Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2004
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Jubileusz Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie

W tym roku przypada 55-lecie założenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie. Uroczyste jej otwarcie z udziałem starosty Aleksandra Borowskiego odbyło się 21 grudnia 1949 r. Pierwsze książki (w ilości 385) do nowo powstałej placówki zostały przekazane przez Urząd Gminy w Żyrzynie z istniejącego poprzednio punku bibliotecznego.

Początkowo biblioteka mieściła się w starym budynku Urzędu Gminy i, jak pisała w książce "Okruchy wspomnień" pani Stanisława Rybak - pierwsza jej kierowniczka: "Warunki pracy były bardzo trudne. Pracując w tak trudnych warunkach wierzyłam w poprawę losu biblioteki i własnego. Wierzyli i czytelnicy, zacierając ręce z zimna, by ich nie odmrozić podczas wymiany książek.". Później bibliotekę przenoszono jeszcze 8-krotnie do ówczesnego budynku Urzędu Gminy lub do prywatnych lokali. Dopiero w 1992 roku księgozbiór umieszczono w nowo pobudowanym budynku Domu Strażaka, gdzie znajduje się do dziś.

Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna posiada 3 filie biblioteczne w: Osinach, Skrudkach i Woli Osińskiej oraz 4 punkty biblioteczne w: Kotlinach, Szkole Podstawowej w Żyrzynie, Gimnazjum w Żyrzynie i Zespole Szkół w Żyrzynie.

Oprócz udostępniania zbiorów biblioteka prowadzi działalność kulturalną i współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami. Organizuje wystawy plastyczne, turnieje literackie, konkursy recytatorskie i plastyczne, konkursy szopek i stroików świątecznych. Za swą działalność była wielokrotnie nagradzana.

S.B.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015