Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2004
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Historia wsi. Kościół w Żyrzynie

Jednym z pierwszych "domów bożych" w Żyrzynie była mała, drewniana kapliczka. Wybudowana została w 1612 roku dla potrzeb zakonu jezuitów trzymających misję w majątku, należącego wówczas do zamożnej rodziny Męcińskich.

Drugą budowlą pełniąca funkcję małej świątyni był kościółek wybudowany z własnych dóbr ks. Wojciecha Reynińskiego - proboszcza gołębskiego. Była to kaplica z drzewa kostkowego wybudowana w 1675 roku. Od niego to zaczęła się idea odrębnej parafii Żyrzyn, w której na stałe rezydować miał ksiądz czyniący posługi względem ludu.

Pamiętajmy, że Żyrzyn, jak większość wiosek, podlegał parafii w Gołębiu. Zważywszy na to, że drogi były nieprzejezdne w większości roku a pobliscy proboszcze nie kwapili się przemierzać bagnistych i piaszczystych terenów, podczas gdy nie brakowało im zajęcia we własnych siedzibach.

W owym czasie jeden z jezuitów pisał o Żyrzynie tymi słowy: "(...) Okolica lesista i bagnista, bardzo niezdrowa.(...) Dwie drogi są tylko dobre.(...) Ludność żyrzyńska pozbawiona dobrej opieki duszpasterskiej.(...) Do kościoła parafialnego w Woli Końskiej jest droga trudna i daleka.(...) Nie udziela usług duszpasterskich zbyt wiele kościół parafialny w Woli Końskiej, którego jest obowiązkiem, ani parafie sąsiednie w Gołębiu i Baranowie.(...) Boże wszechmogący, miej w Swej opiece ten opuszczony lud."

Dnia 26 sierpnia 1675 r. Biskup Krakowski Andrzej Trzebicki zatwierdził samodzielną parafię w Żyrzynie pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła.

Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Jastrzębski, który do roku 1696 przebudował kościółek, powiększając jego rozmiary i wzbogacając wnętrze trzema ołtarzami oraz kopułą. Nikt nie przypuszczał, że ten drewniany kościółek przetrwa przeszło 170 lat.

Podwaliny pod budowę murowanego kościoła położył w 1792 r. ks. Proboszcz Paweł Krajewski wspólnie z dziedzicem Ignacym Rudnickim. Projektem kościoła zajął się Piotr Aigner, znany architekt puławskiej rodziny Czartoryskich, twórca kościóła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świątyni Sybilli w Puławach. W 1803 roku rozpoczęto budowę Świątyni. Gdy mury sięgnęły 5 metrów, przerwano pracę ze względu na brak dalszych funduszy. Nastały trudne czasy dla głównego fundatora, właściciela majątku, zmarłego w 1811 roku. Prace przerwano na 35 lat do roku 1838. Tymczasem nabożeństwa odprawiano w starym podniszczonym kościółku. Z przyczyn oczywistych zajęto się w końcu jego remontem za posługi ks. Ignacego Stankiewicza.


Kościół w Żyrzynie

Światełko nadziei na dokończenie przerwanej budowy, a w zasadzie rozpoczęcie od nowa z regeneracją starych murów, zabłysnęło kiedy to w 1833 r. majątek nabył Adam Wessel, zobowiązując się dokończenia kościoła w ciągu dwóch lat. Termin ten przesunął się do 1839 roku z powodu pożaru w majątku Wesslów. Po długiej przerwie ruszyła budowa długo oczekiwanego kościoła. Za pieniądze właściciela majątku zakupiono materiały, wynajęto majstrów oraz zakupiono sprzęt kościelny. Do parafian należała zwózka materiałów oraz pomoc przy murarzach. W trakcie postępowania prac zmieniono projekt Aignera. Dokonał tego architekt Karol Kramer. Do 1841 roku uporano się z pracami murarskimi, po czym kościół przykryto drewnianą kopułą. Na szczyt wzniesiono sześciokolumnową wieżyczkę z krzyżem na samej górze. Pozostałe prace przeprowadzono do 1848 roku, po czym ks. Stankiewicz dokonał poświęcenia świątyni. Drewniany kościółek ostatecznie rozebrano, zastępując go w roku 1853 murowaną kaplicą, w której złożono kości głównych fundatorów, rodziny Wesslów. Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła stanął w całej swojej okazałości znacznie później, ponieważ otynkowanie, malowanie, remonty przeprowadzano przez ok. 30 lat.


Epitafium poświęcone pamięci ks. Stankiewicza

Pierwszy remont rozpoczęto już w 1854 r., ze względu na niedbale wykonany, przeciekający dach, głównego sprawcę poważnych zniszczeń. Wilgoć spowodowała sczernienie ścian i zbutwienie podłogi. W 1869 r. poczyniono kolejne inwestycje. Wykonano dzwonnicę i wbudowano ją w parkan. Mieściła trzy dzwony spiżowe, które zostały skonfiskowane (jeden w 1831 r. po powstaniu i dwa w 1943 r. przez Niemców).Obecnie służy jako dom przedpogrzebowy.


Kapliczka, grób rodziny Wesslów

Założono cmentarz o powierzchni 1,5 ha oraz rozpoczęto budowę domu parafialnego. Wydatki pokrył Rząd Gubernialny Lubelski. Obok domu sług kościelnych, dziedziczka Zofia Wessel postawiła w 1875 r. murowany słup z żelaznym krzyżem. W 1892 r. przeprowadzono gruntowny remont kościoła, ozdobiono wnętrze polichromią i otoczono cmentarz murem. Kolejne remonty trwały do 2003 roku. Wszystkie te zabiegi uświetniły piękno budowli, która przez przeszło półtora wieku doczekała się swego ostatecznego kształtu.

W 1970 r. z ofiar wiernych, zakupione zostały dzwony, które poświęcił J.E. Ks. Abp. Bolesław Pylak. Marmurową posadzkę ułożono w 1997 roku.


Nowe dzwony

Kościół w Żyrzynie - murowany, okrągły, pochodzi z późnego klasycyzmu. Do okrągłej nawy dobudowana jest od strony północnej kruchta, nad którą umieszczono chór, a od strony południowej zakrystia. Nad nawą rozpięty jest dach i kopuła, na szczycie której znajduje się wieżyczka zakończona krzyżem. Fronton kościoła zdobią 4 kolumny. Kościół wewnątrz posiada piękną polichromię. Ozdobą są też 3 witraże, ufundowane przez Stanisława i Zofię Wesslów (w 1912 r.) - w dużych oknach. Po lewej stronie Św. Stanisław, a po stronie prawej Św. Zofia z córkami na tle Bazyliki Św. Piotra w Rzymie - oraz mniejszy, w głównym ołtarzu, u góry Św. Józef. Kościół zdobią również marmurowe epitafia i tablice poświęcone pamięci kolatorów z ich portretami.

W ostatnich latach, nie licząc się z kłopotami i kosztami, kościół poddano kolejnemu remontowi. Ks. Kanonik Eugeniusz Mikita - Proboszcz parafii odnowił dzwonnicę, ogrodzenie i kapliczki. Dokonał także remontu plebani i grobowca rodzinnego Wesslów i jak mówi: "(...)efekty konserwacji są zaskakujące, podkreśliły piękno i dodały uroku tym obiektom; pielgrzymi i parafianie są zachwyceni".

R.E.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015