Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I-II/2005
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Czy zakładać grupy producenckie?

Coraz więcej osób w ostatnim czasie odwiedza Gminne Centrum Informacji, aby dowiedzieć się o zasady tworzenia grup producenckich. Cieszy nas zainteresowanie rolników, gdyż należy przyznać, że potrzeba organizowania się rolników, to w dzisiejszych realiach już konieczność, która pozwoli dostosować się do potrzeb rynku. Zrobili to już rolnicy we wszystkich rozwiniętych krajach Europy i świata, muszą to zrobić również nasi rolnicy. Dziś mamy jeszcze szansę zaistnienia na rynku. Za kilka lat, kiedy rynek wypełnią silni pośrednicy, będzie znacznie trudniej. Nie czekajmy na gorsze czasy po prostu zróbmy to!

Jak zorganizować grupę?

Podstawowym warunkiem powstania grupy jest obecność na danym obszarze - wymaganej dla danej formy prawnej - grupy rolników, produkujących na skalę towarową dany produkt lub grupy produktów pokrewnych, stawiających przed sobą te same cele i chcących wspólnie je realizować. Ważnym warunkiem jest obecność w grupie lidera - inicjatora działań akceptowanych przez innych członków grupy. Dla sprawnego przebiegu prac przygotowawczych wskazane jest wybranie 3-5 osobowej grupy liderów, której zadaniem jest głównie:

 • zaplanowanie działalności grupy pod względem organizacyjnym i finansowym, co pozwoli stwierdzić czy działalność przyniesie grupie oczekiwane korzyści,
 • wybranie z potencjalnymi członkami formy prawnej - przygotowanie projektu statutu bądź umowy spółki,
 • zorganizowanie zebrania założycielskiego.

W swoich pracach grupa liderów może korzystać z pomocy organizacji i instytucji wspierających rozwój grup producenckich. O pomoc można się zwrócić do LWODR w Końskowoli - osobą, która się zajmuje grupami producenckimi jest pani Krystyna Rysak.

Każda grupa producencka musi zarejestrować się w Rejonowym Sądzie Gospodarczym i przygotować akt założycielski. Po rejestracji i dopełnieniu wymagań skarbowych należy złożyć wniosek do wojewody o wpisanie do rejestru grup.

Najważniejsze zasady sprowadzają się do paru punktów:

 1. grupa udziałowców nie może liczyć mniej niż 5 producentów,
 2. może to być spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 3. może to być zrzeszenie (10 członków) lub stowarzyszenie (15 rolników).

Co zyskuje rolnik w grupie producenckiej.

 • wyższe ceny zbytu i inne warunki transakcji korzystniejsze od tych, jakie może wynegocjować pojedynczo,
 • możliwość obniżenia kosztów dystrybucji towarów poza lokalną siecią sprzedaży,
 • możliwość tańszego nabycia środków do produkcji oraz korzystniejszych warunków płatności i dostaw, poprzez zakupy w ilościach hurtowych,
 • możliwość operowania na rynku giełdowym, rynkach hurtowych oraz podejmowania dostaw do sieci supermarketów i hipermarketów,
 • możliwość budowania stałej sieci odbiorców oraz konfekcjonowania towarów zgodnie z ich wymogami,
 • lepsze dostosowanie produkcji do wymagań odbiorców i konsumentów,
 • oszczędność czasu przeznaczonego na zaopatrzenie i zbyt,
 • pełniejsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego oraz umiejętności i doświadczenia stowarzyszonych rolników,
 • możliwość zatrudnienia specjalisty do spraw marketingu.

Formy pomocy finansowej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła wsparcie finansowe dla grup producentów rolnych ze środków UE w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie jest przeznaczone na koszty administracyjne dla grup powstałych po 1 maja 2004 r. przez 5 kolejnych lat. W pierwszych 2 latach istnienia grupy wysokość pomocy wyniesie 5% wartości produkcji sprzedanej. W kolejnych latach będzie to odpowiednio: 4%, 3% i 2%. Maksymalna kwota wsparcia to 100 tys. euro (w pierwszym i drugim roku istnienia grupy), 80 tys. euro (w trzecim roku), 60 tys. (w czwartym roku) i 50 tys. (w piątym roku). Grupa producencka może otrzymać wsparcie raz w ciągu swej działalności, niezależnie od tego, czy źródłem tej pomocy jest budżet krajowy, czy fundusze współfinansowane przez UE. Wnioski należy składać w regionalnym oddziale ARiMR do 30 dni po upływie kolejnego 12-miesięcznego okresu prowadzenia działalności przez grupę, liczonego od dnia wydania decyzji o wpisie grupy do rejestru.

Grupy producentów uważane są przez wielu za sposób na rozwiązanie większości problemów rolników. Rozproszeni, oferujący niewielkie ilości towaru, prędzej czy później wypadną z rynku. Pojedynczy producent, bez względu na to czy ma mniejszą czy większą produkcję, w unijnej rzeczywistości nie da sobie rady ze sprzedażą. Tylko wspólna sprzedaż, podzielenie się w organizacji funkcjami, a przede wszystkim skupienie się producenta na produkcji, natomiast oddanie w ręce menadżerów spraw związanych z kontaktami handlowymi, gwarantują utrzymanie się na rynku.

T.G., A.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015