Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I-II/2005
Ostatnio dodane
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
11.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
11.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaœnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
8.5.2018
Wyjaœnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
26.4.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
25.4.2018
Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
16.4.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
12.4.2018
Informacja o Internetowej Giełdzie Rolnej
11.4.2018
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach
10.4.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
5.4.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 27 marca 2018 r.
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Wielkie kolędowanie

Piękną i na pewno godną kontynuowania tradycją w naszej gminie stał się Konkurs Kolęd i Pastorałek, połączony z Wystawą i Konkursem Szopek oraz Stroików Świątecznych. Impreza ta została zorganizowana już po raz trzeci i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród naszej społeczności.

Tegoroczne kolędowanie odbyło się w piękne niedzielne popołudnie 9 stycznia w Szkole Podstawowej w Żyrzynie i zgromadziło wyjątkowo dużą liczbę uczestników i publiczności.

O godzinie 1300 sala gimnastyczna szkoły zaczęła szybko wypełniać się przybyłymi gośćmi. Każdy chciał zająć jak najlepsze miejsce, aby wspierać i podziwiać występujących. Młodzi artyści byli bardzo przejęci swoim występem i pełni napięcia oczekiwali na swoją kolej. Kiedy wszyscy byli już gotowi Wójt Gminy Andrzej Bujek uroczyście powitał przybyłych gości i Komisję Konkursową w składzie: Zbigniew Śliwiński, ks. Józef Brodaczewski, Piotr Gędek oraz władze powiatu puławskiego: Mariana Żabę, Witolda Popiołka i Tomasza Jaremka. Następnie oddał głos prowadzącemu konkurs Panu Leszkowi Gorgolowi oraz jego asystentkom z GCI tj. Sylwii Bernat i Annie Grobel, które pomagały w prowadzeniu imprezy.


Obradom jury towarzyszyły wielkie emocje

Występy uczestników zostały podzielone na cztery grupy wiekowe (3-6, 6-9, 10-13, 14 i więcej lat).

Po krótkim wstępie na scenie pojawili się najmłodsi artyści: dzieci z Klubów Przedszkolaka z naszej gminy oraz z Gminnego Przedszkola w Żyrzynie. Ich popisy wokalne i zdolności aktorskie były bardzo bacznie obserwowane i nagradzane brawami. Po przedszkolach przyszła kolej na drugą grupę, czyli dzieci ze Szkół Podstawowych w wieku od 6 do 9 lat.


Przedszkolaki zachwycały nie tylko wspaniałymi kostiumami, ale i pięknym śpiewem

Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie przy wyłonieniu zwycięzców i ostatecznie I miejsce wśród przedszkolaków zajęła Grupa z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie, a wśród dzieci w wieku 6-9 lat najwyżej oceniona przez komisję została Szkoła Podstawowa z Osin. Jednak żaden mały wykonawca nie poczuł się pokrzywdzony, ponieważ wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, które w tym roku były bardzo cenne.


Mali kolędnicy bardzo przeżywali swoje występy

Kiedy pierwsze emocje już nieco opadły, swoich występów doczekali się także najstarsi kolędnicy, czyli dzieci i młodzież w wieku powyżej 10 lat. Na sali zaczęły rozbrzmiewać piękne pastorałki i kolędy, m.in.: "Gdy śliczna Panna", "Kolęda dla nieobecnych". Zapanowała bardzo miła i świąteczna atmosfera. Gdy wszyscy uczestnicy zaprezentowali już swój świąteczny repertuar Komisja Konkursowa udała się na obrady w celu wyłonienia zwycięzców. Trzeba także podkreślić, że w tym roku po raz pierwszy została przyznana Nagroda Publiczności. Każdy z widzów przy wejściu otrzymał kartę do głosowania, na której wypowiedział się, co do swojego kandydata.


Laureaci Nagrody Głównej: uczennice Gimnazjum w Żyrzynie

Po krótkiej przerwie ogłoszono wyniki konkursu grupy wiekowej 10-13 lat: I miejsce - Szkoła Podstawowa w Skrudkach. Grupa wiekowa powyżej 14 lat: I miejsce - Gimnazjum w Żyrzynie oraz Zespół Wokalny Amatorskiego Klubu Dobrej Piosenki przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Osinach. Nagrodę główną ufundował i wręczył Starosta Powiatu Puławskiego pan Marian Żaba. Zespół z Osin otrzymał także Nagrodę Publiczności, którą wręczali: Wójt Gminy Żyrzyn pan Andrzej Bujek i pani Sekretarz Gminy Iwona Góźdź.


Zespół Wokalny Amatorskiego Klubu Dobrej Piosenki przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Osinach

Gdy na sali gimnastycznej trwał Konkurs Kolęd i Pastorałek przybyli goście mogli także podziwiać Wystawę Szopek, Ozdób Choinkowych i Stroików Świątecznych. Dzieła naszych gminnych artystów bardzo dumnie prezentowały się na szkolnym korytarzu i wzbudzały wielkie zainteresowanie oglądających.

Również w tej kategorii zostały przyznane bardzo cenne nagrody. Jury w składzie: Aleksandra Kozak, Grażyna Szlendak, Katarzyna Poświatowska, Danuta Szlendak po długiej dyskusji wyróżniło prace w następujących grupach wiekowych:

  • 4-9 lat: Rafała Marka, Łukasza Wiśniewskiego ze Szkoły Filialnej w Żerdzi,
  • 10-15 lat: Pauliny Ziarek kl. III Szkoły Podstawowej w Osinach,
  • powyżej 15 lat: nagrodę przyznano Wojciechowi Olszakowi z Żyrzyna.

Także w tym roku wykonawcom szopek i stroików nie brakowało pomysłów

Kiedy zaczęła dochodzić godzina 1800 impreza miała się już ku końcowi, jednak nikt nie wyszedł głodny. Organizatorzy zadbali, aby nie zabrakło poczęstunku także w tym roku.


Każdy z przybyłych gości mógł posilić się pysznymi sałatkami

A.G., M.S.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia