Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I-II/2005
Ostatnio dodane
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
19.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 23 lutego 2018 r.
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Klub Przedszkolaka szansą dla naszych dzieci

Edukacja przedszkolna w naszym kraju jest najsłabszym ogniwem systemu edukacji. W wielu miejscowościach nigdy nie było przedszkola, w innych zostały zamknięte. Tymczasem w Europie przywiązuje się coraz większą wagę do wspierania edukacji małych dzieci i odgrywa ono szczególną rolę w kształtowaniu zdolności dzieci do uczenia się i ma wpływ na ich psychiczny i społeczny rozwój. Wobec tego w większości krajów europejskich uczęszcza do przedszkoli od 70% do 100% dzieci w wieku przedszkolnym. Polskę od pozostałych krajów europejskich dzieli przepaść w dziedzinie wczesnej edukacji małych dzieci, gdyż tylko 33% dzieci w wieku 3 - 5 lat chodzi do przedszkola. W Polsce przepaść dzieli też dzieci z dużych ośrodków miejskich i ich rówieśników ze wsi, bo tylko 14% z nich może korzystać z jedynej czasami szansy spotkania się z rówieśnikami, namalowania obrazka, usłyszenia bajki, wycinania i klejenia czy dotknięcia książki.


Pani Mariola Beczek - przedszkolanka z Kośmina prowadząca teatrzyk

Do 2003 roku tak było również w naszej Gminie. Tylko od 10% do 14% małych mieszkańców Gminy, uczęszczało do Gminnego Przedszkola w Żyrzynie. Dzięki pilotażowemu programowi edukacji przedszkolnej dla wsi pt. "Gdzie Nie Ma Przedszkoli", prowadzonemu przez Fundację im. Jana Amosa Komeńskiego z Warszawy, Gmina Żyrzyn przystąpiła do programu tworzenia ośrodków przedszkolnych w naszych wioskach. Nasz program przybrał nazwę "Przedszkole w Każdej Wsi" i dzięki poparciu go przez Radę Gminy Żyrzyn (wszystkich radnych!) uzyskał podstawowe możliwości finansowe. W przygotowaniu otwarcia pierwszych 4 ośrodków przedszkolnych uczestniczyła również Fundacja i Puławski Urząd Pracy, współfinansując szkolenia dla nauczycielek. I tak w trakcie szkoleń i testów predyspozycji do pracy z dziećmi wyłoniono sześć wychowawczyń, które miały założyć i prowadzić ośrodki przedszkolne w naszej Gminie.


Przedszkolanka pani Magdalena Polak i dzieci z Bałtowa

Pierwsze cztery ośrodki powstały w Bałtowie (prowadząca: pani Magdalena Polak), w Osinach (prowadząca: najpierw pani Edyta Łakomy a obecnie pani Magdalena Guz), w Kośminie (prowadząca: pani Mariola Beczek) i w Żerdzi (prowadząca: pani Urszula Popławska). Szybko dzięki rodzicom i nauczycielkom ośrodki nazwano Klubami Przedszkolaka. W następnym, 2004 roku, powstał Klub Przedszkolaka w Skrudkach założony i prowadzony przez panią Dorotę Bernat. Zainteresowanie przedszkolami w Parafiance, Wilczance i w Skrudkach było tak duże, że ilość chętnych pozwoliła tam na utworzenie, aż dwóch grup przedszkolnych. Dzięki temu już ponad 47% dzieci w wieku 3 - 5 lat w naszej Gminie zostało objęte edukacją przedszkolną.

Z rozmów z rodzicami wynika, że Kluby Przedszkolaka cieszą się dużym powodzeniem zarówno ich, rodziców jak i ich dzieci. Należy postawić pytanie o to, co decyduje o tym powodzeniu? Dlaczego Kluby są tak atrakcyjne dla dzieci tam uczęszczających?


Pełna poświęceń w imię dobrej zabawy - pani Urszula Popławska przedszkolanka z Żerdzi

Zajęcia w Klubach prowadzą nauczycielki przy pomocy asystentów rodziców, którzy dyżurując raz w tygodniu mają okazję nie tylko pomagać, ale również obserwować postępy rozwojowe własnych dzieci. Programem Klubów Przedszkolaka objęte są dzieci, które ukończyły 3 lata oraz cztero i pięciolatki, tworząc grupy wielowiekowe, których wielkość nie może przekroczyć 14 dzieci. Zajęcia w Klubach odbywają się zgodnie z życzeniem rodziców 4 razy w tygodniu po 4 godziny lub 5 razy w tygodniu po 3 godziny i dlatego przedszkola takie nie potrzebują kuchni do robienia posiłków oraz nie ma w nich "leżakowania". Realizowany jest w nich tylko program edukacji przedszkolnej i dlatego jest to tanie dla rodziców, gdyż wpłacają tylko miesięczną składkę (ok. 15-20 zł), wydatkowaną na potrzeby dzieci w Klubie.

Rodzice również dbają o estetykę i warunki pobytu dzieci w Klubach, pomagając w różnych pracach gospodarczych i remontowych, co niezwykle wzbogaca ich wystrój. Mają też możliwość podejmowania różnych inicjatyw na rzecz dzieci oraz spotykania się ze sobą.


Pani Magdalena Guz z Klubu Przedszkolaka w Osinach z pomocą dyżurującego rodzica

Klub Przedszkolaka to przede wszystkim miejsce edukacji przedszkolnej dzieci. Samo słowo "edukacja" brzmi bardzo poważnie, to jednak dzieci uczą się i rozwijają przez zabawę. Badania sukcesów szkolnych dzieci i młodzieży udowadniają, że uczestniczenie w zajęciach przedszkolnych dzieci w wieku 3 - 5 lat ma znaczący wpływ na ich lepsze wyniki w uczeniu się i osiąganiu różnych innych sukcesów.

W Klubach Przedszkolaka dzieci znajdują zabawy ruchowe, możliwości tworzenia z pudełek i papieru różnych zabawek, śpiewania piosenek, mówienia wierszyków, słuchania czytanych bajek. Dzięki dofinansowaniu Gminy, Kluby Przedszkolaka zostały wyposażone w nowoczesne zabawki uczące, które jeszcze bardziej uatrakcyjniły zajęcia dzieci. Mogą tam budować, układać i konstruować. Dziecko ma tam prawo do uczestniczenia we wspólnych zabawach, ale też ma prawo do zajęcia się własną zabawką, odejścia do "swojego kącika" i porzucenia całej grupy.


Taniec i śpiew z prowadzeniem pani Doroty Bernat przedszkolanki ze Skrudek

Dzieci w Klubach czują się bezpiecznie, szczególnie w pierwszym okresie ich przyjścia do przedszkola, kiedy rodzice czy inni ich bliscy opiekunowie mają prawo być tak długo, aż dziecko poczuje się w grupie pewnie i samo zrezygnuje z opieki mamy czy taty.

Kluby Przedszkolaka w czerwcu ubiegłego roku zorganizowały festyn rodzinny w Kośminie, a w okresie tegorocznych ferii zimowych spotkania zabawowe wszystkich Klubów w swoich siedzibach. W tych formach pracy dzieci mają okazję do spotkania większej ilości swoich rówieśników oraz zabaw w dużych grupach dzieci.


Ćwiczenia ruchowe na tle prac plastycznych przedszkolaków w Żerdzi

Zapraszamy wszystkich rodziców małych dzieci do przyprowadzania ich do Klubów i uczestniczenia w propozycjach, jakie one dają dzieciom. Sami zobaczycie ogromne zmiany na korzyść u swoich dzieci w trakcie ich uczęszczania do przedszkola. Spytajcie o to rodziców, którzy już uczestniczą w programie edukacji przedszkolnej. Na pewno wam odpowiedzą.

L.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015