Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr III/2004
Ostatnio dodane
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
1.3.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Spotkanie wigilijne w Skrudkach

Święta Bożego Narodzenia budzą w nas pragnienie wzajemnej bliskości, chęć obdarowania drugiego człowieka życzliwością i serdecznością, okazania naszych uczuć i sympatii. Sprzyjają temu spotkania opłatkowe, które stały się już tradycją w szkołach, zakładach pracy, instytucjach.


Szkoła Podstawowa w Skrudkach

Zawsze w ostatnim dniu nauki przed Świętami Bożego Narodzenia w Szkole Podstawowej w Skrudkach odbywa się wigilia połączona ze wspólnym kolędowaniem. Tegoroczne spotkanie opłatkowe przygotowane przez klasy II i III przebiegało w rodzinnej ciepłej atmosferze i świątecznym nastroju. Pani dyrektor Halina Ziemka rozpoczynając uroczystość powitała przybyłych gości oraz przypomniała o potrzebie kultywowania polskiej tradycji od najmłodszych lat "(...) Szkoła jest nie tylko miejscem nauki, tu także poznajemy kulturę i obyczaje związane z polską tradycją i świętami. Święta obchodzone w szkole są oczekiwaniem na te, które będziemy spędzać w domu, w gronie rodzinnym. Łączy je miła i podniosła atmosfera oraz panująca życzliwość. To czas radości, wewnętrznego spokoju, prezentów i śpiewanych wspólnie kolęd (...)". Zaproszony na uroczystość ks. Kanonik Henryk Józefko odczytał Ewangelię i złożył życzenia wszystkim dzieciom, rodzicom i pracownikom szkoły.


Pani Dyrektor rozpoczyna dzielenie opłatkiem z gospodarzami poszczególnych klas

Wspaniała dekoracja przygotowana przez dzieci z klas II i III i ich wychowawców panią Ewę Gromczyńską i Joannę Pękalę, przedstawiająca stajenkę betlejemską i śpiewanie kolęd przeniosły nas w wyobraźni do Betlejem i wprowadziły magiczny nastrój świąt Bożego Narodzenia, na które czekamy cały rok. Widzieliśmy małego Jezusa, Maryję i Józefa, mędrców ze Wschodu i pasterzy. Wspólne przygotowania do uroczystości wigilijnej, kolędowania, w atmosferze świątecznego nastroju powodują, że dzieci czują się bezpieczne, szczęśliwe oraz nabierają odwagi i pewności siebie.


Dzieci swoim występem zachęciły publiczność do wspólnego kolędowania

Na zakończenie uroczystości wszyscy dzielili się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia świąteczne i noworoczne.


Uczniowie, którzy przygotowali przedstawienie wraz z opiekunami

A.G., T.G.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015