Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2004
Ostatnio dodane
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Starostwie Powiatowym w Puławach
14.6.2018
Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel'2018"
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
11.6.2018
Zaproszenie na V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Żyrzyn 2018
11.6.2018
Zaproszenie na otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
7.6.2018
Przetarg nieograniczony: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
24.5.2018
Korekta informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Twórczość ludowa i folklorystyczna naszej wsi - Kotlińskie Perełki

O tym, że kultura ludowa w Gminie Żyrzyn jest wciąż żywa, mogliśmy się przekonać obserwując prezentacje twórców ludowych i zespołów śpiewaczych na tegorocznych dożynkach gminnych. Ponad czterdzieści osób z terenu naszej gminy należy do Klubu Twórców Ludowych, kilkanaście osób jest członkami ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Aktywna działalność naszych, gminnych twórców przejawiała się w uczestnictwie w imprezach folklorystycznych, lokalnych, ogólnopolskich takich jak: konkursy, "Cepeliady" w Warszawie, Krakowie czy Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.

Zaczynając cykl artykułów o twórczości ludowej i folklorystycznej naszej wsi, nie zaprzeczając, iż kierujemy się patriotyzmem lokalnym, przybliżamy i przedstawiamy Zespół Śpiewaczy Kotlinianki z Kotlin, cichej wioski pięknie położonej przy żyrzyńskim lesie.

Zespół Kotlinianki jest esencją tego, co w życiu i folklorze jest prawdziwe i najpiękniejsze. W skład grupy wchodzi 16 pań o głosach ciepłych, zgranych, jakby śpiewała jedna osoba. Zespół istnieje od 1988 roku, a powstał jako kontynuacja istniejącego już od lat sześćdziesiątych Koła Gospodyń Wiejskich, zdopingowany przez własne środowisko w celu uświetnienia otwarcia Remizy Strażackiej. Przewodniczącą KGW była wówczas pani Janina Próchniak. "Zaśpiewaliśmy kilka starych pieśni, które spodobały się nie tylko nam, ale i publiczności. Przypadkowo na otwarciu remizy znalazła się pani Janina Zyga, instruktor z Wojewódzkiego Domu Kultury, której też się spodobało nasze śpiewanie i tak to się zaczęło" - mówią panie z zespołu.


Zespół śpiewaczy Kotlinianki

Pomoc merytoryczna i porady od instruktorów WDK zaowocowały wieloma godzinami spotkań, wspólnej pracy nad repertuarem wyszukanym przez śpiewaczki, dziesiątkami wyśpiewanych pieśni, wśród których trafiały się prawdziwe perełki z autentycznego folkloru. Praca przynosiła owoce. Oryginalnością wykonania doborem melodii zachwycają słuchaczy, komisje festiwalowe i konkursowe.


Kotlinianki urzekły swoim śpiewem generała Batalionów Chłopskich Franciszka Kamińskiego

Dwa lata od powstania zespołu w 1990 roku panie odnoszą swój pierwszy wielki sukces - podczas Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie zostają wyróżnione i zaproszone do udziału w XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu. Jury festiwalowe za wykonanie pieśni: "Żytko moje żytko", Śmigus dyngus", "Po majowej rosie" przyznaje Kotliniankom III nagrodę.


Pierwszy występ w Kazimierzu

"Pieśń, choćby najpiękniejsza, aby ożyć, musi być zaśpiewana równo, zgodnie, z przekonaniem o jej wartości i ważności. Wymaga to wiele ćwiczeń, czasu "urwanego" z domowych obowiązków, pracy w polu, a poświęconego na próby, spotkania i wyjazdy" - powtarzała swoim podopiecznym pani Janina Biegalska wierny opiekun i doradca zespołu.

Panie lubią folklor, kolorowe lubelskie stroje, które uszyły i utkały sobie same, piosenki i pieśni lubelskiej wsi i wszystko co jest związane z kulturą ludową. Chętnie przychodziły na próby, mimo zmęczenia codzienną pracą w gospodarstwie, bo jak mówią: "przez te wszystkie lata bywało różnie, ale gdy są razem jest wesoło gwarno i ludowo".

Okazji do koncertów nigdy nie brakowało i nie brakuje - zapraszane uświetniały i uświetniają uroczystości gminne, powiatowe, biorą udział w przeglądach regionalnych i wojewódzkich.

Śpiewaczki z Kotlin dopracowały się bardzo różnego repertuaru pieśni weselnych, pogrzebowych, rekruckich, sierocych, ballad miłosnych i o tematyce historycznej. Zespół działa na trzech płaszczyznach artystycznych: śpiew rodzimych pieśni ludowych, występy kabaretowe oparte na własnych tekstach oraz twórczość teatralna związana z prezentacją zwyczajów i obrzędów naszego regionu. Wspaniałym dorobkiem artystycznym zespołu jest ocalenie i utrwalenie wielu kolęd, pastorałek ludowych, pieśni i piosenek, przyśpiewek weselnych z terenu naszej gminy. Z ambicjami popartymi pracą i takim repertuarem wiązały się wyróżnienia, nagrody, dyplomy uznania za pracę w kultywowaniu tradycji ludowych regionu, którymi doceniano zespół wielokrotnie.


Dworek modrzewiowy z Żyrzyna znajdujący się w Muzeum Wsi Lubelskiej gościł często zespół z Kotlin

Nie sposób wyliczyć wszystkich nagród i wyróżnień, ale należy wymienić chociaż te najważniejsze:

  • udział w IV Krajowym Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Kielcach w 1993 r.,
  • udział w Ogólnoplskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w 1990 r. (III nagroda),
  • w 1994 r. i 1996 r. - występy uświetniające Festiwal,
  • w 1997 roku - II nagroda w konkursie za pieśni "W scyrym polu na podolu", "Jedzie Janek na łowy", "Sześćdziesiąty trzeci roczek",
  • udział w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Wsi w 1995 r. (I nagroda),
  • w 1996 roku zespół otrzymał nagrodę pieniężną za kultywowanie kultury ludowej od Ministra Kultury i Sztuki,
  • w 1993 roku wyróżniony za wystawienie na Wojewódzkiej Scenie Amatora w Nałęczowie za widowisko "Oczepiny", a w 1997 r. za widowisko "Zimowe wieczory",
  • w 2004 r. - występ na Regionalnym Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie.

Wojewódzkie Dożynki w Krzywdzie. Wieniec wykonany przez członkinie zespołu zajął I miejsce w konkursie

Wszystkie dyplomy, wyróżnienia i dowody uznania panie skrzętnie przechowują w swojej kronice zespołu, którą prowadzą od początku istnienia zespołu i dbają o te pamiątki jak o coś najważniejszego i najcenniejszego. A oto osoby, które tworzą zespół: Janina Kręgiel - była wieloletnia kierowniczka zespołu, Władysława Marek - kierowniczka, Henryka Próchniak, Henryka Gruda, Stanisława Nowacka, Maria Maciak, Kazimiera Wawer, Janina Chabros, Zofia Skrzypiec, Zofia Szaruga, Maria Stachyra, Regina Staniak, Danuta Olszak. Artystki swoją wiedzę, miłość do śpiewu i tradycji ludowych chętnie przekazują kolejnym pokoleniom. W tym roku zespół zasiliły 4 młode panie: Anna Nowacka, Jadwiga Janusz, Halina Sławek oraz Barbara Kobus.

Wszystkim paniom dziękujemy za pracę związaną z kultywowaniem tradycji naszych ojców, za rozwój i propagowanie kultury ludowej naszej gminy i regionu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz wydania od dawna pisanej książki o historii zespołu.

T.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia