Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2004
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Spotkanie wigilijne w Skrudkach

Święta Bożego Narodzenia budzą w nas pragnienie wzajemnej bliskości, chęć obdarowania drugiego człowieka życzliwością i serdecznością, okazania naszych uczuć i sympatii. Sprzyjają temu spotkania opłatkowe, które stały się już tradycją w szkołach, zakładach pracy, instytucjach.


Szkoła Podstawowa w Skrudkach

Zawsze w ostatnim dniu nauki przed Świętami Bożego Narodzenia w Szkole Podstawowej w Skrudkach odbywa się wigilia połączona ze wspólnym kolędowaniem. Tegoroczne spotkanie opłatkowe przygotowane przez klasy II i III przebiegało w rodzinnej ciepłej atmosferze i świątecznym nastroju. Pani dyrektor Halina Ziemka rozpoczynając uroczystość powitała przybyłych gości oraz przypomniała o potrzebie kultywowania polskiej tradycji od najmłodszych lat "(...) Szkoła jest nie tylko miejscem nauki, tu także poznajemy kulturę i obyczaje związane z polską tradycją i świętami. Święta obchodzone w szkole są oczekiwaniem na te, które będziemy spędzać w domu, w gronie rodzinnym. Łączy je miła i podniosła atmosfera oraz panująca życzliwość. To czas radości, wewnętrznego spokoju, prezentów i śpiewanych wspólnie kolęd (...)". Zaproszony na uroczystość ks. Kanonik Henryk Józefko odczytał Ewangelię i złożył życzenia wszystkim dzieciom, rodzicom i pracownikom szkoły.


Pani Dyrektor rozpoczyna dzielenie opłatkiem z gospodarzami poszczególnych klas

Wspaniała dekoracja przygotowana przez dzieci z klas II i III i ich wychowawców panią Ewę Gromczyńską i Joannę Pękalę, przedstawiająca stajenkę betlejemską i śpiewanie kolęd przeniosły nas w wyobraźni do Betlejem i wprowadziły magiczny nastrój świąt Bożego Narodzenia, na które czekamy cały rok. Widzieliśmy małego Jezusa, Maryję i Józefa, mędrców ze Wschodu i pasterzy. Wspólne przygotowania do uroczystości wigilijnej, kolędowania, w atmosferze świątecznego nastroju powodują, że dzieci czują się bezpieczne, szczęśliwe oraz nabierają odwagi i pewności siebie.


Dzieci swoim występem zachęciły publiczność do wspólnego kolędowania

Na zakończenie uroczystości wszyscy dzielili się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia świąteczne i noworoczne.


Uczniowie, którzy przygotowali przedstawienie wraz z opiekunami

A.G., T.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015