Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I-II/2005
Ostatnio dodane
19.6.2018
Galeria fotografii: V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych i Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel 2018"
19.6.2018
Galeria fotografii: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: Festyn w Osinach z okazji Dnia Dziecka
19.6.2018
Informacja o finansowaniu zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Klub Przedszkolaka szansą dla naszych dzieci

Edukacja przedszkolna w naszym kraju jest najsłabszym ogniwem systemu edukacji. W wielu miejscowościach nigdy nie było przedszkola, w innych zostały zamknięte. Tymczasem w Europie przywiązuje się coraz większą wagę do wspierania edukacji małych dzieci i odgrywa ono szczególną rolę w kształtowaniu zdolności dzieci do uczenia się i ma wpływ na ich psychiczny i społeczny rozwój. Wobec tego w większości krajów europejskich uczęszcza do przedszkoli od 70% do 100% dzieci w wieku przedszkolnym. Polskę od pozostałych krajów europejskich dzieli przepaść w dziedzinie wczesnej edukacji małych dzieci, gdyż tylko 33% dzieci w wieku 3 - 5 lat chodzi do przedszkola. W Polsce przepaść dzieli też dzieci z dużych ośrodków miejskich i ich rówieśników ze wsi, bo tylko 14% z nich może korzystać z jedynej czasami szansy spotkania się z rówieśnikami, namalowania obrazka, usłyszenia bajki, wycinania i klejenia czy dotknięcia książki.


Pani Mariola Beczek - przedszkolanka z Kośmina prowadząca teatrzyk

Do 2003 roku tak było również w naszej Gminie. Tylko od 10% do 14% małych mieszkańców Gminy, uczęszczało do Gminnego Przedszkola w Żyrzynie. Dzięki pilotażowemu programowi edukacji przedszkolnej dla wsi pt. "Gdzie Nie Ma Przedszkoli", prowadzonemu przez Fundację im. Jana Amosa Komeńskiego z Warszawy, Gmina Żyrzyn przystąpiła do programu tworzenia ośrodków przedszkolnych w naszych wioskach. Nasz program przybrał nazwę "Przedszkole w Każdej Wsi" i dzięki poparciu go przez Radę Gminy Żyrzyn (wszystkich radnych!) uzyskał podstawowe możliwości finansowe. W przygotowaniu otwarcia pierwszych 4 ośrodków przedszkolnych uczestniczyła również Fundacja i Puławski Urząd Pracy, współfinansując szkolenia dla nauczycielek. I tak w trakcie szkoleń i testów predyspozycji do pracy z dziećmi wyłoniono sześć wychowawczyń, które miały założyć i prowadzić ośrodki przedszkolne w naszej Gminie.


Przedszkolanka pani Magdalena Polak i dzieci z Bałtowa

Pierwsze cztery ośrodki powstały w Bałtowie (prowadząca: pani Magdalena Polak), w Osinach (prowadząca: najpierw pani Edyta Łakomy a obecnie pani Magdalena Guz), w Kośminie (prowadząca: pani Mariola Beczek) i w Żerdzi (prowadząca: pani Urszula Popławska). Szybko dzięki rodzicom i nauczycielkom ośrodki nazwano Klubami Przedszkolaka. W następnym, 2004 roku, powstał Klub Przedszkolaka w Skrudkach założony i prowadzony przez panią Dorotę Bernat. Zainteresowanie przedszkolami w Parafiance, Wilczance i w Skrudkach było tak duże, że ilość chętnych pozwoliła tam na utworzenie, aż dwóch grup przedszkolnych. Dzięki temu już ponad 47% dzieci w wieku 3 - 5 lat w naszej Gminie zostało objęte edukacją przedszkolną.

Z rozmów z rodzicami wynika, że Kluby Przedszkolaka cieszą się dużym powodzeniem zarówno ich, rodziców jak i ich dzieci. Należy postawić pytanie o to, co decyduje o tym powodzeniu? Dlaczego Kluby są tak atrakcyjne dla dzieci tam uczęszczających?


Pełna poświęceń w imię dobrej zabawy - pani Urszula Popławska przedszkolanka z Żerdzi

Zajęcia w Klubach prowadzą nauczycielki przy pomocy asystentów rodziców, którzy dyżurując raz w tygodniu mają okazję nie tylko pomagać, ale również obserwować postępy rozwojowe własnych dzieci. Programem Klubów Przedszkolaka objęte są dzieci, które ukończyły 3 lata oraz cztero i pięciolatki, tworząc grupy wielowiekowe, których wielkość nie może przekroczyć 14 dzieci. Zajęcia w Klubach odbywają się zgodnie z życzeniem rodziców 4 razy w tygodniu po 4 godziny lub 5 razy w tygodniu po 3 godziny i dlatego przedszkola takie nie potrzebują kuchni do robienia posiłków oraz nie ma w nich "leżakowania". Realizowany jest w nich tylko program edukacji przedszkolnej i dlatego jest to tanie dla rodziców, gdyż wpłacają tylko miesięczną składkę (ok. 15-20 zł), wydatkowaną na potrzeby dzieci w Klubie.

Rodzice również dbają o estetykę i warunki pobytu dzieci w Klubach, pomagając w różnych pracach gospodarczych i remontowych, co niezwykle wzbogaca ich wystrój. Mają też możliwość podejmowania różnych inicjatyw na rzecz dzieci oraz spotykania się ze sobą.


Pani Magdalena Guz z Klubu Przedszkolaka w Osinach z pomocą dyżurującego rodzica

Klub Przedszkolaka to przede wszystkim miejsce edukacji przedszkolnej dzieci. Samo słowo "edukacja" brzmi bardzo poważnie, to jednak dzieci uczą się i rozwijają przez zabawę. Badania sukcesów szkolnych dzieci i młodzieży udowadniają, że uczestniczenie w zajęciach przedszkolnych dzieci w wieku 3 - 5 lat ma znaczący wpływ na ich lepsze wyniki w uczeniu się i osiąganiu różnych innych sukcesów.

W Klubach Przedszkolaka dzieci znajdują zabawy ruchowe, możliwości tworzenia z pudełek i papieru różnych zabawek, śpiewania piosenek, mówienia wierszyków, słuchania czytanych bajek. Dzięki dofinansowaniu Gminy, Kluby Przedszkolaka zostały wyposażone w nowoczesne zabawki uczące, które jeszcze bardziej uatrakcyjniły zajęcia dzieci. Mogą tam budować, układać i konstruować. Dziecko ma tam prawo do uczestniczenia we wspólnych zabawach, ale też ma prawo do zajęcia się własną zabawką, odejścia do "swojego kącika" i porzucenia całej grupy.


Taniec i śpiew z prowadzeniem pani Doroty Bernat przedszkolanki ze Skrudek

Dzieci w Klubach czują się bezpiecznie, szczególnie w pierwszym okresie ich przyjścia do przedszkola, kiedy rodzice czy inni ich bliscy opiekunowie mają prawo być tak długo, aż dziecko poczuje się w grupie pewnie i samo zrezygnuje z opieki mamy czy taty.

Kluby Przedszkolaka w czerwcu ubiegłego roku zorganizowały festyn rodzinny w Kośminie, a w okresie tegorocznych ferii zimowych spotkania zabawowe wszystkich Klubów w swoich siedzibach. W tych formach pracy dzieci mają okazję do spotkania większej ilości swoich rówieśników oraz zabaw w dużych grupach dzieci.


Ćwiczenia ruchowe na tle prac plastycznych przedszkolaków w Żerdzi

Zapraszamy wszystkich rodziców małych dzieci do przyprowadzania ich do Klubów i uczestniczenia w propozycjach, jakie one dają dzieciom. Sami zobaczycie ogromne zmiany na korzyść u swoich dzieci w trakcie ich uczęszczania do przedszkola. Spytajcie o to rodziców, którzy już uczestniczą w programie edukacji przedszkolnej. Na pewno wam odpowiedzą.

L.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia