Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2005
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Czas na zmiany

Proces unowocześniania wsi powinien odbywać się na wszystkich szczeblach, w każdym gospodarstwie, w każdej wsi i w każdej gminie.

"Unijny" wiatr w żagle złapali rolnicy z terenu gminy Żyrzyn, zaczynając masowo korzystać z przysługujących im dopłat. Tylko niewielka grupa rolników zrezygnowała z unijnej pomocy. Właściciele dużych gospodarstw większą część otrzymanych pieniędzy przeznaczają na inwestycje, modernizują swoje gospodarstwa, kupują nowe maszyny rolnicze, stosują coraz nowocześniejsze metody produkcji. Taka wiadomość cieszy nie tylko samych rolników. Jednak część otrzymanych dopłat zostanie skonsumowana, czyli wydana na telewizory, samochody i remonty obejść. Na rolniczym boomie gospodarczym korzysta wiele firm zakładów produkujących i sprzedających maszyny rolnicze, zakładów chemicznych produkujących nawozy, a także firm oferujących rozmaite usługi dla rolników, w szczególności banków. Aby skorzystać z unijnej pomocy, rolnicy musieli otworzyć rachunki bankowe. W sumie skorzysta cała gospodarka, czyli wszyscy.

Dużym zainteresowaniem, oprócz dopłat bezpośrednich, cieszyły się inne programy skierowane dla mniejszych i większych producentów rolnych. Z oferty Sektorowego Programu Operacyjnego skorzystali młodzi rolnicy, dla których skierowane było działanie ułatwienie startu Młodym Rolnikom. Wielu rolników prowadzących produkcję zwierzęcą interesowało się działaniem dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej. ARiMR wstrzymała już przyjmowanie wniosków na wymienione działania.

Natomiast rolnicy produkujący na własne potrzeby mogli składać wnioski na pomoc dla gospodarstw niskotowarowych. Miała ona ułatwić wejście takich gospodarstw na rynek, poprzez poprawę ich konkurencyjności i zwiększenie dochodowości. O tym działaniu pisaliśmy w ostatnim numerze biuletynu. Zyskali ci, którzy się zdecydowali i działali szybko, gdyż jak na wszystkie działania suma środków była ograniczona.

W roku bieżącym planowane jest scalenie gruntów w Strzyżowicach. Zachęcamy mieszkańców innych wiosek do scalania gruntów na swoich terenach. Często narzekamy na rozdrobnienie działek rolnych, może więc warto skorzystać z tego programu, tym bardziej że koszty w całości pokrywa Unia Europejska. Ponadto przy scalaniu gruntów powstaną nowe, utwardzone drogi dojazdowe do pól.

Niektóre programy się kończą, na ich miejsca wchodzą inne, więc warto śledzić na bieżąco to, co proponują nam programy pomocowe Unii Europejskiej.

Zmiany na polskiej wsi mogą tylko cieszyć. Obecnie przeważają małe, niskowydajne gospodarstwa rodzinne. Zachodzące dziś dynamiczne zmiany pozwolą niektórym rolnikom włączyć się do nowoczesnej gospodarki. Jednak nie wszyscy chcą zmian czy to ze strachu, czy ze zwykłej przekory.

Bardziej sentymentalnych, zmiany na wsi mogą zmartwić, oznaczają one koniec typowej polskiej wsi, gdzie po zagrodzie chodzi pięć kur, trzy świnki, dwie krowy i jeden pies. Takie miejsca odchodzą już do historii.

T.G., A.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015