Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2005
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

"Bo jakie są początki takie wszystko będzie" (J.A. Komeński)

W sobotę 12 marca już po raz czwarty w Gminnym Przedszkolu w Żyrzynie odbyło się seminarium, dotyczące budowania Lokalnego Partnerstwa Na Rzecz Dzieci.

Spotkanie przebiegało wg planu przygotowanego i opracowanego przez lokalnych koordynatorów LPNRD oraz pracowników Gminnego Centrum Informacji w Żyrzynie. Uczestnicy seminarium wybrali projekt, który będzie realizowany jako pierwszy "Świetlica w każdej wsi". Wstępny termin rozpoczęcia realizacji projektu maj/czerwiec.


Grupa lokalnych liderów z ostatniego spotkania

Projekt "Świetlica w każdej wsi" jest bardzo ambitny i godny poświęcenia naszego czasu i środków finansowych Gminy. Cele, jakie miałaby spełniać świetlica to m.in. powołanie centrum aktywności lokalnej w budynkach szkół, poprzez zaangażowanie mieszkańców w działania, zmierzające do połączenia elementów działalności edukacyjno-kulturalnej dzieci i młodzieży gminy Żyrzyn. Realizacja celu głównego programu odbywałaby się w ramach prowadzenia świetlicy poprzez:

  • organizowanie i tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
  • możliwość wyrównania szans poprzez integrację dzieci i młodzieży,
  • rozwijanie umiejętności i zdolności oraz zainteresowań,
  • stosowanie różnych form pracy np. instruktor-dzieci, instruktor-dzieci-rodzice, instruktor-rodzicem,
  • kontakty i spotkania ze specjalistami np. logopeda, pedagog, psycholog i inni.

Świetlice byłyby głównym ośrodkiem kulturalno-oświatowym, miejscem codziennej pracy i twórczych poczynań w środowisku lokalnym.

Działalność świetlic skierowana byłaby do wszystkich, którzy chcieliby tam spędzić wolny czas. Program działania każdej placówki będzie opracowany zgodnie z potrzebami dzieci i młodzieży. W wielu miejscowościach naszej Gminy znajdują się budynki szkół lub inne budynki publiczne, których działalność kończy się czasami o godzinie 1400. Miejsca takie jak szkoły i remizy należy ożywić działalnością popołudniową, aby jak najlepiej służyły mieszkańcom naszych wsi. Byłyby one alternatywą dla dzieci i młodzieży, wobec wyboru: sklep albo przystanek autobusowy. Do tej pory to są ich miejsca spotkań i spędzania wolnego czasu.

Mieszkańcy naszej Gminy, którzy odpowiedzieli na zaproszenie LPNRD i w nim uczestniczyli, ustalili kolejność etapów działania zmierzającego do powstania tych placówek na terenie Gminy. Wypracowany został wstępny program działalności świetlic, regulamin oraz wygenerowane zostały pomysły w jaki sposób można doprowadzić do powstania i utrzymania świetlic.

Przy okazji spotkania kilkunastu osób z całej Gminy, wyrażono wolę powołania stowarzyszenia działającego na rzecz dzieci i młodzieży, którego pierwszym zadaniem byłoby powołanie świetlic. Utworzenie stowarzyszenia i zarejestrowanie go w KRS daje możliwość ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych Gminy (granty, dotacje, konkursy, przetargi i inne).


Spotkania lokalnych liderów przebiegały w ciepłej, rodzinnej atmosferze

Należy jeszcze podkreślić, że świetlica byłaby miejscem gdzie budziłaby się aktywność lokalna i integracja pokoleń. W programie skierowanym do dzieci i młodzieży, zajęcia edukacyjno-rozwojowe mogliby prowadzić wszyscy inni mieszkańcy wsi np. członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, Zespołów Artystycznych oraz inni mieszkańcy naszej Gminy, którzy mają coś do przekazania młodemu pokoleniu. W tych "Małych Ojczyznach" każdy według potrzeb mógłby rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

T.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015