Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr I-II/2005
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Historia wsi Osiny

Miejscowość Osiny leży nieopodal Woli Osińskiej, Sielc i Wronowa. Powstanie jej datuje się podobnie jak z większością wsi z terenu Gminy na drugą połowę XIV wieku.

W XV wieku wieś należała do parafii Końskowola, a właścicielami była rodzina Końskich herbu Rawa. Następni właściciele to rodzina Tęczyńskich, po której dobra przechodzą w ręce książąt Zbarskich. Sam Książę Krzysztof Zbarski miał stanowisko koniuszego koronnego i do śmierci rezydował w Osinach. Rodzina Opalińskich odkupiła włości od Tęczyńskich, które przechodzą w posag córce Zofii Opalińskiej. Ta wyszła za mąż za marszałka wielkiego koronnego Stanisława Lubomirskiego. Osiny stały się własnością Lubomirskich, które tradycyjnie przeszły na córkę Elżbietę i jej męża. Z kolei dobra oddano córce Zofii wcześnie owdowiałej po Stanisławie Denhoffie. Właścicielka powtórnie wychodzi za mąż w 1731 roku za księcia Augusta Aleksandra Czartoryskiego. Od 1782 r. Osiny pozostają w posiadaniu Adama Czartoryskiego i jego małżonki Izabeli.

Upadek Powstania Listopadowego oraz represje za udział rodziny Czartoryskich przyczyniły się do konfiskaty dóbr i w 1835 roku majątek przechodzi na własność rządu. W 1867 przyszło uwłaszczenie a Osiny weszły w skład gminy Żyrzyn. Od tego czasu wieś dynamicznie rozwija się ekonomicznie, oświatowo i politycznie, stając się tak silnym ośrodkiem jak Nałęczów.

Wacław Kryszewski dzierżawca rządowy majątku był pierwszym prekursorem nowoczesnych rozwiązań w technologii produkcji rolnej i innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych na naszych terenach. W 1898 założył spółkę rolniczo-handlową "Ogniwo".


Figura i fragment Remizy Strażackiej w centrum Osin

W 1904 powstaje ruch polityczny chłopów Lubelszczyzny - Koło Polskiego Związku Ludowego, zagorzały przeciwnik caratu, a także Towarzystwo Szerzenia Oświaty "Światło". Dwa lata później swoją działalność zaczyna Szkoła Powszechna.

W okresie międzywojennym prężnie działa Koło Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospolitej Polskiej "Wici", której przywódcą duchowym był Jan Pasiak. "Ucz się, abyś nie był wołem roboczym, ale świadomym twórcą nowego życia" - to ponadczasowa deklaracja młodego pokolenia członków koła, odczuwających głód wiedzy. Niedostępność wszystkich klas szkoły powszechnej, stała się impulsem do samokształcenia. Prowadzono literackie spotkania dyskusyjne, które apogeum osiągnęły w 1938 roku na tak zwanym "Poranku Literackim" w Żyrzynie nad stawem. W spotkaniu udział wzięło ponad 5 tysięcy młodzieży z pobliskich powiatów. Wiersze recytował sam Stanisław Młodożeniec.


Nowa i nowoczesna szkoła w Osinach

Okupacja niemiecka przyczyniła się do powstania dwóch zbrojnych organizacji niepodległościowych: Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej. Do ich zadań należało głównie: kolportaż prasy konspiracyjnej, strzeżenie moralności i porządku, ukrywanie zbiegów rosyjskich z obozu w Dęblinie, rozbrajanie wojsk nieprzyjacielskich, dywersja. Największe osiągnięcia to akcja zniszczenia list kontyngentowych młodzieży kierowanej na roboty do Niemiec oraz wysadzenie pod Gołębiem pociągu i wagonów pełnych amunicji co upamiętniono pomnikiem na stacji kolejowej w Gołębiu.


Kościół w Osinach

Trudne czasy dla Osin nastały również po wojnie. Wraz z wiosną w kwietniu 1953 roku wybuchł pożar, zamieniając w zgliszcza większą część wsi. Osiny podniosły się i jako jedna z najludniejszych Wsi w Gminie doczekała się własnej parafii. Data 18 marca 1992 r. stał się dniem powołania parafii p.w. Matki Boskiej Królowej Polski.

R.E.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015