Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2004
Ostatnio dodane
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Dlaczego rozwój małych dzieci?

Zaczęło się od programu "Gdy nie ma przedszkola", realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Programu, do którego w Polsce przystąpiło 13 gmin wiejskich, wśród których w 2003 r. znalazła się i Gmina Żyrzyn. Projekt miał na celu pomóc gminom w stworzeniu nowych form edukacji dzieci w wieku 3-5 lat na wsi, gdzie nie ma przedszkoli. W Gminie Żyrzyn powstały "Kluby Przedszkolaka" w miejscowościach: Osiny, Żerdź, Skrudki, Bałtów, Kośmin. Dzięki czemu małe dzieci mogą uczestniczyć 3-4 razy w tygodniu przez kilka godzin w zajęciach przedszkolnych. Kluby Przedszkolaka to nie wszystko - szczególnie ze względu na to, iż nie udało się utworzyć ich we wszystkich wioskach Gminy Żyrzyn. Potrzebne są nowe pomysły i rozwiązania. Dlatego wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom w Gminie Żyrzyn zrodziła się inicjatywa zaangażowania, ludzi aktywnie działających w społeczności lokalnej - liderów, którym nie jest obojętny rozwój dzieci.

W związku z tym z ramienia Wójta Gminy Żyrzyn i Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego zorganizowano 27 listopada 2004 r. seminarium dotyczące "Lokalnego Partnerstwa Na Rzecz Dzieci". Celem spotkania było wsparcie lokalnych liderów i zbudowanie więzi, które w przyszłości pozwolą działać zespołowo. Seminarium poprowadzili doświadczeni trenerzy: pani Joanna Hoffman - współpracująca z Fundacją Rozwoju Dzieci i pani Zofia Ptasznik - koordynator Klubów Przedszkolaka. Prowadzące wyjaśniły, jak ważne znaczenie ma inwestowanie w rozwój małych dzieci i zapewnienie równego startu życiowego wszystkim dzieciom w wieku do lat 10. Podczas spotkania uczestnicy przedyskutowali zrealizowane dotychczas w gminie projekty na rzecz dzieci, a następnie w grupach analizowali nowe propozycje. Część z propozycji dotyczyła np. zakładania placów zabaw i świetlic na wsiach, akcji letniego i zimowego wypoczynku, czytania dzieciom w bibliotekach, czy zakładania ścieżek rowerowych.

S.B.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015