Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2005
Ostatnio dodane
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Starostwie Powiatowym w Puławach
14.6.2018
Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel'2018"
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
11.6.2018
Zaproszenie na V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Żyrzyn 2018
11.6.2018
Zaproszenie na otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Czas na zmiany

Proces unowocześniania wsi powinien odbywać się na wszystkich szczeblach, w każdym gospodarstwie, w każdej wsi i w każdej gminie.

"Unijny" wiatr w żagle złapali rolnicy z terenu gminy Żyrzyn, zaczynając masowo korzystać z przysługujących im dopłat. Tylko niewielka grupa rolników zrezygnowała z unijnej pomocy. Właściciele dużych gospodarstw większą część otrzymanych pieniędzy przeznaczają na inwestycje, modernizują swoje gospodarstwa, kupują nowe maszyny rolnicze, stosują coraz nowocześniejsze metody produkcji. Taka wiadomość cieszy nie tylko samych rolników. Jednak część otrzymanych dopłat zostanie skonsumowana, czyli wydana na telewizory, samochody i remonty obejść. Na rolniczym boomie gospodarczym korzysta wiele firm zakładów produkujących i sprzedających maszyny rolnicze, zakładów chemicznych produkujących nawozy, a także firm oferujących rozmaite usługi dla rolników, w szczególności banków. Aby skorzystać z unijnej pomocy, rolnicy musieli otworzyć rachunki bankowe. W sumie skorzysta cała gospodarka, czyli wszyscy.

Dużym zainteresowaniem, oprócz dopłat bezpośrednich, cieszyły się inne programy skierowane dla mniejszych i większych producentów rolnych. Z oferty Sektorowego Programu Operacyjnego skorzystali młodzi rolnicy, dla których skierowane było działanie ułatwienie startu Młodym Rolnikom. Wielu rolników prowadzących produkcję zwierzęcą interesowało się działaniem dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej. ARiMR wstrzymała już przyjmowanie wniosków na wymienione działania.

Natomiast rolnicy produkujący na własne potrzeby mogli składać wnioski na pomoc dla gospodarstw niskotowarowych. Miała ona ułatwić wejście takich gospodarstw na rynek, poprzez poprawę ich konkurencyjności i zwiększenie dochodowości. O tym działaniu pisaliśmy w ostatnim numerze biuletynu. Zyskali ci, którzy się zdecydowali i działali szybko, gdyż jak na wszystkie działania suma środków była ograniczona.

W roku bieżącym planowane jest scalenie gruntów w Strzyżowicach. Zachęcamy mieszkańców innych wiosek do scalania gruntów na swoich terenach. Często narzekamy na rozdrobnienie działek rolnych, może więc warto skorzystać z tego programu, tym bardziej że koszty w całości pokrywa Unia Europejska. Ponadto przy scalaniu gruntów powstaną nowe, utwardzone drogi dojazdowe do pól.

Niektóre programy się kończą, na ich miejsca wchodzą inne, więc warto śledzić na bieżąco to, co proponują nam programy pomocowe Unii Europejskiej.

Zmiany na polskiej wsi mogą tylko cieszyć. Obecnie przeważają małe, niskowydajne gospodarstwa rodzinne. Zachodzące dziś dynamiczne zmiany pozwolą niektórym rolnikom włączyć się do nowoczesnej gospodarki. Jednak nie wszyscy chcą zmian czy to ze strachu, czy ze zwykłej przekory.

Bardziej sentymentalnych, zmiany na wsi mogą zmartwić, oznaczają one koniec typowej polskiej wsi, gdzie po zagrodzie chodzi pięć kur, trzy świnki, dwie krowy i jeden pies. Takie miejsca odchodzą już do historii.

T.G., A.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia