie jak: młyny, tartaki, wiatraki, kapliczki oraz wnętrza domów i okolicznych dworków. Będziemy je skanować i opisywać, będziemy je gromadzić w pamięci komputerowej i udostępniać dla celów edukacji naszych dzieci i młodzieży, będziemy je wystawiać i pokazywać szerokiej publiczności. Może w ten sposób przyczynimy się do powstania wiejskiego muzeum.

Fotografie dworków pochodzą ze zbiorów pana Wojciecha Kuby z Puław.

L.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015