Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2005
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

"Bo jakie są początki takie wszystko będzie" (J.A. Komeński)

W sobotę 12 marca już po raz czwarty w Gminnym Przedszkolu w Żyrzynie odbyło się seminarium, dotyczące budowania Lokalnego Partnerstwa Na Rzecz Dzieci.

Spotkanie przebiegało wg planu przygotowanego i opracowanego przez lokalnych koordynatorów LPNRD oraz pracowników Gminnego Centrum Informacji w Żyrzynie. Uczestnicy seminarium wybrali projekt, który będzie realizowany jako pierwszy "Świetlica w każdej wsi". Wstępny termin rozpoczęcia realizacji projektu maj/czerwiec.


Grupa lokalnych liderów z ostatniego spotkania

Projekt "Świetlica w każdej wsi" jest bardzo ambitny i godny poświęcenia naszego czasu i środków finansowych Gminy. Cele, jakie miałaby spełniać świetlica to m.in. powołanie centrum aktywności lokalnej w budynkach szkół, poprzez zaangażowanie mieszkańców w działania, zmierzające do połączenia elementów działalności edukacyjno-kulturalnej dzieci i młodzieży gminy Żyrzyn. Realizacja celu głównego programu odbywałaby się w ramach prowadzenia świetlicy poprzez:

  • organizowanie i tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
  • możliwość wyrównania szans poprzez integrację dzieci i młodzieży,
  • rozwijanie umiejętności i zdolności oraz zainteresowań,
  • stosowanie różnych form pracy np. instruktor-dzieci, instruktor-dzieci-rodzice, instruktor-rodzicem,
  • kontakty i spotkania ze specjalistami np. logopeda, pedagog, psycholog i inni.

Świetlice byłyby głównym ośrodkiem kulturalno-oświatowym, miejscem codziennej pracy i twórczych poczynań w środowisku lokalnym.

Działalność świetlic skierowana byłaby do wszystkich, którzy chcieliby tam spędzić wolny czas. Program działania każdej placówki będzie opracowany zgodnie z potrzebami dzieci i młodzieży. W wielu miejscowościach naszej Gminy znajdują się budynki szkół lub inne budynki publiczne, których działalność kończy się czasami o godzinie 1400. Miejsca takie jak szkoły i remizy należy ożywić działalnością popołudniową, aby jak najlepiej służyły mieszkańcom naszych wsi. Byłyby one alternatywą dla dzieci i młodzieży, wobec wyboru: sklep albo przystanek autobusowy. Do tej pory to są ich miejsca spotkań i spędzania wolnego czasu.

Mieszkańcy naszej Gminy, którzy odpowiedzieli na zaproszenie LPNRD i w nim uczestniczyli, ustalili kolejność etapów działania zmierzającego do powstania tych placówek na terenie Gminy. Wypracowany został wstępny program działalności świetlic, regulamin oraz wygenerowane zostały pomysły w jaki sposób można doprowadzić do powstania i utrzymania świetlic.

Przy okazji spotkania kilkunastu osób z całej Gminy, wyrażono wolę powołania stowarzyszenia działającego na rzecz dzieci i młodzieży, którego pierwszym zadaniem byłoby powołanie świetlic. Utworzenie stowarzyszenia i zarejestrowanie go w KRS daje możliwość ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych Gminy (granty, dotacje, konkursy, przetargi i inne).


Spotkania lokalnych liderów przebiegały w ciepłej, rodzinnej atmosferze

Należy jeszcze podkreślić, że świetlica byłaby miejscem gdzie budziłaby się aktywność lokalna i integracja pokoleń. W programie skierowanym do dzieci i młodzieży, zajęcia edukacyjno-rozwojowe mogliby prowadzić wszyscy inni mieszkańcy wsi np. członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, Zespołów Artystycznych oraz inni mieszkańcy naszej Gminy, którzy mają coś do przekazania młodemu pokoleniu. W tych "Małych Ojczyznach" każdy według potrzeb mógłby rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

T.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015