Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I-II/2005
Ostatnio dodane
19.6.2018
Galeria fotografii: V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych i Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel 2018"
19.6.2018
Galeria fotografii: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: Festyn w Osinach z okazji Dnia Dziecka
19.6.2018
Informacja o finansowaniu zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Czy zakładać grupy producenckie?

Coraz więcej osób w ostatnim czasie odwiedza Gminne Centrum Informacji, aby dowiedzieć się o zasady tworzenia grup producenckich. Cieszy nas zainteresowanie rolników, gdyż należy przyznać, że potrzeba organizowania się rolników, to w dzisiejszych realiach już konieczność, która pozwoli dostosować się do potrzeb rynku. Zrobili to już rolnicy we wszystkich rozwiniętych krajach Europy i świata, muszą to zrobić również nasi rolnicy. Dziś mamy jeszcze szansę zaistnienia na rynku. Za kilka lat, kiedy rynek wypełnią silni pośrednicy, będzie znacznie trudniej. Nie czekajmy na gorsze czasy po prostu zróbmy to!

Jak zorganizować grupę?

Podstawowym warunkiem powstania grupy jest obecność na danym obszarze - wymaganej dla danej formy prawnej - grupy rolników, produkujących na skalę towarową dany produkt lub grupy produktów pokrewnych, stawiających przed sobą te same cele i chcących wspólnie je realizować. Ważnym warunkiem jest obecność w grupie lidera - inicjatora działań akceptowanych przez innych członków grupy. Dla sprawnego przebiegu prac przygotowawczych wskazane jest wybranie 3-5 osobowej grupy liderów, której zadaniem jest głównie:

 • zaplanowanie działalności grupy pod względem organizacyjnym i finansowym, co pozwoli stwierdzić czy działalność przyniesie grupie oczekiwane korzyści,
 • wybranie z potencjalnymi członkami formy prawnej - przygotowanie projektu statutu bądź umowy spółki,
 • zorganizowanie zebrania założycielskiego.

W swoich pracach grupa liderów może korzystać z pomocy organizacji i instytucji wspierających rozwój grup producenckich. O pomoc można się zwrócić do LWODR w Końskowoli - osobą, która się zajmuje grupami producenckimi jest pani Krystyna Rysak.

Każda grupa producencka musi zarejestrować się w Rejonowym Sądzie Gospodarczym i przygotować akt założycielski. Po rejestracji i dopełnieniu wymagań skarbowych należy złożyć wniosek do wojewody o wpisanie do rejestru grup.

Najważniejsze zasady sprowadzają się do paru punktów:

 1. grupa udziałowców nie może liczyć mniej niż 5 producentów,
 2. może to być spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 3. może to być zrzeszenie (10 członków) lub stowarzyszenie (15 rolników).

Co zyskuje rolnik w grupie producenckiej.

 • wyższe ceny zbytu i inne warunki transakcji korzystniejsze od tych, jakie może wynegocjować pojedynczo,
 • możliwość obniżenia kosztów dystrybucji towarów poza lokalną siecią sprzedaży,
 • możliwość tańszego nabycia środków do produkcji oraz korzystniejszych warunków płatności i dostaw, poprzez zakupy w ilościach hurtowych,
 • możliwość operowania na rynku giełdowym, rynkach hurtowych oraz podejmowania dostaw do sieci supermarketów i hipermarketów,
 • możliwość budowania stałej sieci odbiorców oraz konfekcjonowania towarów zgodnie z ich wymogami,
 • lepsze dostosowanie produkcji do wymagań odbiorców i konsumentów,
 • oszczędność czasu przeznaczonego na zaopatrzenie i zbyt,
 • pełniejsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego oraz umiejętności i doświadczenia stowarzyszonych rolników,
 • możliwość zatrudnienia specjalisty do spraw marketingu.

Formy pomocy finansowej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła wsparcie finansowe dla grup producentów rolnych ze środków UE w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie jest przeznaczone na koszty administracyjne dla grup powstałych po 1 maja 2004 r. przez 5 kolejnych lat. W pierwszych 2 latach istnienia grupy wysokość pomocy wyniesie 5% wartości produkcji sprzedanej. W kolejnych latach będzie to odpowiednio: 4%, 3% i 2%. Maksymalna kwota wsparcia to 100 tys. euro (w pierwszym i drugim roku istnienia grupy), 80 tys. euro (w trzecim roku), 60 tys. (w czwartym roku) i 50 tys. (w piątym roku). Grupa producencka może otrzymać wsparcie raz w ciągu swej działalności, niezależnie od tego, czy źródłem tej pomocy jest budżet krajowy, czy fundusze współfinansowane przez UE. Wnioski należy składać w regionalnym oddziale ARiMR do 30 dni po upływie kolejnego 12-miesięcznego okresu prowadzenia działalności przez grupę, liczonego od dnia wydania decyzji o wpisie grupy do rejestru.

Grupy producentów uważane są przez wielu za sposób na rozwiązanie większości problemów rolników. Rozproszeni, oferujący niewielkie ilości towaru, prędzej czy później wypadną z rynku. Pojedynczy producent, bez względu na to czy ma mniejszą czy większą produkcję, w unijnej rzeczywistości nie da sobie rady ze sprzedażą. Tylko wspólna sprzedaż, podzielenie się w organizacji funkcjami, a przede wszystkim skupienie się producenta na produkcji, natomiast oddanie w ręce menadżerów spraw związanych z kontaktami handlowymi, gwarantują utrzymanie się na rynku.

T.G., A.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia