Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I-II/2005
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Wielkie kolędowanie

Piękną i na pewno godną kontynuowania tradycją w naszej gminie stał się Konkurs Kolęd i Pastorałek, połączony z Wystawą i Konkursem Szopek oraz Stroików Świątecznych. Impreza ta została zorganizowana już po raz trzeci i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród naszej społeczności.

Tegoroczne kolędowanie odbyło się w piękne niedzielne popołudnie 9 stycznia w Szkole Podstawowej w Żyrzynie i zgromadziło wyjątkowo dużą liczbę uczestników i publiczności.

O godzinie 1300 sala gimnastyczna szkoły zaczęła szybko wypełniać się przybyłymi gośćmi. Każdy chciał zająć jak najlepsze miejsce, aby wspierać i podziwiać występujących. Młodzi artyści byli bardzo przejęci swoim występem i pełni napięcia oczekiwali na swoją kolej. Kiedy wszyscy byli już gotowi Wójt Gminy Andrzej Bujek uroczyście powitał przybyłych gości i Komisję Konkursową w składzie: Zbigniew Śliwiński, ks. Józef Brodaczewski, Piotr Gędek oraz władze powiatu puławskiego: Mariana Żabę, Witolda Popiołka i Tomasza Jaremka. Następnie oddał głos prowadzącemu konkurs Panu Leszkowi Gorgolowi oraz jego asystentkom z GCI tj. Sylwii Bernat i Annie Grobel, które pomagały w prowadzeniu imprezy.


Obradom jury towarzyszyły wielkie emocje

Występy uczestników zostały podzielone na cztery grupy wiekowe (3-6, 6-9, 10-13, 14 i więcej lat).

Po krótkim wstępie na scenie pojawili się najmłodsi artyści: dzieci z Klubów Przedszkolaka z naszej gminy oraz z Gminnego Przedszkola w Żyrzynie. Ich popisy wokalne i zdolności aktorskie były bardzo bacznie obserwowane i nagradzane brawami. Po przedszkolach przyszła kolej na drugą grupę, czyli dzieci ze Szkół Podstawowych w wieku od 6 do 9 lat.


Przedszkolaki zachwycały nie tylko wspaniałymi kostiumami, ale i pięknym śpiewem

Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie przy wyłonieniu zwycięzców i ostatecznie I miejsce wśród przedszkolaków zajęła Grupa z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie, a wśród dzieci w wieku 6-9 lat najwyżej oceniona przez komisję została Szkoła Podstawowa z Osin. Jednak żaden mały wykonawca nie poczuł się pokrzywdzony, ponieważ wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, które w tym roku były bardzo cenne.


Mali kolędnicy bardzo przeżywali swoje występy

Kiedy pierwsze emocje już nieco opadły, swoich występów doczekali się także najstarsi kolędnicy, czyli dzieci i młodzież w wieku powyżej 10 lat. Na sali zaczęły rozbrzmiewać piękne pastorałki i kolędy, m.in.: "Gdy śliczna Panna", "Kolęda dla nieobecnych". Zapanowała bardzo miła i świąteczna atmosfera. Gdy wszyscy uczestnicy zaprezentowali już swój świąteczny repertuar Komisja Konkursowa udała się na obrady w celu wyłonienia zwycięzców. Trzeba także podkreślić, że w tym roku po raz pierwszy została przyznana Nagroda Publiczności. Każdy z widzów przy wejściu otrzymał kartę do głosowania, na której wypowiedział się, co do swojego kandydata.


Laureaci Nagrody Głównej: uczennice Gimnazjum w Żyrzynie

Po krótkiej przerwie ogłoszono wyniki konkursu grupy wiekowej 10-13 lat: I miejsce - Szkoła Podstawowa w Skrudkach. Grupa wiekowa powyżej 14 lat: I miejsce - Gimnazjum w Żyrzynie oraz Zespół Wokalny Amatorskiego Klubu Dobrej Piosenki przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Osinach. Nagrodę główną ufundował i wręczył Starosta Powiatu Puławskiego pan Marian Żaba. Zespół z Osin otrzymał także Nagrodę Publiczności, którą wręczali: Wójt Gminy Żyrzyn pan Andrzej Bujek i pani Sekretarz Gminy Iwona Góźdź.


Zespół Wokalny Amatorskiego Klubu Dobrej Piosenki przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Osinach

Gdy na sali gimnastycznej trwał Konkurs Kolęd i Pastorałek przybyli goście mogli także podziwiać Wystawę Szopek, Ozdób Choinkowych i Stroików Świątecznych. Dzieła naszych gminnych artystów bardzo dumnie prezentowały się na szkolnym korytarzu i wzbudzały wielkie zainteresowanie oglądających.

Również w tej kategorii zostały przyznane bardzo cenne nagrody. Jury w składzie: Aleksandra Kozak, Grażyna Szlendak, Katarzyna Poświatowska, Danuta Szlendak po długiej dyskusji wyróżniło prace w następujących grupach wiekowych:

  • 4-9 lat: Rafała Marka, Łukasza Wiśniewskiego ze Szkoły Filialnej w Żerdzi,
  • 10-15 lat: Pauliny Ziarek kl. III Szkoły Podstawowej w Osinach,
  • powyżej 15 lat: nagrodę przyznano Wojciechowi Olszakowi z Żyrzyna.

Także w tym roku wykonawcom szopek i stroików nie brakowało pomysłów

Kiedy zaczęła dochodzić godzina 1800 impreza miała się już ku końcowi, jednak nikt nie wyszedł głodny. Organizatorzy zadbali, aby nie zabrakło poczęstunku także w tym roku.


Każdy z przybyłych gości mógł posilić się pysznymi sałatkami

A.G., M.S.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015