Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I-II/2005
Ostatnio dodane
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Starostwie Powiatowym w Puławach
14.6.2018
Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel'2018"
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
11.6.2018
Zaproszenie na V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Żyrzyn 2018
11.6.2018
Zaproszenie na otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Historia wsi Osiny

Miejscowość Osiny leży nieopodal Woli Osińskiej, Sielc i Wronowa. Powstanie jej datuje się podobnie jak z większością wsi z terenu Gminy na drugą połowę XIV wieku.

W XV wieku wieś należała do parafii Końskowola, a właścicielami była rodzina Końskich herbu Rawa. Następni właściciele to rodzina Tęczyńskich, po której dobra przechodzą w ręce książąt Zbarskich. Sam Książę Krzysztof Zbarski miał stanowisko koniuszego koronnego i do śmierci rezydował w Osinach. Rodzina Opalińskich odkupiła włości od Tęczyńskich, które przechodzą w posag córce Zofii Opalińskiej. Ta wyszła za mąż za marszałka wielkiego koronnego Stanisława Lubomirskiego. Osiny stały się własnością Lubomirskich, które tradycyjnie przeszły na córkę Elżbietę i jej męża. Z kolei dobra oddano córce Zofii wcześnie owdowiałej po Stanisławie Denhoffie. Właścicielka powtórnie wychodzi za mąż w 1731 roku za księcia Augusta Aleksandra Czartoryskiego. Od 1782 r. Osiny pozostają w posiadaniu Adama Czartoryskiego i jego małżonki Izabeli.

Upadek Powstania Listopadowego oraz represje za udział rodziny Czartoryskich przyczyniły się do konfiskaty dóbr i w 1835 roku majątek przechodzi na własność rządu. W 1867 przyszło uwłaszczenie a Osiny weszły w skład gminy Żyrzyn. Od tego czasu wieś dynamicznie rozwija się ekonomicznie, oświatowo i politycznie, stając się tak silnym ośrodkiem jak Nałęczów.

Wacław Kryszewski dzierżawca rządowy majątku był pierwszym prekursorem nowoczesnych rozwiązań w technologii produkcji rolnej i innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych na naszych terenach. W 1898 założył spółkę rolniczo-handlową "Ogniwo".


Figura i fragment Remizy Strażackiej w centrum Osin

W 1904 powstaje ruch polityczny chłopów Lubelszczyzny - Koło Polskiego Związku Ludowego, zagorzały przeciwnik caratu, a także Towarzystwo Szerzenia Oświaty "Światło". Dwa lata później swoją działalność zaczyna Szkoła Powszechna.

W okresie międzywojennym prężnie działa Koło Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospolitej Polskiej "Wici", której przywódcą duchowym był Jan Pasiak. "Ucz się, abyś nie był wołem roboczym, ale świadomym twórcą nowego życia" - to ponadczasowa deklaracja młodego pokolenia członków koła, odczuwających głód wiedzy. Niedostępność wszystkich klas szkoły powszechnej, stała się impulsem do samokształcenia. Prowadzono literackie spotkania dyskusyjne, które apogeum osiągnęły w 1938 roku na tak zwanym "Poranku Literackim" w Żyrzynie nad stawem. W spotkaniu udział wzięło ponad 5 tysięcy młodzieży z pobliskich powiatów. Wiersze recytował sam Stanisław Młodożeniec.


Nowa i nowoczesna szkoła w Osinach

Okupacja niemiecka przyczyniła się do powstania dwóch zbrojnych organizacji niepodległościowych: Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej. Do ich zadań należało głównie: kolportaż prasy konspiracyjnej, strzeżenie moralności i porządku, ukrywanie zbiegów rosyjskich z obozu w Dęblinie, rozbrajanie wojsk nieprzyjacielskich, dywersja. Największe osiągnięcia to akcja zniszczenia list kontyngentowych młodzieży kierowanej na roboty do Niemiec oraz wysadzenie pod Gołębiem pociągu i wagonów pełnych amunicji co upamiętniono pomnikiem na stacji kolejowej w Gołębiu.


Kościół w Osinach

Trudne czasy dla Osin nastały również po wojnie. Wraz z wiosną w kwietniu 1953 roku wybuchł pożar, zamieniając w zgliszcza większą część wsi. Osiny podniosły się i jako jedna z najludniejszych Wsi w Gminie doczekała się własnej parafii. Data 18 marca 1992 r. stał się dniem powołania parafii p.w. Matki Boskiej Królowej Polski.

R.E.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia