Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2004
Ostatnio dodane
23.3.2018
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
19.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 23 lutego 2018 r.
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Dlaczego rozwój małych dzieci?

Zaczęło się od programu "Gdy nie ma przedszkola", realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Programu, do którego w Polsce przystąpiło 13 gmin wiejskich, wśród których w 2003 r. znalazła się i Gmina Żyrzyn. Projekt miał na celu pomóc gminom w stworzeniu nowych form edukacji dzieci w wieku 3-5 lat na wsi, gdzie nie ma przedszkoli. W Gminie Żyrzyn powstały "Kluby Przedszkolaka" w miejscowościach: Osiny, Żerdź, Skrudki, Bałtów, Kośmin. Dzięki czemu małe dzieci mogą uczestniczyć 3-4 razy w tygodniu przez kilka godzin w zajęciach przedszkolnych. Kluby Przedszkolaka to nie wszystko - szczególnie ze względu na to, iż nie udało się utworzyć ich we wszystkich wioskach Gminy Żyrzyn. Potrzebne są nowe pomysły i rozwiązania. Dlatego wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom w Gminie Żyrzyn zrodziła się inicjatywa zaangażowania, ludzi aktywnie działających w społeczności lokalnej - liderów, którym nie jest obojętny rozwój dzieci.

W związku z tym z ramienia Wójta Gminy Żyrzyn i Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego zorganizowano 27 listopada 2004 r. seminarium dotyczące "Lokalnego Partnerstwa Na Rzecz Dzieci". Celem spotkania było wsparcie lokalnych liderów i zbudowanie więzi, które w przyszłości pozwolą działać zespołowo. Seminarium poprowadzili doświadczeni trenerzy: pani Joanna Hoffman - współpracująca z Fundacją Rozwoju Dzieci i pani Zofia Ptasznik - koordynator Klubów Przedszkolaka. Prowadzące wyjaśniły, jak ważne znaczenie ma inwestowanie w rozwój małych dzieci i zapewnienie równego startu życiowego wszystkim dzieciom w wieku do lat 10. Podczas spotkania uczestnicy przedyskutowali zrealizowane dotychczas w gminie projekty na rzecz dzieci, a następnie w grupach analizowali nowe propozycje. Część z propozycji dotyczyła np. zakładania placów zabaw i świetlic na wsiach, akcji letniego i zimowego wypoczynku, czytania dzieciom w bibliotekach, czy zakładania ścieżek rowerowych.

S.B.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015