Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2004
Ostatnio dodane
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Starostwie Powiatowym w Puławach
14.6.2018
Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel'2018"
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
11.6.2018
Zaproszenie na V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Żyrzyn 2018
11.6.2018
Zaproszenie na otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Dlaczego rozwój małych dzieci?

Zaczęło się od programu "Gdy nie ma przedszkola", realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Programu, do którego w Polsce przystąpiło 13 gmin wiejskich, wśród których w 2003 r. znalazła się i Gmina Żyrzyn. Projekt miał na celu pomóc gminom w stworzeniu nowych form edukacji dzieci w wieku 3-5 lat na wsi, gdzie nie ma przedszkoli. W Gminie Żyrzyn powstały "Kluby Przedszkolaka" w miejscowościach: Osiny, Żerdź, Skrudki, Bałtów, Kośmin. Dzięki czemu małe dzieci mogą uczestniczyć 3-4 razy w tygodniu przez kilka godzin w zajęciach przedszkolnych. Kluby Przedszkolaka to nie wszystko - szczególnie ze względu na to, iż nie udało się utworzyć ich we wszystkich wioskach Gminy Żyrzyn. Potrzebne są nowe pomysły i rozwiązania. Dlatego wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom w Gminie Żyrzyn zrodziła się inicjatywa zaangażowania, ludzi aktywnie działających w społeczności lokalnej - liderów, którym nie jest obojętny rozwój dzieci.

W związku z tym z ramienia Wójta Gminy Żyrzyn i Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego zorganizowano 27 listopada 2004 r. seminarium dotyczące "Lokalnego Partnerstwa Na Rzecz Dzieci". Celem spotkania było wsparcie lokalnych liderów i zbudowanie więzi, które w przyszłości pozwolą działać zespołowo. Seminarium poprowadzili doświadczeni trenerzy: pani Joanna Hoffman - współpracująca z Fundacją Rozwoju Dzieci i pani Zofia Ptasznik - koordynator Klubów Przedszkolaka. Prowadzące wyjaśniły, jak ważne znaczenie ma inwestowanie w rozwój małych dzieci i zapewnienie równego startu życiowego wszystkim dzieciom w wieku do lat 10. Podczas spotkania uczestnicy przedyskutowali zrealizowane dotychczas w gminie projekty na rzecz dzieci, a następnie w grupach analizowali nowe propozycje. Część z propozycji dotyczyła np. zakładania placów zabaw i świetlic na wsiach, akcji letniego i zimowego wypoczynku, czytania dzieciom w bibliotekach, czy zakładania ścieżek rowerowych.

S.B.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia