Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2004
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Twórczość ludowa i folklorystyczna naszej wsi - Kotlińskie Perełki

O tym, że kultura ludowa w Gminie Żyrzyn jest wciąż żywa, mogliśmy się przekonać obserwując prezentacje twórców ludowych i zespołów śpiewaczych na tegorocznych dożynkach gminnych. Ponad czterdzieści osób z terenu naszej gminy należy do Klubu Twórców Ludowych, kilkanaście osób jest członkami ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Aktywna działalność naszych, gminnych twórców przejawiała się w uczestnictwie w imprezach folklorystycznych, lokalnych, ogólnopolskich takich jak: konkursy, "Cepeliady" w Warszawie, Krakowie czy Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.

Zaczynając cykl artykułów o twórczości ludowej i folklorystycznej naszej wsi, nie zaprzeczając, iż kierujemy się patriotyzmem lokalnym, przybliżamy i przedstawiamy Zespół Śpiewaczy Kotlinianki z Kotlin, cichej wioski pięknie położonej przy żyrzyńskim lesie.

Zespół Kotlinianki jest esencją tego, co w życiu i folklorze jest prawdziwe i najpiękniejsze. W skład grupy wchodzi 16 pań o głosach ciepłych, zgranych, jakby śpiewała jedna osoba. Zespół istnieje od 1988 roku, a powstał jako kontynuacja istniejącego już od lat sześćdziesiątych Koła Gospodyń Wiejskich, zdopingowany przez własne środowisko w celu uświetnienia otwarcia Remizy Strażackiej. Przewodniczącą KGW była wówczas pani Janina Próchniak. "Zaśpiewaliśmy kilka starych pieśni, które spodobały się nie tylko nam, ale i publiczności. Przypadkowo na otwarciu remizy znalazła się pani Janina Zyga, instruktor z Wojewódzkiego Domu Kultury, której też się spodobało nasze śpiewanie i tak to się zaczęło" - mówią panie z zespołu.


Zespół śpiewaczy Kotlinianki

Pomoc merytoryczna i porady od instruktorów WDK zaowocowały wieloma godzinami spotkań, wspólnej pracy nad repertuarem wyszukanym przez śpiewaczki, dziesiątkami wyśpiewanych pieśni, wśród których trafiały się prawdziwe perełki z autentycznego folkloru. Praca przynosiła owoce. Oryginalnością wykonania doborem melodii zachwycają słuchaczy, komisje festiwalowe i konkursowe.


Kotlinianki urzekły swoim śpiewem generała Batalionów Chłopskich Franciszka Kamińskiego

Dwa lata od powstania zespołu w 1990 roku panie odnoszą swój pierwszy wielki sukces - podczas Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie zostają wyróżnione i zaproszone do udziału w XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu. Jury festiwalowe za wykonanie pieśni: "Żytko moje żytko", Śmigus dyngus", "Po majowej rosie" przyznaje Kotliniankom III nagrodę.


Pierwszy występ w Kazimierzu

"Pieśń, choćby najpiękniejsza, aby ożyć, musi być zaśpiewana równo, zgodnie, z przekonaniem o jej wartości i ważności. Wymaga to wiele ćwiczeń, czasu "urwanego" z domowych obowiązków, pracy w polu, a poświęconego na próby, spotkania i wyjazdy" - powtarzała swoim podopiecznym pani Janina Biegalska wierny opiekun i doradca zespołu.

Panie lubią folklor, kolorowe lubelskie stroje, które uszyły i utkały sobie same, piosenki i pieśni lubelskiej wsi i wszystko co jest związane z kulturą ludową. Chętnie przychodziły na próby, mimo zmęczenia codzienną pracą w gospodarstwie, bo jak mówią: "przez te wszystkie lata bywało różnie, ale gdy są razem jest wesoło gwarno i ludowo".

Okazji do koncertów nigdy nie brakowało i nie brakuje - zapraszane uświetniały i uświetniają uroczystości gminne, powiatowe, biorą udział w przeglądach regionalnych i wojewódzkich.

Śpiewaczki z Kotlin dopracowały się bardzo różnego repertuaru pieśni weselnych, pogrzebowych, rekruckich, sierocych, ballad miłosnych i o tematyce historycznej. Zespół działa na trzech płaszczyznach artystycznych: śpiew rodzimych pieśni ludowych, występy kabaretowe oparte na własnych tekstach oraz twórczość teatralna związana z prezentacją zwyczajów i obrzędów naszego regionu. Wspaniałym dorobkiem artystycznym zespołu jest ocalenie i utrwalenie wielu kolęd, pastorałek ludowych, pieśni i piosenek, przyśpiewek weselnych z terenu naszej gminy. Z ambicjami popartymi pracą i takim repertuarem wiązały się wyróżnienia, nagrody, dyplomy uznania za pracę w kultywowaniu tradycji ludowych regionu, którymi doceniano zespół wielokrotnie.


Dworek modrzewiowy z Żyrzyna znajdujący się w Muzeum Wsi Lubelskiej gościł często zespół z Kotlin

Nie sposób wyliczyć wszystkich nagród i wyróżnień, ale należy wymienić chociaż te najważniejsze:

  • udział w IV Krajowym Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Kielcach w 1993 r.,
  • udział w Ogólnoplskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w 1990 r. (III nagroda),
  • w 1994 r. i 1996 r. - występy uświetniające Festiwal,
  • w 1997 roku - II nagroda w konkursie za pieśni "W scyrym polu na podolu", "Jedzie Janek na łowy", "Sześćdziesiąty trzeci roczek",
  • udział w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Wsi w 1995 r. (I nagroda),
  • w 1996 roku zespół otrzymał nagrodę pieniężną za kultywowanie kultury ludowej od Ministra Kultury i Sztuki,
  • w 1993 roku wyróżniony za wystawienie na Wojewódzkiej Scenie Amatora w Nałęczowie za widowisko "Oczepiny", a w 1997 r. za widowisko "Zimowe wieczory",
  • w 2004 r. - występ na Regionalnym Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie.

Wojewódzkie Dożynki w Krzywdzie. Wieniec wykonany przez członkinie zespołu zajął I miejsce w konkursie

Wszystkie dyplomy, wyróżnienia i dowody uznania panie skrzętnie przechowują w swojej kronice zespołu, którą prowadzą od początku istnienia zespołu i dbają o te pamiątki jak o coś najważniejszego i najcenniejszego. A oto osoby, które tworzą zespół: Janina Kręgiel - była wieloletnia kierowniczka zespołu, Władysława Marek - kierowniczka, Henryka Próchniak, Henryka Gruda, Stanisława Nowacka, Maria Maciak, Kazimiera Wawer, Janina Chabros, Zofia Skrzypiec, Zofia Szaruga, Maria Stachyra, Regina Staniak, Danuta Olszak. Artystki swoją wiedzę, miłość do śpiewu i tradycji ludowych chętnie przekazują kolejnym pokoleniom. W tym roku zespół zasiliły 4 młode panie: Anna Nowacka, Jadwiga Janusz, Halina Sławek oraz Barbara Kobus.

Wszystkim paniom dziękujemy za pracę związaną z kultywowaniem tradycji naszych ojców, za rozwój i propagowanie kultury ludowej naszej gminy i regionu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz wydania od dawna pisanej książki o historii zespołu.

T.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015