Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2004
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Dlaczego rozwój małych dzieci?

Zaczęło się od programu "Gdy nie ma przedszkola", realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Programu, do którego w Polsce przystąpiło 13 gmin wiejskich, wśród których w 2003 r. znalazła się i Gmina Żyrzyn. Projekt miał na celu pomóc gminom w stworzeniu nowych form edukacji dzieci w wieku 3-5 lat na wsi, gdzie nie ma przedszkoli. W Gminie Żyrzyn powstały "Kluby Przedszkolaka" w miejscowościach: Osiny, Żerdź, Skrudki, Bałtów, Kośmin. Dzięki czemu małe dzieci mogą uczestniczyć 3-4 razy w tygodniu przez kilka godzin w zajęciach przedszkolnych. Kluby Przedszkolaka to nie wszystko - szczególnie ze względu na to, iż nie udało się utworzyć ich we wszystkich wioskach Gminy Żyrzyn. Potrzebne są nowe pomysły i rozwiązania. Dlatego wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom w Gminie Żyrzyn zrodziła się inicjatywa zaangażowania, ludzi aktywnie działających w społeczności lokalnej - liderów, którym nie jest obojętny rozwój dzieci.

W związku z tym z ramienia Wójta Gminy Żyrzyn i Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego zorganizowano 27 listopada 2004 r. seminarium dotyczące "Lokalnego Partnerstwa Na Rzecz Dzieci". Celem spotkania było wsparcie lokalnych liderów i zbudowanie więzi, które w przyszłości pozwolą działać zespołowo. Seminarium poprowadzili doświadczeni trenerzy: pani Joanna Hoffman - współpracująca z Fundacją Rozwoju Dzieci i pani Zofia Ptasznik - koordynator Klubów Przedszkolaka. Prowadzące wyjaśniły, jak ważne znaczenie ma inwestowanie w rozwój małych dzieci i zapewnienie równego startu życiowego wszystkim dzieciom w wieku do lat 10. Podczas spotkania uczestnicy przedyskutowali zrealizowane dotychczas w gminie projekty na rzecz dzieci, a następnie w grupach analizowali nowe propozycje. Część z propozycji dotyczyła np. zakładania placów zabaw i świetlic na wsiach, akcji letniego i zimowego wypoczynku, czytania dzieciom w bibliotekach, czy zakładania ścieżek rowerowych.

S.B.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015